Admiraal Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
 • Hefboom tot:
  1:30 voor retail clienten,
  1:500 voor professionele cliënten
 • FSCS bescherming
 • Negatieve balans bescherming
DOORGAAN
Door het selecteren van een van deze toezichthouders/ondernemingen zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder/onderneming wilt zien, gelieve deze te selecteren.
Door het selecteren van een van deze toezichthouders/ondernemingen zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder/onderneming wilt zien, gelieve deze te selecteren.

Forex Correlatie en Toepassing van de Currency Strength Indicator

Leestijd: 22 minuten

De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta.

Wanneer u een Forex trade plaatst, heeft u dus te maken met de waarde van twee verschillende valuta's. De waarde van elke individuele valuta is dus niet slechts afhankelijk van de economie van de regio. De zogenaamde currency strength van een munteenheid wordt afgezet tegen de sterkte of zwakte van andere valuta's. dit is waarom een Forex quote prijs altijd twee waarden aangeeft.

Valuta Correlatie Forex betreft de onderlinge verhoudingen van valuta's en valutaparen. Hoewel dit een sleutelbegrip in Forex trading is, kan het erg abstract zijn. Zeker voor beginnende traders.

Wij behandelen in dit artikel wat de currency strength is, hoe u de currency strength indicator of currency strength index meet en hoe u dit gegeven gebruikt in uw handelsactiviteiten.

currency correlatiematrix - currency strength indicator currency strength meter currency strength currency strength indicator mt4 currency strength meter mt4 forex strength meter currency strength meter indicator currency strength index forex currency strength meter currency strength meter indicator mt4

Currency strength - Forex Correlatie / Valuta Correlatie Forex

De volatiliteit die de Forex markt kenmerkt wordt ingegeven door deze complexe dynamiek van de currency strength van valuta's en valutaparen.

Wanneer u handelt in stock CFD's of de AEX is dit te vergelijken met het kopen van een goed. De markt heeft een bepaalde waarde toegekend aan de financiële zekerheid, zoals ook het geval is bij bijvoorbeeld een huis of een auto. Vergelijkbaar, kan de auto of het huis in waarde veranderen. Bij valutahandel ligt dit iets genuanceerder. De waarde van een valuta ofwel de currency strength is afhankelijk van verschillende economische factoren. U kunt een valuta gebruiken om te betalen voor goederen en services. Hoeveel u op een gegeven moment moet betalen is afhankelijk van de waardeverandering van de valuta.

Echter, op de Forex markt wordt de currency strength van een bepaalde munteenheid gerelateerd aan dat van een andere munteenheid. Een Forex-quote omvat twee getallen en geeft aan hoeveel eenheden van valuta B u kunt kopen voor 1 unit van valuta A.

Vergelijkbaar, gebruiken economen een product dat over de hele wereld vrijwel gelijk is, zoals bijvoorbeeld de Big Mac, als benchmark om de Forex correlatie ofwel de koopkracht pariteit van verschillende valuta's te illustreren. De verschillen en veranderingen, die ook uit de lezing van de Forex strength meter of currency strength index blijken, hebben ook indicatieve waarde.

Veranderingen in Currency Strength Meting - Volatiliteit

Naast het feit dat de waarde van een valuta wordt ingegeven door de economische situatie in het land of de regio wordt zij tevens beïnvloed door de waardeverandering van andere valuta's of in bredere zin de globale economie. Dat vrijwel alle internationale handelsbetrekkingen, economische data publicaties en gebeurtenissen directe invloed hebben op één of meerdere valuta's verklaart de volatiele natuur van de Forex markt.

De markt is altijd in beweging. Deze volatiliteit maakt valutahandel erg geliefd onder traders nu het een continue stroom aan mogelijkheden biedt. Het is hierdoor wel ingewikkelder om de waarde van een valuta in te schatten. De currency strength indicator MT4 en de Forex strength meter kunnen u helpen beter inzicht te krijgen in de marktdynamiek en de valutacorrelatie op een bepaald moment. U kunt deze input vervolgens gebruiken om uw trading strategie te bepalen en uw risicomanagement hier op af te stemmen.

In dit artikel wordt uitgelegd wat Forex correlatie/currency strength is en hoe u uw handelsstrategie kunt verbeteren door een currency strength meter/ forex strength meter of currency strength indicator MT4 toe te passen

currency strength indicator currency strength meter currency strength currency strength indicator mt4 currency strength meter mt4 forex strength meter currency strength meter indicator currency strength index forex currency strength meter currency strength meter indicator mt4 forex correlatie

Wat is Forex Correlatie /Currency Strength - Voorbeeld

Het is eenvoudig te begrijpen waarom valuta's onderlinge afhankelijkheid kennen. Allereerst wordt de waarde van iedere valuta uitgedrukt in relatie tot die van een andere valuta. De quote-waarde van een gegeven valutapaar is in die zin altijd relatief. De onderlinge afhankelijkheid duidt echter op de verregaande verweving van economische prestaties van landen en hun valuta-waarde. Dit raakt de kern van wat Forex correlatie inhoudt.

Laten we dit met een voorbeeld toelichten. Als u handelt in (GBP/JPY) de Britse pond tegen de Japanse yen, handelt u feitelijk met een uitloper van de GBP/USD en USD/JPY paren. Beide valuta's, GBP en JPY, delen een relatie met de Amerikaanse dollar en hebben als zodanig een Forex correlatie met elkaar. Hoewel de relevantie hiervan buiten kijf staat zal het voor vele praktisch ondoenbaar zijn dit gegeven in de (vaak vele en snelle) handelsbeslissingen mee te nemen.

Om die reden maken traders gebruik van Currency strength meter tools zoals de currency strength indicator MT4, de currency strength meter MT4 en de currency strength index.

Het Belang van Valuta Correlatie Forex - Currency Strength

In economische termen is Forex correlatie de numerieke maatstaf voor de relatie tussen twee variabelen; in dit geval valuta's. De reikwijdte van de correlatiecoëfficiënt ligt tussen -1 en +1. Een correlatie van +1 geeft aan dat twee valutaparen in dezelfde richting bewegen. Een Forex correlatie van -1 geeft aan dat twee valutaparen 100% van de tijd in tegengestelde richting bewegen, terwijl een lezing van nul op de Currency strength indicator MT4 betekent dat de relatie tussen het valutapaar volledig willekeurig is.

Als Forex trader wordt u dagelijks geconfronteerd met prijsbewegingen van valutaparen. Maar wat kunt u afleiden uit een toename in de quote waarde van bijvoorbeeld EUR/USD? Het zou kunnen betekenen dat de EUR het goed doet, dat de USD het slecht doet of wellicht slechts minder goed dan EUR? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Dit is waar een currency strength indicator of currency strength meter opheldering kan bieden.

Forex Correlatie meten? Gebruik van de Currency Strength Indicator

De Currency Strength Indicator geeft aan welke valuta's sterk en welke valuta's zwak zijn. De veranderingen in prijs worden weergegeven in de vorm van een Currency strength index ofwel correlatiematrix. Effectief risicomanagement is niet compleet zonder dat men de Forex currency strength index in acht neemt. Forex correlatie verhoudingen zijn niet statisch. Gebruik van een currency strength indicator maakt het mogelijk de relevante valuta correlatie Forex real-time bij te houden.

De meest Accurate Currency Strength Indicator MT4 & Currency Strength Index/Forex Correlatiematrix

Wees echter op uw hoede voor slecht geprogrammeerde currency strength indicators. Ongeacht de andere functionaliteiten, heeft een currency strength indicator weinig nut wanneer het geen nauwkeurige currency strength meter-waarden aangeeft. Verder kunnen traders problemen ervaren met verouderde currency strength indicators, denk aan:

 • MT4 loopt vast
 • De PC loopt vast
 • Haperingen
 • Whipsaw signalen
 • Geheugenlek (Memory leakage)
 • De CPU draait constant op 100%

Sommige producten kunnen zelfs data generen, welke afwijkt van wat de currency strength in feite is. Sommigen currency strength indicators passen bijvoorbeeld smoothing filters toe, zoals moving averages, terwijl andere filters toepassen zoals RSI en MACD. Er wordt in deze gevallen gebruik gemaakt van een dusdanig complex algoritme van indicatoren, dat de gegevens vaak niet accuraat blijken. De op basis van deze informatie geïnitieerde trades zullen onnodig risicovol en verlieslatend uitpakken.

Ervaren traders zullen beamen dat inzicht in de geldende currency cross correlation de basis is voor succesvolle trading prestaties. Onze real time currency strength indicator MT4 is degelijk geprogrammeerd en wordt constant getest enbijgewerkt met de nieuwste technologieën. De trader hoeft zich geen zorgen te maken dat hij of zij bij toepassing van deze Forex strength indicator te maken krijgt met de bovengenoemde problemen.

currency strength indicator currency strength meter currency strength currency strength indicator mt4 currency strength meter mt4 forex strength meter currency strength meter indicator currency strength index forex currency strength meter currency strength meter indicator mt4

Currency Strength Indicator / Forex Correlatiematrix

In de afgelopen jaren is de Currency strength indicator MT4 ontwikkeld tot een complexe en precieze Forex correlatiematrix. Forex correlatie is net als currency cross correlation een term, die de currency strength van, en samenhang tussen twee Forex-paren aangeeft.

Wanneer twee datasets een sterk verband hebben, spreken we van een hoge correlatie. Wanneer de Forex-paren dezelfde richting opgaan, duidt dit op een positieve currency cross correlation. Als de paren zich echter in tegengestelde richtingen bewegen, is er sprake van een negatieve valutacorrelatie Forex.

Veranderingen in Currency Cross Correlation - Real Time Currency strength Indicator

Tegen de achtergrond van het moderne geglobaliseerde economische klimaat lijkt het logisch dat ook de Forex correlaties aan constante verandering onderhevig zijn. Dit maakt het gemakkelijk kunnen berekenen van de actuele Currency Strength /Fx- currency correlation erg belangrijk. Wereldwijde economische factoren zijn dynamisch en ze kunnen en zullen dagelijks veranderen. Ook Forex correlations tussen bepaalde valutaparen kunnen in de loop van tijd variëren.

Dit betekent dat korte termijn Currency strength en Forex correlatie niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming zijn met geprojecteerde lange termijn Forex correlatie. Inzicht in de ontwikkeling van Currency strength metingen en lange termijn Fx- currency correlations kunnen meer duidelijkheid verschaffen over de relatie tussen twee valutaparen. Het vormt een preciezer en meer definitief datapunt, wat kan dienen als referentiewaarde.

Er zijn verscheidene redenen die aanleiding kunnen geven tot verandering in de currency strength en aldus de currency cross correlation. De meest voorkomende zijn: afwijkend monetair beleid, gevoeligheid van bepaalde valutaparen voor grondstofprijzen, rentevoet wijzigingen en andere politieke en economische factoren.

Currency Strength Meter Download - Forex Correlatie Berekenen met Currency Strength Indicator MT4SE

De beste manier om uw positie te versterken en uw portfolio te beschermen, is door zelf de currency strength te berekenen wanneer u een positie overweegt. Het klinkt wellicht ingewikkeld, maar het is eigenlijk vrij eenvoudig. De eerste stap is het downloaden van onze bekroonde MTSE software. Deze MetaTrader plug in biedt een ruimte selectie innovatieve indicatoren en technische hulpmiddelen. Zo ook de Currency strength indicator MT4l.

Voer de relevante gegevens in en het Currency strength meter programma voert de berekening automatisch voor u uit. Hoewel de Forex correlatie ratio's en currency strength index aan constante verandering onderhevig zijn, is het niet nodig om uw cijfers dagelijks bij te werken.

Elk land heeft een ander monetair beleid in een andere cycli en wijzigingen hierin zullen sommige valuta's meer beïnvloeden dan andere. Check de waarden op regelmatige basis en in het bijzonder wanneer u van tijdsframe wisselt.

currency correlation indicator mt4 - currency strength indicator currency strength meter currency strength currency strength indicator mt4 currency strength meter mt4 forex strength meter currency strength meter indicator currency strength index forex currency strength meter currency strength meter indicator mt4

Currency Strength Meter Download- Voordelen van Gebruik Currency Strength Indicator MT4

Het moge duidelijk zijn dat men in Forex trading niet aan de Forex correlatie voorbij kan gaan. Een Forex strength meter tool zoals de Currency strength indicator MT4 is onmisbaar als u de meest actuele verhoudingen wilt weten. Gebruik van de Currency strength meter biedt enkele zeer sprekende voordelen:

 • Gebruik van de Currency strength indicator helpt van dubbel risico voorkomen:

Het is niet raadzaam meerdere posities te openen, die sterke samenhang vertonen. Te grote blootstelling aan een bepaalde valuta met een verhoogd risico kan schadelijk zijn mocht uw analyse verkeerd blijken en de posities zich tegen u keren. Zo kunnen bijvoorbeeld long posities op AUD/CHF, AUD/JPY en EUR/JPY leiden tot een buitenproportioneel risico wanneer deze een hoge Forex correlatie hebben.

De genoemde posities kunnen een dubbel risico inhouden met betrekking tot AUD en JPY, hetgeen vervelend kan uitpakken als de posities zich in de richting ontwikkelen welke tegengesteld is aan die van de verwachting van de trader. Kennis van de currency strength meter waarden geeft de trader een idee van de geldende verhoudingen. Gewapend met de Forex strength indicator waarden kan de handelaar zijn trading strategy aanpassen en zich indekken tegen onnodige blootstelling aan een zwakke valuta.

 • Gebruik van de currency strength indicator om een onnodige hedge te voorkomen

Als de currency strength verhouding tussen verschillende valutaparen op voorhand bekend is, kan de handelaar een onnodige hedge voorkomen. Zo kan er bijvoorbeeld een negatieve relatie tussen EUR/USD en USD/CHF bestaan. De trader zou ervoor kunnen kiezen beide posities te plaatsen om zichzelf in te dekken. De achterliggende gedachte is dat wanneer u op een bepaalde trade wint, u meer kans heeft dat de andere trade verliest.

Als de handelaar niet over de correcte currency strength indicator waarden beschikt kan dit anders dan verwacht uitpakken.Daarbij maakt de volatiliteit het ook nog eens onzeker of de behaalde winst hoger is dan het verlies. Kies voor de beste currency strength indicator MT4 voor effectief risicomanagement.

 • Posities met hoog risico signaleren:

De mate van risico van een handelsstrategie kan worden beperkt door inachtneming van de correlatie tussen verschillende valutaparen. Bijvoorbeeld, men neemt een long positie in op EUR/USD en tevens op GBP/USD. Wanneer wij aannemen dat er een hoge currency strength correlatie tussen deze paren geldt, kan dit een dubbel risico inhouden voor dezelfde positie als één van de valuta's sterk blijkt.

Het kan ook gebeuren dat één van de paren een sterke beweging weergeeft, terwijl het andere paar zijdelings beweegt. Hieraan zou men conclusies kunnen verbinden over de currency strength van de USD. Het kan een indicatie zijn dat het verstandig is geen nieuwe positie te openen in gerelateerde valutaparen, die zich in de tegengestelde richting bewegen. Toepassing van een currency strength indicator of Forex strength meter kan uitsluitsel bieden.

Bijvoorbeeld, wanneer EUR/USD een neerwaartse trend beweging vertoont en GBP/USD zijdelings beweegt, zou een trader een GBP/USD buy-positie moeten vermijden. Deze long trade brengt namelijk een verhoogd risico met zich mee, ingegeven door mogelijke USD-sterkte. De Currency strength indicator zou hieromtrent de nodige bevestiging kunnen geven.

Toepassing Currency Cross Correlation in Forex Trading

Begrip van de currency strength en de Fx- currency correlation verhoudingen is essentieel voor het bepalen van het risico van uw portefeuille en de marktvolatiliteit. Aangezien valuta's in paren worden verhandeld en geen enkel paar in een vacuüm beweegt, is het van cruciaal belang dat u risico's beperkt naar gelang u meer leert over Forex correlaties en hoe deze zich ontwikkelen.

Hieronder vindt u Currency strength Correlatiematrix van de Currency Strength indicator MT4.

valuta correlatie forex -currency strength indicator currency strength meter currency strength currency strength indicator mt4 currency strength meter mt4 forex strength meter currency strength meter indicator currency strength index forex currency strength meter currency strength meter indicator mt4Bron: Admiral Markets - Currency strength Correlatiematrix van de Currency Strength indicator MT4.

Forex-paren bewegen in dezelfde richting wanneer ze een positieve Forex correlatie weergeven. Daarentegen gaan valutaparen de tegengestelde kant op wanneer ze een negatief verband hebben. Forex Correlations worden verdeeld in vier groepen, op basis van hun currency strength. Om het inzichtelijk te maken, zijn alle Forex correlaties in de bovenstaande Forex strength meter op kleur gerangschikt. De kleuren geven aan hoe sterk de valuta correlatie Forex is, waarbij de kleuren het volgende betekenen:

 • Groene kleur op de Forex strength meter: Weinig tot geen correlatie
 • Blauwe kleur Currency strength index: Zwakke correlatie
 • Oranje op de Forex strength meter: Gemiddelde correlatie
 • Rood op de Currency strength inde: Sterke correlatie

De Currency strength index geeft een schematisch overzicht van de Forex correlaties en is een handig hulpmiddel bij uw Forex correlatie analysis. Wat evenwel van groot belang is, is of er sprake is van een positieve dan wel negatieve correlatie.

Werking van de Currency Strength Meter - Currency Strength MT4

In de Forex-markt wordt de waarde van een munteenheid uitgedrukt in een Forex quote van een valutapaar. De basis valuta – ook wel bekend als de transactie valuta, is de eerste valuta die voorkomt in een genoemd valutapaar. Aan het tweede deel van het valutapaar wordt gerefereerd als quote valuta ofwel tegenvaluta.

Een Forex currency strength meter evalueert real-time alle veel verhandelde valutaparen en beoordeeld de sterkte- of zwakte levels van alle individuele grote valuta's. Het houdt hierbij rekening met zowel de basis valuta als de quote valuta. De kleuren corresponderen met een bepaalde sterkte of zwakte in de currency strength correlatie en vormen een zogenaamde currency correlation heatmap.

 • Positief groen: Dit geeft weinig tot geen currency cross correlatie aan. Posities met deze valuta symbolen zullen onafhankelijk van elkaar te bewegen en tonen winstgevendheid zonder onderling verband.
 • Negatief groen: Net als bij positief groen wordt er weinig tot geen currency cross correlatie aangegeven. Posities met deze valuta symbolen zullen onafhankelijk van elkaar bewegen en tonen winstgevendheid zonder enig beduidend onderling verband.
 • Positief blauw (t/m +30): Dit geeft een zwakke valuta correlatie Forex weer. Posities met deze valuta symbolen zullen eveneens onafhankelijk van elkaar te bewegen en tonen winstgevendheid zonder noemenswaardig onderling verband.
 • Positief blauw (t/m +49): Er kunnen overeenkomsten zijn tussen posities met deze valuta symbolen. Posities in dezelfde richting kunnen vergelijkbare resultaten tonen. Daarnaast kunnen posities in tegengestelde richtingen elkaar compenseren. Er is sprake van currency strength correlatie.
 • Negatief blauw (t/m -30): Zwakke Fx currency correlation. Posities met deze valuta symbolen hebben de tendens onafhankelijk van elkaar te bewegen en tonen winstgevendheid zonder onderling verband.
 • Negatief blauw (t/m -49): Er kunnen overeenkomsten zijn tussen posities met deze valuta symbolen. Daarnaast kunnen posities in dezelfde richting elkaar tenietdoen. Posities in tegengestelde richtingen kunnen vergelijkbare winsten hebben.
 • Positief Oranje (t/m +75): Er is sprake van een matig positieve Fx currency correlatie. Posities in deze valuta's, in dezelfde richting zullen overeenkomstige resultaten behalen. Daarentegen zullen posities welke erop ingesteld zijn dat prijsontwikkeling in de tegengestelde richting zal bewegen, elkaar opheffen.
 • Negatief Oranje (t/m -75): Heeft een matig negatieve Fx currency correlation. Posities met deze valuta symbolen die in dezelfde richting bewegen hebben een hogere waarschijnlijkheid elkaar op te heffen. Posities in tegengestelde richtingen zullen vergelijkbare resultaten opleveren
 • Positief rood (t/m +100): Sterke positieve currency cross correlation. Posities met deze valuta symbolen, die in dezelfde richtingen bewegen zullen hoogstwaarschijnlijk ongeveer dezelfde winsten boeken. Posities in tegengestelde richtingen zullen elkaar opheffen.
 • Negatief rood (t/m-100): Sterke negatieve valutacorrelatie Forex. Posities in dezelfde richting zullen elkaar hoogstwaarschijnlijk opheffen. Daarentegen zullen posities in de tegenovergestelde richting vergelijkbare winsten behalen.

currency strength indicator currency strength meter currency strength currency strength indicator mt4 currency strength meter mt4 forex strength meter currency strength meter indicator currency strength index forex currency strength meter currency strength meter indicator mt4 currency meter

Forex Strength Meter- Currency Strength Indicator MT4

Currency strength is een redelijk simpel concept dat u de mogelijkheid geeft om de sterkte van een individuele valuta in te schatten, alsmede die van het valutapaar. Incorporeer currency strength analysis in uw handelssysteem. Wees u bewust van de sterkte of zwakte van individuele valuta, alsmede van de valuta correlatie Forex en de correlatie tussen valutaparen.

De calculatiemethode voor currency strength kan variëren afhankelijk van de Forex strength meter die u gebruikt. Eén van de meest bekende currency strength metingen van individuele valuta's is het eerder genoemde currency strength indicator Dit meetinstrument rekent de waarde uit van alle beschikbare valuta's die aan elkaar gerelateerd zijn.

Deze valuta's zijn:

 1. De Euro (EUR)
 2. De Japanse yen (JPY)
 3. Het Britse pond (GBP)
 4. De Australische dollar (AUD)
 5. De Canadese dollar (CAD)
 6. De Zweedse kroon (SEK)
 7. De Zwitserse franc (CHF)
 8. De Hongaarse forint (HUF)
 9. De Poolse Zloty (PLN)
 10. De Noorse kroon (NOK)
 11. De Singaporese dollar (SGD)
 12. De Mexicaanse peso (MXN)
 13. De Russische roebel (RUB)

Een minder bekende, maar meer omvattende maatstaf is de broad USD-index, die gebruik maakt van een grotere selectie valuta's. Beide currency strength meters werken op vergelijkbare wijze. Ze rekenen de sterkte van de USD uit door wederzijdse wisselkoersen te combineren en distilleren de uitkomst tot een enkel getal.

Deze Forex strength meters passen deze weging vervolgens toe op gerelateerde valuta's. Deze data wordt gevat in een currency strength index. Currency strength indicators geven u op eenvoudige wijze inzicht in de relevante data voor de valuta waar u een positie in overweegt.

Let wel, kies voor een betrouwbare currency strength meter zoals de currency strength indicator MT4 om foutieve lezingen te voorkomen.

Forex Strength Meter - Praktische Toepassing Currency Strength Indicator MT4SE

Onze Currency strength indicator MT4 gebruikt complexe algoritmen. Het geeft u zelfs de mogelijkheid de currency strength over een bepaalde periode in te zien.

Voor intraday trading bevelen wij waarden tot en met 200 bars aan, terwijl voor scalping geldt dat 50 bars meer dan genoeg is. Download een demo-account om hier zelf mee te experimenteren.

Forex Strength Meter - Geavanceerde Currency Strength weging

De Currency strength weging toegepast op de bredere index is een trade weighting, afgeleid van trade data. In het bijzonder gericht op het aandeel van 'merchandise import' in jaarlijkse handelsbetrekkingen met de VS.

De Currency Strength Indicator MT4 downloaden

MetaTrader 4 is een uiterst populair, state-of-the-art FX-handelsplatform. Een van de voordelen is dat het de mogelijkheid biedt om speciale indicatoren, technische hulpmiddelen en Expert Advisors (EAs) toe te passen. Het MetaTrader 4 platform wordt geleverd met een ruime selectie populaire indicatoren. Zo ook de currency strength indicator MT4. Omdat MetaTrader 4 een open platform is, en een dusdanig brede gebruikersgemeenschap heeft, zijn er bovendien duizenden aangepaste indicatoren beschikbaar.

Zo zal men ook een brede selectie currency strength meters en currency strength indicators MT4 kunnen vinden, allen gebruikmakende van verschillende algoritmen. Gebruik van sommige indicatoren is slechts mogelijk tegen betaling maar anderen zijn volledig gratis te downloaden. Zo ook onze bekroonde Currency strength indicator MT4SE. Wanneer u overweegt te betalen voor trading software, onthoud dan dat elke betrouwbare aanbieder een gratis proefversie zal aanbieden.

Daarnaast kunt u ervan verzekerd zijn dat de Currency strength indicator MT4SE is ontwikkeld en getest door professionele traders. Check, voordat u een aangepaste Currency strength indicator MT4 download altijd de bron. Er is zoals gezegd een ruim aanbod van Forex strength meters en Currency strength index tools maar de kwaliteit loopt sterk uiteen.

Wij raden u daarom aan MetaTrader 4 Supreme Edition te downloaden. Het is een plug-in voor het standaard MetaTrader platform en biedt naast de currency strength indicator, verschillende aangepaste indicatoren, EA's en innovatieve hulpmiddelen. Het omvat tevens een live trading-simulator om strategieën te backtesten. Zodra u onze MetaTrader 4 Supreme Edition met onze currency strength indicator heeft gedownload, bent u klaar om te beginnen!

currency correlation indicator mt4 - currency strength indicator currency strength meter currency strength currency strength indicator mt4 currency strength meter mt4 forex strength meter currency strength meter indicator currency strength index forex currency strength meter currency strength meter indicator mt4

De Currency Strength Indicator MT4 gebruiken

De Currency strength indicator wordt veelal gebruikt als korte termijn indicator. Het geeft snel en duidelijk inzicht in de valuta zwakte en sterkte op een bepaald moment. Het grote voordeel is de gebruiksvriendelijkheid en het gemak waarmee het kan worden toegepast. Het is een simpele grafische weergave. Dit is vooral aantrekkelijk voor de beginnende trader.

Wees u zich ervan bewust dat de Currency strength indicator slechts een beperkt stukje informatie communiceert. Richt u op eventuele fundamentele informatie die de door de currency strength meter gepresenteerde informatie ondersteund. Check of de conclusie van de currency strength indicator wordt bevestigd door andere indicatoren. Wat is de context die de trend aangeeft?

Zoals de meeste technische tools, is de currency strength meter het meest betrouwbaar en waardevol bij gebruik in combinatie met andere indicatoren.

Conclusie Fx Currency Correlation Trading

Wij hopen dat wij u hiermee inzicht hebben kunnen geven in het belang en de betekenis van currency cross correlation. We hebben u enkele handvatten geboden om aan de slag te kunnen en de voordelen van handelen met kennis van de valuta correlatie Forex zelf te ervaren.

Houd er rekening mee dat Fx currency correlations immers aan verandering onderhevig zijn en dat in het verleden behaalde resultaten niet altijd een garantie vormen voor toekomstige Forex correlaties. Dit artikel kan worden gebruikt als voorzetje om de currency strength lezing in uw handelsactiviteiten toe te passen en zo het risico van uw portefeuille te minimaliseren. Denk hierbij aan de volgende punten:

 • Gebruik de currency strength indicator MT4 om posities die elkaar opheffen te vermijden. Als u twee valutaparen ziet, die bijna altijd in tegengestelde richting bewegen, zult u zich realiseren dat het houden van long posities in beide valuta's de potentiële winst, die kan worden behaald, bedreigd.
 • Aan de andere kant, kunt u de input van de currency strength indicator MT4 ook gebruiken om uw risico te beperken. Verliezen kunnen worden geminimaliseerd door twee valutaparen, welke een vrijwel perfecte negatieve correlatie hebben, met elkaar 'af te dekken'. De redenering is eenvoudig. Als u een positie aanhoudt met een valutapaar dat waarde verliest, zal het negatief gecorreleerd valutapaar waarschijnlijk in waarde toenemen. Dit principe wordt aangeduid als hedging. Hoewel een dergelijke strategie verliezen niet volledig uitsluit, is het erop toegespitst verliezen te beperken.
 • Gebruik de currency strength indicator en varieer op basis hiervan met minimaal risico. Wanneer men investeert in twee valutaparen, die vrijwel altijd positief gecorreleerd zijn, kan men het risico beperken door de positiegrootte aan te passen.

Zelf aan de Slag met de De Currency Strength Indicator

Bent u overtuigd van de voordelen van de Currency strength indicator MT4 en wilt u meteen aan de slag? Wij raden u aan altijd eerst te experimenteren in een risicovrije omgeving. Wij bieden een gratis demo account, waarmee u alle functionaliteiten van het MetaTrader handelsplatform zelf kunt testen, zo ook de Currency strength indicator MT4.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in realtime de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. Open een live trading account om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte online trading ervaring op te doen.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is beschikbaar voor zowel MT4 als MT5 en biedt ruim 55 extra indicatoren en technische hulpmiddelen waaronder de currency strength indicator.

valuta correlatie forex - currency strength indicator currency strength meter currency strength currency strength indicator mt4 currency strength meter mt4 forex strength meter currency strength meter indicator currency strength index forex currency strength meter currency strength meter indicator mt4

Kennis van de currency strength & currency cross correlation kan u een beter begrip bieden van de dynamiek van de Forex markt en een zeer waardevolle aanvulling op uw trading strategie blijken. Open een risicovrij demo account en test het zelf!

Links naar Gerelateerde Artikelen:

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 83% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.