Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
 • Leverage up to:
  1:30 for retail clients,
  1:500 for professional clients
 • FSCS protection
 • Negative balance protection
CONTINUE
Door het selecteren van een van deze toezichthouders zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder wilt zien, gelieve deze te selecteren.
Door het selecteren van een van deze toezichthouders zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder wilt zien, gelieve deze te selecteren.

Forex Swing Trading & Swing Trading Money Management


De Forex markt is 24 uur per dag, 5 dagen per week geopend en is de meest liquide markt ter wereld. Deze en andere populaire financiële markten, accomoderen verschillende vormen van trading en verscheidene handelssystemen. Het tijdsbestek waarop een trader handelt is bepalend voor zijn handelsstrategie en systeem. We onderscheiden, op basis van de gekozen timeframe, verschillende vormen van trading. In dit artikel richten wij ons op swing trading - een trading stijl voor de middellange termijn.

Swing Trading vs. Korte en Lange termijn Trading Stijlen

Voordat wij swing trading in meer detail bekijken, zullen we allereerst een aantal zeer populaire trading stijlen beschrijven. We belichten de voor- en nadelen en bespreken hoe deze trading stijlen verschillen van swing trading.

Positionele Traders / Beleggers vs. Swing Traders

Positionele traders en beleggers vertegenwoordigen het 'lange termijn' extreem van het spectrum. Deze handelaren identificeren brede trends, die maanden of zelfs jaren kunnen duren, en zoeken naar gunstige trade mogelijkheden op een hoge tijdschaal. Een van de voordelen van lange termijn handel is dat het potentieel biedt voor relatief grote winsten.

Het ligt in de lijn der verwachting dat prijs meer beweegt op de langere termijn. Een gunstig geplaatste positional trade die succesvol is uitgevoerd, zal doorgaans meer opleveren dan korte termijn posities. Een ander sprekend voordeel is, dat u als lange termijn handelaar of belegger minder tijd en aandacht aan het volgen van de marktprijs hoeft te besteden.

Scalping vs. Swing Trading

Aan het andere eind van het spectrum vinden we de scalpers. Scalpers richten zich op zeer korte handelstransacties waarbij zij slechts op kleine koersbewegingen inzetten. Hun doel is enkele PIPs winst per positie te behalen. Deze extreem korte termijn Forex trading stijl heeft echter haar voordelen. Scalpers zijn korter blootgesteld aan marktvolatiliteit. Tevens is het zo, dat nu zij enkel kleine koersbewegingen en winsten nastreven, er relatief veel handelskansen zijn. De nadelen zijn onder andere:

 1. Tijd intensief en vereist veel aandacht;
 2. Vergt de nodige organisatie met betrekking tot trade- en risicomanagement
 3. Het grote aantal transacties brengt hogere transactiekosten met zich mee

Forex Day Trading vs Swing Trading

Daghandelaren werken met een tijdsbestek dat niet gedekt wordt door scalpers noch door lange termijn positionele traders. Day traders zijn eveneens korte termijn handelaren, die hun posities soms slechts enkele uren aanhouden. Een Forex day trader kan verschillende methoden gebruiken. Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen zijn posities te consolideren gedurende een bepaalde handelssessie. De daghandelaar houdt echter, per definitie, geen posities open overnacht. Hij opent en sluit posities binnen een dag, om blootstelling aan onverwachte marktbewegingen die 's nachts plaatsvinden en eventuele swap kosten te vermijden.

Forex swing trading vertegenwoordigd de middenweg tussen day trading en lange termijn handel. Vele traders vinden swing trading een prettige methode nu het een aanvaardbaar compromis biedt tussen de frequentie van transacties en de bijhorende risico's

swing trading forex - educatie voor swing traders

Forex Swing Trading Definition - Swing Trading for Dummies

Swing trading vertoont gelijkenissen met lange termijn trading, al is de swing trader op zoek naar kortere marktbewegingen. Een swing trading transactie duurt doorgaans langer dan een dag maar kan zelfs een aantal weken duren. De swing trader scant meerdaagse swing trading chart patronen in een poging te profiteren van grotere prijsbewegingen of swings. De in swing trading gebruikte timeframes kunnen sterk uiteenlopen. De swing trader kan zijn positie plaatsen op een M5 Forex swing trading grafiek, de H1- of de dagelijkse grafiek.

Ongeacht de tijdsframe die de swing trader voor executie kiest, de winstdoelen die hij beoogt zijn hoger dan bij daghandel transacties. Het feit dat swing trading niet gebonden is aan een specifieke tijdschaal maakt dat swing traders de vrijheid hebben verschillende trading methoden na te streven. Waar de lange termijn trader doorgaans gehouden is zich te focussen op de trend en zich toelegt op bewegingen in de richting die de meeste waarschijnlijkheid op continuatie op de lange termijn kennen, is de swing trader hierin vrij.

In Forex swing trading houdt de handelaar de positie namelijk niet zodanig lang vast dat dit van belang is. Het is voor de swing trading handelaar in dit opzicht niet van belang of men te maken heeft van een grotendeels range-gebonden markt of dat er sprake is van een lange termijn trend. Dit houdt tevens in dat in swing trading, zowel fundamentele als technische analyse een goede leidraad voor het nemen van handelsbeslissingen vormt.

Een voorwaarde die van cruciaal belang voor succesvol swing trading blijkt, is dat de betreffende markt of het gekozen instrument voldoende trade mogelijkheid moet bieden. De meer liquide markten zijn doorgaans beter geschikt voor swing trading. De geassocieerde hogere volatiliteit zorgt ervoor dat:

 1. De markt, op de korte termijn, een groter aantal prijsbewegingen toont; en als gevolg
 2. Een groter aantal kansen voor swing trading transacties.

De Forex markt is de meest liquide financiële markt. De markt is 24 uur per dag, 5.5 dag per week geopend en kent de hoge mate van volatiliteit. De valutamarkt biedt de ideale condities voor Swing trading, en wel om de volgende redenen. Toepassing van uw Swing trading strategy in Forex betekent dat:

 1. U profiteert van uitstekende liquiditeit,
 2. er is voldoende volatiliteit voor interessante prijsbewegingen; in
 3. een relatief kort tijdsbestek.

Zoals eerder opgemerkt vereisen extreem korte transacties bijna constante aandacht en monitoring. Lange termijn 'positional plays' vertonen weinig activiteit, het vergt dus redelijk veel discipline om de trade zijn beloop te laten.

forex swing trading - swing trading strategies

Uitleg Forex Swing Trading

In swing trading transacties probeert men rendement op de investering te behalen aan de hand van grote en kleine schommelingen op de korte termijn. Het is van belang dat u vertrouwdheid opbouwt met het gedrag van een markt of instrument voordat u overgaat tot investering. Bestudeer de marktbewegingen in een poging patronen, die u kunt gebruiken, te herkennen. Probeer gemeenschappelijke factoren en overeenkomsten in de wijze waarop de beweging zich ontwikkelt te identificeren.

Wat zijn de condities waaronder vorming van bewegingen plaatsvindt? Houdt rekening met de mate van volatiliteit op de tijdschaal die u in gedachten heeft. Vergewis u tevens van de omstandigheden waaronder prijsbewegingen eindigen. Een goede beeldvorming over het momentum van bepaalde bewegingen kan u helpen realistischere winstdoelen te stellen. Denk na over hoe u het beste rendement kunt behalen op een transactie, onder dergelijke omstandigheden.

Maar vergeet niet dat swing trading een handelsstijl is, en niet een strategie op zich. Er zijn vele verschillende indicatoren die zich lenen voor toepassing bij deze handelsstijl. De geschiktheid van bepaalde Forex swing trading indicators is tevens afhankelijk van het gekozen tijdsbestek en de focus: trend following-, range based- of counter trend trading. Laten we aan de hand van een voorbeeld illustreren welke prijs swings kunnen optreden en welke risico's we tegen kunnen komen.

U zal elke strategie zelf moeten testen en verschillende grafieken moeten bekijken om vast te kunnen stellen welke methode voor u de beste swing trading strategy is. Er is tevens een veelheid aan Forex swing trading indicators beschikbaar op het MetaTrader Supreme Edition platform. Forex indicators for swing trading kunnen de trader helpen de beste trade mogelijkheden en timing te bepalen. Ten behoeve van de doeleinden van ons voorbeeld echter, is de gekozen indicator van verwaarloosbaar belang.

We zijn meer geïnteresseerd in de illustratie van het verloop van een swing trading positie en het tijdsbestek dat hiermee gemoeid is. Dit is een grafiek op uur-basis van GBP/USD.

swing trading in forex - swing trading for dummies

We gebruiken hier een eenvoudige methode ter identificatie van het marktsentiment. Het marktsentiment geeft de context. Het stelt de trend following trader in staat te bepalen welke marktbeweging in overeenstemming met de algehele markttrend is. We zetten hiertoe twee moving averages/voortschrijdende gemiddelden (MA's) in, een korte en een langere.

Een MA is visualiseert het rekenkundig gemiddelde van de marktprijs, voor een bepaald aantal perioden. Dit gemiddelde past zich aan met elke nieuwe periode die wordt toegevoegd. We gebruiken de kruising van de korte en de langere termijn MA, om een signaal te genereren welke de richting van de trend bevestigd. De Swing trader anticipeert hierop een prijs swing te zien in de richting van de kruising. Forex swing trading indicators kunnen op vergelijkbare wijze een indicatie geven voor het bepalen van het exit-niveau van een trade.

In de weergegeven grafiek, vertegenwoordigt de gestippelde rode lijn de 25 perioden (in dit geval uren) moving average. De gestippelde groene lijn vertegenwoordigt het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 100 tijds-units. Wanneer de rode lijn de groene lijn kruist suggereert dit een mogelijke prijsbeweging in de richting van de kruising. Wanneer gebeurt dit? De rode lijn (kortere, 25 MA) kruist boven de groene lijn (langere, 100 MA) op 17 juni om 04:00.

Uitgaande van het signaal gegenereerd door deze Forex indicator for swing trading, zouden wij op dit punt onze kooporder plaatsen, in anticipatie van verdere prijsstijging. Let wel, de stijgende beweging is reeds begonnen voordat wij dit signaal hebben gekregen. Dit kenmerkt vele, van prijs afgeleide Forex swing trading indicators. Zij zijn 'lagging', wat inhoudt dat zij vertraagd reageren op prijsveranderingen.

We besluiten een GBP/USD swing trading kooporder te plaatsen, op het prijsniveau van 1,4280. We plaatsen onze stop loss for swing trading op 200 pips van het niveau van entry en houden een 'take profit' van 600 pips aan. De trailing stop verplaatst 200 pips, met de opwaartse beweging. Zoals u in de grafiek kunt zien, zet de prijsstijging inderdaad voort. Onze limietorder, op 1,4880, werd bereikt op 23 juni rond 13:00 wanneer prijs tot ongeveer 1,4959 toenam. De stijgende beweging continueert tot net boven 1,500, vroeg op 24 juni.

In dit voorbeeld hebben we 600 pips verdient, wat een gezonde winst is voor een swing trading transactie die minder dan een week geduurd heeft. Om een goed idee te krijgen van de effectiviteit van de gebruikte methode of elke andere Forex swing trading strategy is het raadzaam deze zelf nogmaals te testen, over een grotere sample.

Wat zou er echter gebeurd zijn als wij ons take profit of winstdoel hoger hadden ingesteld? Of als we geprobeerd hadden de prijsstijging te volgen zonder gebruik te maken van een take profit limietorder? Zoals u uit de grafiek kunt aflezen, heeft de prijsbeweging na de 1500 piek een andere wending genomen. We moeten altijd alert zijn op mogelijke prijsveranderingen of omkeringen. Ons voorbeeld geeft hier een perfecte illustratie van. De resultaten van alle swing trading strategies zijn sterk afhankelijk een adequaat swing trading money management systeem.

In geval van ons voorbeeld was het zo dat in de vroege uren van 24 juni de resultaten van de Brexit stemming bekend werden. Een daling van honderden pips in minder dan een minuut volgde. De waarde van de Britse pond kelderde enorm, wat een koersstijging van GBP/USD inhield.

Hadden wij geen automatische exit middels take profit ingesteld en onze positie behouden, dan zouden wij al onze winsten terug gegeven hebben. Daarnaast had onze stop loss swing trading, gezien de snelheid van de daling, slechts beperkt nut gehad. Als u zich in dergelijk geval aan de verkeerde kant van de koersverandering bevind, kan goed swing trading money management u helpen de storm te doorstaan. Evenzo is het belangrijk is dat uw positiegrootte is afgestemd op uw totale risicokapitaal.

Dit zijn slechts enkele kern-elementen van swing trading money management. Laten we hier dieper op in gaan en bekijken hoe u deze principes in uw swing trading strategy kunt incorporeren.

swing trading strategies - forex swing trading - swing trading forex

Swing Trading Money Management Strategy

Succes in swing trading wordt gemeten in termen van winstgevendheid. Swing trading strategies helpen u mogelijkheden voor het behalen van winsten te identificeren.

What is money management?

Swing trading money management echter, ziet toe op trade- en risicomanagement ter behoud en bescherming van uw kapitaal - de maximalisatie van winsten en beperking van verliezen. Een Forex swing trading system is niet compleet zonder swing trading money management.

Swing trading strategy

Positieve swing trading resultaten worden niet slechts bepaald door swing trading strategies. De 'bottom line' wordt in vergaande mate ingegeven door uw swing trading money management systeem. Succesvolle swing traders kunnen u vertellen dat risicomanagement belangrijker kan blijken dan zelfs 'gelijk hebben'. We zullen hier dieper op in gaan.

Om dit principe uit te kunnen leggen moet men twee aspecten in acht nemen. Allereerst, bij elke vorm van investering waaronder swing trading, moet men zich de vraag stellen wat de risico's zijn welke geassocieerd zijn met een bepaalde trade of investering. Niet alleen moet u zichzelf de vraag stellen welke verliezen u zich kunt veroorloven maar tevens wat uw risicotolerantie niveau is. Ware de meeste swing traders zich bewust zijn van de risico's van trading, staan zij verassend weinig stil bij hoe zij dit concreet voor zichzelf invullen.

Risicobereidheid is hoogst persoonlijk. Wanneer men hier duidelijkheid over heeft, is het tevens makkelijker voor de trader om handelsbeslissingen te nemen. De plaatsing van uw stop loss bijvoorbeeld, zou uw swing trading risicomanagement strategie moeten reflecteren. Het helpt de trader de discipline op te brengen die vereist is om uw trade volgens plan te executeren, vooral wanneer emoties zoals angst om te verliezen of wanneer men verblind is door winstpotentieel, meespelen.

Risicomanagement kent tevens universele regels voor succes. Zo doet de swing trader er verstandig aan in zijn 'money management for swing trading' plan het percentage dat men per trade riskeert vast te stellen. Zo voorkomt de swing trader dat hij na een serie verliezende trades zijn totale kapitaal kwijt is. Een ander belangrijk element van risicomanagement is het zogenaamde reward-to-risk ratio. Dit is het geheim waar vele swing trading professionals consistente winstgevendheid aan toe schrijven.

Streven naar een positieve risico-beloning verhouding betekent dat uw swing trading prestatie niet valt en staat met het aantal keer dat u 'gelijk heeft'. Laten we dit met een voorbeeld verduidelijken. Wanneer u x bedrag riskeert om potentieel hetzelfde te verdienen, kunt u dit vervatten in een reward-to-risk ratio van 1:1. U zal meer winnende dan verliezende trades moeten plaatsen om op een positieve balans uit te komen. Uitgaande van 10 trades, moet u in elk geval op 6 winst maken om niet in de rode cijfers te eindigen.

Wanneer u eventuele spreads, swaps en andere transactiekosten in overweging neemt, zouden afhankelijk van de hoogte, bijvoorbeeld 7 tot 8 van de 10 trades winners moeten zijn. Dit is voor elke swing trader op z'n minst intimiderend en zeker voor beginnende traders niet realistisch. Als u consistent winstgevende resultaten wilt behalen zal u potentiële trade mogelijkheden moeten filteren op een risico-beloningsratio van 1:2 of hoger.

Laten we nu dieper ingaan op de risico tolerantie en risico-spreiding elementen van swing trading money management.

swing trading forex - swing trading money management

Money Management for Swing Trading

Zoals eerder opgemerkt, voordat u begint met handelen moet u zich bewust zijn van uw risico tolerantie en aversie tegen volatiliteit. Hoe reageert u wanneer een trade zich tegen u keert. Voorbeeld: Uw kapitaal bedraagt € 20.000 en u verliest € 2.000, puur statistisch gezien verliest u 10% van uw kapitaal. Wat dit voor de individuele swing trader betekent is echter geheel objectief. Betekent dit dat uw wereld instort of ziet u het als 'part of the game' en heeft u het vertrouwen dat het wel weer goed komt?

Ware dit voor iedereen verschillend is, lijkt het waarschijnlijk dat dit voor allen enige reactie uitlokt. Waar de een het zich niet aantrekt en vrolijk verder trade, zal de ander het sentiment van dit verlies in zijn volgende swing trading handelsbeslissingen mee nemen. De ene swing trader zal proberen zijn verlies 'terug te verdienen' en hiertoe wellicht (buitenproportionele) grote risico's nemen en de ander zal dusdanig risico avers en angstig zijn dat hij goede kansen aan zich voorbij laat gaan.

Wanneer men zich bewust is van zijn persoonlijke risico tolerantie blauwdruk kan men zijn swing trading risicomanagement regels hierop afstemmen. De risico averse swing trader kan ervoor kiezen niet 10 maar bijvoorbeeld maximaal 6% van zijn kapitaal te riskeren. Sommige swing trading professionals beginnen met een percentage van bijvoorbeeld 1 of 2% per individuele per trade, ze kunnen ervoor kiezen dit naar prestatie bij te stellen.

Daarnaast behelst hun 'money management voor swing trading plan' doorgaans een maximum percentage van het totale kapitaal, dat zij op een bepaald moment over hun gehele portefeuille aan blootstelling tolereren. Evenzo zullen zij regels opnemen met betrekking tot diversificatie, ten behoeve van spreiding van risico over verschillende instrumenten en markten. Swing trading is zoals eerder opgemerkt bij uitstek geschikt voor toepasbaarheid op verschillende asset classes en markten met voldoende volatiliteit.

Diversificatie is een belangrijk wapen in het arsenaal van de swing trader. Als individuele 'kleine' swing traders hebben wij tevens het voordeel van flexibiliteit. Indien en wanneer marktomstandigheden veranderen, kunnen wij onze posities gemakkelijk liquideren en ons toeleggen op een strategie, tijdsframe of handelsstijl welke passend is voor de nieuwe marktcondities.

Swing trading is zoals elke vorm van trading of investering, risicovol. Scenario's zoals in ons GBP/USD voorbeeld kunnen voorkomen. Swing trading money management methoden stellen ons in staat het geaccumuleerde kapitaal te beschermen. Hoe men deze regels in zijn swing trading handelssysteem incorporeert en op praktische wijze toepast zullen we nu in meer detail bespreken.

Praktische swing trading Money management tips

Laten we uitgaan van een maximum risico blootstelling percentage van 6% over het totaal van onze openstaande trades. Vervolgens moeten wij dit vertalen naar een risicopercentage per individuele trade. Dit zou kunnen betekenen dat u 6 swing trading posities van 1% op één bepaald ogenblik open kunt hebben. Wanneer uw swing trading strategy het openhouden van meer posities vereist, stelt u het risicopercentage per trade naar beneden bij.

Let wel, het genoemde percentage van 6% is slechts een voorbeeld. De meer risico tolerante swing trader of de swing trading professional kan een hoger percentage aanhouden. Vele swing traders beginnen met bepaald percentage en bouwen dit op naarmate hun vaardigheden en prestaties verbeteren. Het klinkt wellicht abstract, de principes van dagelijks swing trading money management worden vanzelf duidelijker wanneer u zich toelegt op swing trading.

Stel voordat u een positie inneemt vast wat het maximale risico is dat u bereid bent voor deze trade te accepteren, bijvoorbeeld 1% of € 200. Check tevens hoe de bewuste trade uw algehele risico blootstelling beïnvloed. Voldoet deze trade aan uw regels van risicobeheer? Hoeveel transacties kunt u zich maximaal veroorloven zonder dat uw maximale risiconiveau wordt overschreden? Is uw portefeuille voldoende gediversifieerd?

Stel vervolgens uw stop loss for swing trading in om een mogelijk verlies te beperken. Uw take profit order beschermt gerealiseerde swing trading profits in gevallen zoals in ons GBP/USD voorbeeld. Een goed swing trading money management systeem kan het verschil maken tussen een positieve of negatieve bottom line.

Swing Trading - Conclusie

Swing trading is een trading stijl welke uitermate geschikt is voor toepassing in volatiele markten. Swing trading biedt regelmatig handelskansen. Hoewel swing trading geen passieve bezigheid is en u de swing trading charts zal moeten monitoren, zijn de eisen lang niet zo belastend als voor handelsstijlen met een korter tijdsbestek. Om vertrouwdheid met de karakteristieken van swing trading op te bouwen of uw swing trading strategies te testen, is het raadzaam een demo trading account te openen, zodat u risicovrij kunt ervaren, experimenteren en verbeteren!

swing trading - swing trader risicovrij demo account


Andere Interessante Artikelen:

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons CFD's, aandelen en EFT's verhandelen.

Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 83% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.