Depositogarantie

Admiral Markets is gereguleerd bij een zeer gerespecteerde regelgever en draagt zorg voor een eerlijke klantenbehandeling.

Gesegregeerde bankrekening

Het vermogen van klanten wordt op een aparte rekening bij een gerenommeerde Europese bank aangehouden, en is daarmee strikt gescheiden van onze eigen financiële middelen. Kapitaal is daarom altijd beschikbaar en kan door Admiral Markets niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

Mocht de (zeer onwaarschijnlijke) situatie zich voordoen waarbij Admiral Markets in financiële problemen komt dan valt het gesegregeerde vermogen onder de FSCS https://www.fscs.org.uk/ . Open posities zijn tot £50.000 (ongeveer €60.000) beschermd.

Als de bank die bestemd is voor afgescheiden cliënt fondsen failliet gaat, zullen eventuele verliezen worden gedeeld door cliënten naar rato van hun aandeel in het totale bedrag dat wordt aangehouden bij de failliete bank. Elke verloren gegane fondsen zullen worden gedekt door de FSCS tot een maximum van 50.000 Pond per klant.

Eerlijke behandeling van onze klanten

Met Admiral Markets staan jouw belangen altijd voorop. We zijn toegewijd aan het beschermen van jouw belangen in alles wat we doen, in het promoten en suggereren van onze diensten en producten, en door onze after sales service en afhandeling van klachten.

Ons team is altijd en tijdig op de hoogte van ontwikkelingen die potentieel van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van dienstverlening.