Risicobepaling

Admiral Markets UK Ltd is geautoriseerd en gereguleerd bij de Financial Conduct Authority (FCA), onder nummer 595450. Wij zijn ook gereguleerd volgens de Market in Financial Instruments Directive (MiFID) en, voor onze overige kantoren in Europa, onder het MiFID Passporting Regime.

Onze autorisatie en vergunning zijn te vinden via de website van de FCA https://www.fca.org.uk/register/.  De statutaire zetel van Admiral Markets UK Ltd is  16 St Clare Street London, EC3N 1LQ United Kingdom.

Dit document beschrijft de risico`s gerelateerd aan de handel in Contracts for Difference (CFD`s) en Foreign Exchange (Forex, FX) zoals voorgeschreven onder de MiFID en de FCA. Met het doorlezen van dit document is de lezer niet verplicht zichzelf te binden aan een investering met Admiral Markets UK Ltd; de inhoud is voor potentieel geïnteresseerde klanten. Deze risico verklaring dient als richtlijn en zal niet alle risico`s betrokken bij de handel in CFD`s en Forex bevatten. Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van beslissingen op basis van de aangeleverde informatie. Schakel een onafhankelijk financieel adviseur in indien deze beslissing niet zelf gemaakt kan worden.

LEES ONDERSTAANDE INFORMATIE GOED DOOR ALVORENS TE BEGINNEN MET HANDELEN

Voorafgaand aan de handel in Forex en CFD`s dient men bewust te zijn van alle hiermee samenhangende risico`s. De hoge mate van financiering zorgt voor een hoger risico in vergelijking met andere financiële producten. Handelen met financiering kan nadelig uitpakken, en resulteren in een aanzienlijk verlies, maar kan ook voordelig zijn en dan zorgen voor een aanzienlijke winst.

Admiral Markets voert enkel orders uit (Execution Only); wij geven geen advies!

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Houd rekening met transactiekosten en persoonlijke belastingverplichtingen bij een keuze voor Admiral Markets.

Admiral Markets UK Ltd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele belasting welke betaald dient te worden over winsten als gevolg van een rekening bij ons.

Het handelen met marge gaat samen met hoge risico`s en is niet geschikt voor iedereen. Een hoge financiering kan nadelig uitpakken, alsmede de snelheid waarmee winsten of verliezen kunnen optreden. Dit betekent dat men posities actief dient te volgen. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om openstaande transacties bij te houden. Voordat men begint met handelen dient men de beleggingsdoelstellingen vanuit de eigen handelservaring en risicobereidheid zorgvuldig te overwegen. Er is altijd een relatie tussen een hoge beloning en een hoog risico, elke markt of product met de potentie om hoge rendementen te behalen wordt aan een hoog risico blootgesteld. Gebruik enkel overtollige financiële middelen om dit risico te nemen. Indien men hier niet over beschikt is het verstandiger om niet te handelen in Forex en CFD`s. Neem contact op met een onafhankelijk financieel adviseur bij onzekerheid over de geschiktheid van de door Admiral Markets UK Ltd aangeboden producten.

HANDELEN IN FOREX EN CFD`S GAAT SAMEN MET EEN HOOG RISICO, IS NIET GESCHIKT VOOR IEDEREEN EN KAN ZORGEN VOOR EEN VOLLEDIG VERLIES VAN DE INLEG

Admiral Markets UK Ltd is onder de MiFID en FCA regulering verplicht om deze risicobepaling te publiceren. Hiernaast zijn wij ook verplicht om te rapporteren over ons orderbeleid, belangenconflicten, klachtenprocedures en onze status bij de regelgever.

Deze documenten zijn beschikbaar via onze website:  http://www.admiralmarkets.com.

Bij klachten over de dienstverlening kan men contact opnemen met compliance@admiralmarkets.co,uk. Een gedetailleerd overzicht van de klachtenprocedure is ook beschikbaar via de website.

Elk instrument heeft zijn eigen blootstelling aan risico. Houd rekening met de volgende punten om te beslissen of de handel in een bepaald instrument geschikt is:

1. CFD`s in het algemeen

CFD`s (Contract for Differences) hebben geen vastgestelde vervaldatum en een positie wordt, in het algemeen, door de klant zelf gesloten.

CFD`s kunnen met futures op indices, grondstoffen en aandelen worden vergeleken. Echter, in tegenstelling tot futures, worden CFD`s enkel afgerekend in contanten. Contract for difference betekent dat de klant geen recht heeft op het onderliggende instrument of verbonden rechten, tenzij specifiek vermeld. Men dient bewust te zijn dat het risico van een investering in een CFD vergelijkbaar is met die in een future én dat CFD`s een voorwaardelijke verplichting kunnen bevatten als omschreven in paragraaf 3, 5, 17 en 18 hieronder.

2. Investeren in rolling Forex, indices, grondstoffen en aandelen

Een investering in rolling Forex, indices, edelmetalen olie en grondstoffen bevat vergelijkbare risico`s als bij een investering in een future. CFD`s kunnen een voorwaardelijke verplichting bevatten zoals beschreven in paragraaf 5.

Naast de standaard risico waarschuwing dient men bewust te zijn dat een investering in Forex en CFD`s op indices, grondstoffen en aandelen tot de meest risicovolle vorm van beleggen in de financiële markten behoord, en daardoor enkel geschikt is voor individuen en instellingen met voldoende kennis. Gezien de mogelijkheid van verlies van de gehele investering dient de financiële situatie te passen bij het risico van een belegging in rolling Forex, indices, grondstoffen en aandelen. Het verlies van de gehele investering mag geen invloed hebben op het persoonlijke welzijn of het welzijn van de instelling.

3. Internationale markten

De verschillende internationale markten bevatten andere- én kunnen een hoger risico bevatten dan bij de zogenaamde thuismarkt. Denk hierbij aan berichtgeving over politiek of economisch klimaat in buitenlandse media welke permanent de omstandigheden, voorwaarden of de koers van een vreemde valuta kunnen beïnvloeden. Daarnaast zal een potentiële winst of verlies uit transacties op de internationale markt of in vreemde valuta door schommelingen in wisselkoersen worden beïnvloed.

4. Order strategieën om het risico te verlagen

Het plaatsen van specifieke ordertypen (bijvoorbeeld stop loss of stop limit orders) kan helpen om verliezen tot bepaalde bedragen te beperken. Echter, naar aanleiding van bepaalde marktomstandigheden of technologische beperkingen kan het mogelijk zijn dat dergelijke orders niet voor de opgegeven prijs kunnen worden uitgevoerd. Indien de klant gebruik maakt van dergelijke order strategieën gaat men automatisch akkoord met deze beperkingen.

5. Transacties met een voorwaardelijke verplichting

Forex en CFD transacties bevatten een hefboomwerking waardoor de totale waarde van het contract niet volledig hoeft te worden betaald. Het is mogelijk dat de marge, welke aangehouden dient te worden om een positie te kunnen openen of aan te houden, volledig verdampt. Admiral Markets UK Ltd scant automatisch alle open posities en eventuele winsten of verliezen worden direct in kaart gebracht. Mochten posities leiden tot onvoldoende marge kan er een verzoek worden gedaan om de rekening op korte termijn aan te vullen.

Admiral Markets UK Ltd kan op elk moment de initiële marges aan te passen. Dit kan vervolgens leiden tot een wijziging in het bedrag dat men verplicht is om als marge te handhaven. Indien er onvoldoende middelen op de rekening staan en/of deze potentiële extra middelen niet op tijd aangeleverd kunnen worden bestaat er de mogelijkheid dat openstaande posities worden gesloten. De klant is zelf aansprakelijk voor het eventuele verlies dat hieruit volgt.

6. Hefboomeffect

Sommige afgeleiden kunnen gebruikt worden om risico`s te beheren, sommigen zijn daarentegen minder geschikt voor veel beleggers. De handel in Forex en CFD`s omvat een hoge mate van risico. De marge en hefboomwerking zorgen dat men al met een kleine aanbetaling kan gaan beginnen met handelen. Door de hoge mate van financiering kunnen relatief kleine veranderingen leiden tot significante koersschommelingen en mogelijk grote verliezen of grote winsten.

7. Over the Counter (OTC) transacties

Tijdens het handelen in CFD`s speelt men in op een prijsverandering van de gerelateerde onderliggende waarde. Deze handel vindt niet op een gereguleerde beurs plaats. Indien klanten een CFD positie openen gaan zij een direct contract aan met Admiral Markets UK Ltd. Open posities dienen ook bij Admiral Markets UK Ltd te worden gesloten. Het is niet mogelijk om een geopende positie bij een externe partij te sluiten. Doordat er geen open markt is om posities te sluiten draagt men een hoger risico in vergelijking met de handel op een gereguleerde beurs. OTC transacties kunnen het liquiditeitsrisico verhogen. Daarnaast worden prijzen en andere voorwaarden, volgens wettelijk vastgestelde vereisten, door de aanbieder bepaald. De bied- en laatkoersen van Admiral Markets UK Ltd kunnen afwijken van de markt, voornamelijk wanneer de handel in de gerelateerde index of onderliggende waarde is gesloten of gestaakt. Klanten van Admiral Markets UK Ltd dragen ook het risico dat de onderneming niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Mocht deze onwaarschijnlijke situatie zich voordoen treedt het Financial Services Compensation Scheme (FSCS) in werking: https://www.fscs.org.uk/?&gclid=CPbnz-bQ7bUCFY3LtAodHhMASQ.

8. Koersen

De koersen op het handelsplatform van Admiral Markets (het `platform`) kunnen in theorie afwijken van de markt. Admiral Markets UK Ltd beoogt dat koersen in redelijke verhouding overeenkomen met de interbancaire markt, vergelijkbare indices of financiële markt (de `referentie markt`). Admiral Markets UK Ltd kan bij het bepalen van marge verplichtingen een ruime beoordelingsmarge hanteren en heeft het recht om posities te sluiten indien klanten hier niet meer aan voldoen. Het sluiten van posities zal tegen de best beschikbare referentie prijs gebeuren. Aangeboden financiële producten zijn gedeeltelijk afgeleiden, daar zitten direct aan de onderliggende waarde gerelateerde risico`s aan verbonden. Bijvoorbeeld valutaschommelingen, volatiliteit en gaps (een plotselinge sprong in de koers mogelijk veroorzaakt door economische gebeurtenissen, politieke aankondigingen of na een periode waarin de handel niet heeft plaatsgevonden) kunnen een invloed op het resultaat hebben.

Een stoploss biedt geen volledige bescherming tegen alle risico`s en de uitoefenprijs kan niet worden gegarandeerd. Zodra de order wordt geactiveerd zal deze tegen de eerstvolgende beschikbare prijs worden uitgevoerd.

9. Weekend risico

In het weekend kunnen zich ontwikkelingen met een significante invloed op de koers voordoen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat koersen (bij het openen van de markt op maandag) verschillen van het niveau waarop deze gesloten waren (op de vrijdagavond daarvoor). Het is niet mogelijk om hier gedurende het weekend, of andere momenten waarop de markten gesloten zijn, op te reageren. Hierdoor kunnen stoploss orders worden uitgevoerd tegen een fors lagere prijs dan origineel bedoeld. Klanten die posities in het weekend aanhouden accepteren dit risico en dragen zelf de gevolgen.

10. Elektronisch handelen

De handel in OTC contracten via het platform kan verschillen met de handel via andere elektronische systemen of de handel in een conventionele of open markt. Er zitten risico`s verbonden aan elektronisch handelen, waaronder het falen van platform hardware en software (systeem down time) of de persoonlijke systemen en communicatie infrastructuur van de klant zelf.

11. Intraday handelen

Online intraday handel kan leiden tot een grote hoeveelheid aan transacties.

12. Handel kan worden stilgelegd

Onder bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat het niet mogelijk is om een positie te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een snelle koersbeweging waarbij de prijs van de onderliggende waarde (gedurende de dag) zodanig verschuift dat de handel wordt beperkt of opgeschort. Men gaat akkoord met het gerelateerde risico en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen. Het kan ook gebeuren dat Admiral Markets UK Ltd onder bepaalde omstandigheden door de regelgever wordt verplicht om posities te sluiten; mocht dit zich voordoen is Admiral Markets UK Ltd niet verantwoordelijk voor het mogelijk negatieve resultaat.

13. Commissie

Voordat men begint met handelen bij Admiral Markets dienen alle provisies en andere van toepassing zijnde kosten te worden doorgenomen. Deze kosten staan gepubliceerd op de website van Admiral Markets. Men dient zich bewust te zijn van mogelijke kosten of verplichtingen welke kunnen voortvloeien uit een open positie, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, swapkosten, dividend, uitgifte van rechten, aandelensplitsingen etc.

14. Wanbetaling

Een wanbetaling kan, zonder instemming van de klant, leiden tot een verrekening met, of het sluiten van, openstaande posities. Men draagt ook deels het eigendom over van het bij Admiral Markets UK Ltd aangehouden kapitaal. Dit bedrag zal dienen om huidige of toekomstige voorwaardelijke verplichtingen naar Admiral Markets UK Ltd te dekken, vooral ten aanzien van marge verplichtingen. Admiral Markets UK Ltd bepaalt dagelijks naar eigen goeddunken (rekening houdend met de marktomstandigheden) welk bedrag nodig is om aan deze verplichtingen te voldoen. De klant heeft geen aanspraak op dit gereserveerde bedrag, het zal niet worden onderworpen aan scheiding of andere plichten op grond van het toepasselijke recht en kan voor eigen rekening van Admiral Markets UK Ltd worden behandeld. Een dergelijk bedrag kan daarom niet worden hersteld in geval van faillissement of wanbetaling van Admiral Markets UK Ltd.

15. Communicatie

Admiral Markets UK Ltd is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen ontstaan als gevolg van niet verzonden informatie. Daarnaast is de klant zelf verantwoordelijk voor de toegang tot de eigen rekening. Admiral Markets adviseert om inloggegevens niet te bewaren. Mocht er sprake zijn van ongeautoriseerde derden toegang tot de rekening dan draagt de klant zelf de gevolgen, behalve in geval van grove nalatigheid door Admiral Markets UK Ltd of haar personeel.

De klant aanvaardt dat alle wederzijdse communicatie elektronisch zal plaatsvinden, in de vorm van email of via berichten op de website.

16. Advies

Admiral Markets UK Ltd geeft geen beleggingsadvies en voert enkel orders uit. Met toestemming van de regelgever kunnen er algemene beoordelingen van de verschillende markten worden gemaakt. Deze evaluaties dienen niet ter advies; de klant maakt uiteindelijk zelf een handelsbeslissing.

De geboden informatie via analyses, webinars, (online) seminars, video`s, de interne website of mogelijke externe bronnen zoals YouTube kanalen dient ter algemene kennis en kan persoonlijke opvattingen van de auteur bevatten. De informatie dient niet als beleggingsadvies en kan onder geen enkele omstandigheid zo worden opgevat.

De analisten en auteurs kunnen mogelijkerwijs zelf posities aanhouden in de besproken instrumenten.

Onder MiFID zijn wij verplicht om de geschiktheid van onze dienstverlening voor een generiek persoon te beoordelen. Dit betekent niet dat, indien er een rekening wordt geopend, dit automatisch een advies is dat de dienstverlening van Admiral Markets bij de betreffende individuele omstandigheid past. Het openen van de rekening is een indicatie dat deze past bij een persoon met dezelfde handelservaring en financiële situatie. Bij het openen van de rekening worden daarom een aantal vragen gesteld. Admiral Markets UK Ltd zal niet controleren of de aangeleverde informatie geldig blijft. Klanten dragen zelf de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Admiral Markets UK Ltd alle relevante informatie tot haar beschikking heeft om deze beoordeling te maken.

17. Corporate events en aandelen CFD`s

Indien er een `corporate event` plaatsvindt (in het onderliggende aandeel) is het mogelijk dat de afwikkeling van deze gebeurtenis minder gunstig uitpakt in vergelijking met het aandeel daadwerkelijk in bezit hebben. In de meeste gevallen dienen er bepaalde beslissingen te worden gemaakt welke niet per definitie 1 op 1 kunnen worden gereflecteerd in de waarde van de betreffende aandelen CFD. Het tijdsbestek dat men heeft om een beslissing te maken naar aanleiding van de gebeurtenis kan aanzienlijk lager zijn en de beschikbare opties kunnen minder gunstig of zodanig uitpakken dat het niet meer mogelijk is om de positie te sluiten. Aangezien corporate events vaak onverwacht zijn is het mogelijk dat de klant niet meer kan reageren. Dit zou kunnen leiden tot een verzoek om de marge binnen een korte termijn aan te vullen.

18. Short gaan in aandelen CFD`s

Short gaan in aandelen CFD`s draagt extra risico in vergelijking met een long positie in aandelen CFD`s. Men heeft te maken met bepaalde verplichtingen. Bijvoorbeeld bij een claimemissie waar een tegenovergestelde handeling (ten opzichte van een long positie) dient te worden gemaakt, welke daardoor een negatief effect heeft op de investering. Admiral Markets UK Ltd bepaalt de voorwaarden van deze tegenovergestelde handeling. Dat kan resulteren in een kortere periode van berichtgeving in vergelijking met een directe positie in het aandeel zelf. Daarnaast kunnen er situaties ontstaan waarbij men verplicht wordt om de positie te sluiten, bijvoorbeeld naar aanleiding van berichtgeving door de (aandelen) uitgever of regulerende instanties. Men kan gedurende een open short positie ook last ervaren van een variabele rentevoet.

19. Posities in de gaten houden

Klanten zijn zelf verantwoordelijk, en dienen altijd de mogelijkheid te hebben, om persoonlijke posities in de gaten te houden. Indien er onvoldoende marge op de rekening staat zal Admiral Markets UK Ltd openstaande posities automatisch sluiten. Klanten zijn zelf aansprakelijk voor een eventueel ontstaan tekort.

Dit document dient in samenhang met de overige voorwaarden, waaronder het uitvoeringsbeleid, de algemene voorwaarden en alle andere documenten welke via de website ter beschikking zijn gesteld te worden gelezen.

20. Dividend en CFD aanpassingen

Een dividend aanpassing zal op de dag dat een aandeel ex-dividend gaat (of een speciaal dividend uitkeert) worden toegepast.

Mocht de klant over een long positie beschikken dan zal er dividend op de rekening worden bijgeschreven.

Mocht de klant over een short positie beschikken wordt het dividend van de rekening afgeschreven.

Hoe beïnvloedt dividend posities in aandelen of indices?

Zodra een aandeel of index ex-dividend gaat zal er direct een contante afwikkeling plaatsvinden. Hierdoor wordt de positie niet beïnvloed door de daling in prijs naar aanleiding van het ex-dividend gaan. Bij een long positie wordt de rekening gecrediteerd, beschikt de klant over een short positie dan wordt de rekening gedebiteerd.

Wat gebeurt er zodra een aandeel of index ex-dividend gaat?

Zodra een bedrijf dividend aan haar aandeelhouders uitkeert gaat de waarde van het aandeel (in het algemeen) met hetzelfde bedrag naar beneden. Aangezien een index is opgebouwd uit meerdere bedrijven zal de daling in het aandeel ook leiden tot een daling in de waarde van de index.

Waarom een aanpassing?

Het lopende resultaat op de rekening wordt immers direct door het dividend beïnvloed. Dus bij een long positie mist men potentiële winst, terwijl bij een short positie het lopende resultaat beter lijkt dan het zou moeten zijn.

Doordat de koersdaling een verwachte marktbeweging is maken we een aanpassing zodat het resultaat niet zal worden beïnvloed.

Hoe wordt de aanpassing berekend?

Aanpassing = grootte positie * dividend per stuk

Het bedrag aan dividend verschilt per aandeel of index.

Bepaalde indices hebben geen dividend aanpassing, dat zijn de zogenaamde total return indices.

Definitie van `total return index`

Dividenden worden direct in de index herbelegd in plaats van uitgekeerd. Het totale rendement van de index biedt zo een betere weergave van het resultaat op de lange termijn aangezien mogelijke verdiensten direct worden herinvesteerd.

21. Introducerende brokers

Admiral Markets is niet verantwoordelijk voor verliezen van klanten die zijn geïntroduceerd door derden, zoals introducerende brokers.

22. Afgedekte posities (hedgen)

Hedgen betekent dat men naast een huidige positie tegelijkertijd een tegenovergestelde positie inneemt (bijvoorbeeld long in de markt zitten tegelijkertijd short gaan in dezelfde onderliggende waarde). Er kan een stop out plaatsvinden aangezien men marge dient aan te houden:

  1. Winst of verlies op de short positie wordt op basis van de ask koers berekend. Terwijl dat bij een long positie op basis van de bid koers is. Gedurende abnormale handelsomstandigheden is het mogelijk dat de spread omhoog gaat, er niet meer voldoende marge op de rekening staat en beide posities automatisch worden geliquideerd.
  2. Winst of verlies wordt op basis van de valuta instelling op de rekening berekend. Mochten beide posities op verschillende momenten zijn aangegaan dan zijn deze onderhevig aan valutaschommelingen. Er kan hierdoor te weinig marge op de rekening staan waardoor posities automatisch worden geliquideerd.

23. Vertaling disclaimer

Admiral Markets UK Ltd gebruikt verschillende bronnen om pagina`s van de website te vertalen. Zo kunnen we de pagina`s ook in andere landen gebruiken. De vertaalhulpmiddelen maken het voor de lezer makkelijker om de oorspronkelijke inhoud te begrijpen maar kunnen tegelijkertijd niet altijd een correcte vertaling produceren. De Engelse versie blijft de officiële en rechtmatige tekst en is te vinden via de Admiral Markets UK Ltd website https://admiralmarkets.com/. Admiral Markets UK Ltd is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de vertaling. Het is mogelijk dat er tijdens het vertalen verkeerde interpretaties, dubbelzinnigheid van woorden of andere misverstanden zijn ontstaan. In geval van twijfel verwijzen wij naar de originele Engelse versie van dit document aangezien deze vanuit juridische oogpunt rechtmatig blijft.