Depositogarantie

Admiral Markets is gereguleerd bij een zeer gerespecteerde regelgever en draagt zorg voor een eerlijke klantenbehandeling.

Gesegregeerde bankrekening

Het vermogen van klanten wordt op een aparte rekening bij een gerenommeerde Europese bank aangehouden, en is daarmee strikt gescheiden van onze eigen financiële middelen. Kapitaal is daarom altijd beschikbaar en kan door Admiral Markets niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

Mocht de (zeer onwaarschijnlijke) situatie zich voordoen waarbij Admiral Markets in financiële problemen komt dan valt het gesegregeerde vermogen onder de FSCS. Open posities zijn tot £50.000 (ongeveer €60.000) beschermd.

Indien een bank failliet gaat dan zijn liquide bedragen tot £75,000 (ongeveer €95.000) beschermd.

Klanten eerlijk behandelen

Bij Admiral Markets staat het belang van de klant boven alles. Wij voldoen volledig aan de `FCA Principle of Business 6`, welke voorschrijft dat elke gereguleerde financiële instelling zorg draagt voor haar klanten en deze dus ook eerlijk worden behandeld.

Wij zijn dus wettelijk verbonden om belangen altijd eerlijk te behartigen; bij het aanbieden van de dienstverlening, het verlenen van service of de behandeling van klachten (zie onder).

Ons team is altijd en tijdig op de hoogte van ontwikkelingen die potentieel van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van dienstverlening.

Klachtenprocedure

Wij streven naar de best mogelijke dienstverlening. Klachten worden adequaat en eerlijk in behandeling genomen, in overeenstemming met FCA richtlijnen. De verantwoordelijke collega`s zijn via compliance@admiralmarkets.co.uk te bereiken.