Admiraal Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
 • Hefboom tot:
  1:30 voor retail clienten,
  1:500 voor professionele cliënten
 • FSCS bescherming
 • Negatieve balans bescherming
DOORGAAN
Door het selecteren van een van deze toezichthouders/ondernemingen zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder/onderneming wilt zien, gelieve deze te selecteren.
Door het selecteren van een van deze toezichthouders/ondernemingen zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder/onderneming wilt zien, gelieve deze te selecteren.

Forex Swing Trading Strategie

Leestijd: 28 minuten

swing trading - gids voor swing traders

De Forex markt is 24 uur per dag, 5 dagen per week geopend en is de meest liquide markt ter wereld. Het leent zich daarom voor talloze trading stijlen en ontelbare trading strategieën. Dit is een belangrijk pluspunt - we hebben complete vrijheid om onze Forex trading activiteiten af te stemmen op ons eigen schema, voorkeuren en doelen. In dit artikel richten wij ons op swing trading - een trading stijl voor de middellange termijn.

Deze handelsstijl biedt veel vrijheid, voldoende mogelijkheden en is relatief weinig tijdsintensief - swing trading is dan ook uitermate populair onder zowel beginnende als professionele traders

Swing Trading vs. Korte en Lange termijn Trading Stijlen

Om een beter idee te krijgen van wat swing trading zullen we deze handelsstijl afzetten tegen een aantal andere populaire trading stijlen. We belichten de belangrijkste kenmerken, de voor- en nadelen van beleggen, scalping en day trading. We bespreken vervolgens hoe deze trading stijlen verschillen van swing trading.

Positionele Traders / Beleggers vs. Swing Traders

Positionele traders en beleggers vertegenwoordigen het 'lange termijn' extreem van het spectrum. Deze handelaren identificeren brede trends, die maanden of zelfs jaren kunnen duren. Zij zoeken naar gunstige trade mogelijkheden op een hoge tijdschaal. Een van de voordelen van lange termijn handel is dat het potentieel biedt voor relatief grote winsten.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de prijsbewegingen op de langere termijn groter zijn. Een gunstig geplaatste positional trade die succesvol is uitgevoerd, zal doorgaans meer opleveren dan korte termijn posities. Een ander sprekend voordeel is, dat u als lange termijn handelaar of belegger minder tijd en aandacht aan het volgen van de marktprijs hoeft te besteden.

Scalping vs. Swing Trading

Aan het andere eind van het spectrum vinden we de scalpers. Scalpers richten zich op zeer korte handelstransacties waarbij zij op zeer kleine koersbewegingen inzetten. Hun doel is enkele PIPs winst per positie te behalen. Deze extreem korte termijn Forex trading stijl heeft echter haar voordelen. Scalpers zijn korter blootgesteld aan marktvolatiliteit. Tevens is het zo, dat nu zij enkel kleine koersbewegingen en winsten nastreven, er relatief veel handelskansen zijn. De nadelen zijn onder andere:

 1. Tijd intensief en vereist veel aandacht;
 2. Vergt de nodige organisatie met betrekking tot trade- en risicomanagement
 3. Het grote aantal transacties brengt hogere transactiekosten met zich mee

Forex Day Trading vs Swing Trading

Daghandelaren werken met een tijdsbestek dat niet gedekt wordt door scalpers noch door lange termijn positionele traders. Day traders zijn eveneens korte termijn handelaren, die hun posities soms slechts enkele uren aanhouden. Een Forex day trader kan verschillende methoden gebruiken. Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen zijn posities te consolideren gedurende een bepaalde handelssessie. De daghandelaar houdt echter, per definitie, geen posities open overnacht. Hij opent en sluit posities binnen de handelsdag, om blootstelling aan onverwachte marktbewegingen die 's nachts plaatsvinden en eventuele swap kosten te vermijden.

Forex swing trading vertegenwoordigd de middenweg tussen day trading en lange termijn handel. Vele traders vinden swing trading een prettige methode nu het een aanvaardbaar compromis biedt tussen de frequentie van transacties en de bijhorende risico's

swing trading forex - educatie voor swing traders

Forex Swing Trading Definition - Swing Trading for Dummies

Swing trading toont het meeste gelijkenis met lange termijn trading, met dien verstande dat de swing trader op zoek is naar kortere marktbewegingen. Een swing trading transactie duurt doorgaans langer dan een dag maar kan zelfs een aantal weken duren. De swing trader scant meerdaagse swing trading chart patronen in een poging te profiteren van grotere prijsbewegingen ofwel swings. De in swing trading gebruikte timeframes kunnen sterk uiteenlopen. De swing trader kan zijn positie plaatsen op een M1 Forex swing trading grafiek, de 1 uurs- of de dagelijkse grafiek.

Ongeacht de tijdsframe die de swing trader voor executie kiest, de winstdoelen die hij beoogt zijn hoger dan bij daghandel transacties. Het feit dat swing trading niet gebonden is aan een specifieke tijdschaal maakt dat swing traders de vrijheid hebben verschillende trading methoden toe te passen. Waar de positionele traders/beleggers doorgaans gehouden zijn zich te focussen op de trend en zich toeleggen op bewegingen in de richting die de meeste waarschijnlijkheid op lange termijn continuatie kent, is de swing trader hierin vrij.

In Forex swing trading houdt de handelaar de positie namelijk niet zodanig lang vast dat dit van belang is. Het is voor de swing trading handelaar in dit opzicht niet relevant of men te maken heeft van een grotendeels range-gebonden markt of dat er sprake is van een lange termijn trend. Dit houdt tevens in dat bij swing trading, zowel fundamentele als technische analyse een goede leidraad voor het nemen van handelsbeslissingen kan zijn.

Een voorwaarde die van cruciaal belang voor succesvol swing trading blijkt, is dat de betreffende markt of het gekozen instrument voldoende trade mogelijkheden moet bieden. De meer liquide markten zijn daarom doorgaans beter geschikt voor swing trading. De geassocieerde hogere volatiliteit zorgt ervoor dat:

 1. De markt, op de korte termijn, een groter aantal prijsbewegingen toont; en als gevolg
 2. Een groter aantal kansen voor swing trading transacties presenteert

De Forex markt is de meest liquide financiële markt. De markt is 24 uur per dag, 5.5 dag per week geopend en kent de hoogste mate van volatiliteit. De valutamarkt biedt de ideale condities voor Swing trading, en wel om de volgende redenen. Toepassing van uw Swing trading strategy in Forex betekent dat:

 1. U profiteert van uitstekende liquiditeit,
 2. er voldoende volatiliteit is voor interessante prijsbewegingen;
 3. binnen een relatief kort tijdsbestek.

Zoals eerder opgemerkt vereisen extreem korte transacties bijna constante aandacht en monitoring. Lange termijn 'positional plays' aan de andere kant vertonen dusdanig weinig activiteit, dat het redelijk veel discipline vergt om de trade zijn beloop te laten.

forex swing trading - swing trading strategies

De Basis van Swing Trading Strategies

In swing trading transacties probeert men rendement op de investering te behalen aan de hand van grote en kleine schommelingen op de middellange termijn. Het is van belang dat u vertrouwdheid opbouwt met het gedrag van een markt of instrument voordat u overgaat tot investering. Bestudeer de marktbewegingen in een poging patronen, die u kunt gebruiken, te herkennen. Probeer gemeenschappelijke factoren en overeenkomsten in de wijze waarop de beweging zich ontwikkelt te identificeren.

Wat zijn de condities waaronder vorming van bepaalde patronen plaatsvindt? Houdt rekening met de mate van volatiliteit op de tijdschaal die u in gedachten heeft. Vergewis u tevens van de omstandigheden waaronder prijsbewegingen eindigen. Een goede beeldvorming over het momentum van de prijsbewegingen kan u helpen realistischere winstdoelen te stellen. Denk na over hoe u het beste rendement kunt behalen op een transactie, onder dergelijke omstandigheden.

Swing Trading Strategies & Swing Trading Signalen

Maar vergeet niet dat swing trading een handelsstijl is, en niet een strategie op zich. Het is het tijdsbestek wat swing trading definieert - binnen deze stijl kan men talloze strategieën toepassen.

Deze swing trading strategies:

 1. Zijn niet uitsluitend toepasbaar in deze stijl van trading
 2. Kunnen steunen op zowel fundamentele als technische analyse
 3. De swing trader kan gebruik maken van een legio technische indicatoren
 4. Maken gebruik van sleutelconcepten zoals steun en weerstand,

U kunt swing trading strategies grofweg indelen in twee categorieën:

 1. Trend following strategieën
 2. Counter trend swing trading strategies

Beide type strategieën maken gebruik van key- steun en weerstandsniveaus. Het verschil is echter dat trend following swing trading strategies een doorbraak van een key level als signaal voor entry zullen gebruiken en de tweede groep zoekt naar punten waar prijs het niveau respecteert en mogelijk van richting veranderd.

Een kanttekening, prijs beweegt doorgaans niet in een rechte lijn op- of neerwaarts. Zelfs in trending markets zal men in de prijsontwikkeling definieerbare cycles kunnen identificeren. Traders richten zich op de onderliggende markttrend. Een uptrend kenmerkt zich door een serie hogere pieken afgewisseld met dalen. Echter, ook deze dalen vormen een opwaartse lijn.

Er zijn vele verschillende indicatoren die zich voor toepassing lenen bij deze handelsstijl. De geschiktheid van bepaalde Forex swing trading indicators is afhankelijk van het gekozen tijdsbestek en de focus: trend following-, range based- of counter trend trading.

U zal elke strategie zelf moeten testen en verschillende grafieken moeten bekijken om vast te kunnen stellen welke methode voor u de beste swing trading strategy is. Op het MetaTrader Supreme Edition stellen wij tevens een veelheid aan Forex swing trading indicators beschikbaar . Met het Admiral Markets demo trading account kunt u risicovrij experimenteren met deze tools en uw handelsstrategie testen zonder uw kapitaal op het spel te zetten.

Laten we aan de hand van een voorbeeld illustreren welke prijs swings kunnen optreden en welke risico's we tegen kunnen komen.Daarnaast zullen we belichten hoe we verschillende technische hulpmiddelen, zoals stop loss- en limit orders, en indicatoren kunnen gebruiken om onze swing trading strategies te optimaliseren.

Trend Following Swing Trading Strategies Voorbeeld

We bekijken een voorbeeld van een eenvoudige 'Trend Following' swing trading strategie toegepast op de Forex markt. Hieronder vindt u ter illustratie een weergave van de 1-uursgrafiek van het EUR/USD valutapaar:

Swing trading strategie - swing trading - swing trading for dummies

De grafiek toont een opwaartse trend die ongeveer een week duurt en zich in een typisch zigzag patroon ontwikkeld. De prijs stijgt gedurende een paar uur en wordt dan onderbroken of gecorrigeerd door een daling die een aantal perioden bestrijkt. De bewegingen in lijn met de algehele trend noemen wij impuls bewegingen; de correcties of pauzes in de trend zijn retracements. Als we deze bewegingen combineren zien we een trend die zich in verschillende cycli hoger beweegt. We kunnen hierbij stijgende pieken en dalen identificeren.

Echter, in de periode van 12 juli tot 13 juli rond 10.00 wordt dit patroon onderbroken. Deze periode markeert een pullback ofwel reversal beweging waarbij prijs geen nieuwe hoogtes bereikt. Dit is een countertrend beweging - over een korte periode beweegt prijs zich van lagere pieken naar lagere dalen. Dit zijn de karakteristieken van een downtrend. Trend following swing traders zouden gedurende deze reversal geen koop posities plaatsen, nu de algehele trend beweging niet bullish is.

In de bovenstaande afbeelding kunnen we aflezen dat de trend na deze korte ommekeer, hervat. Het is echter niet mogelijk vooraf te bepalen hoelang deze periode zal duren. We wachten daarom op een bevestiging dat de markt terugkeert naar de oorspronkelijke trend.

In trend following swing trading strategies volgen we de volgende stappen:

 1. Identificeer de dominante trend, raadpleeg eventueel de hogere tijdsframe
 2. Bepaal in welke fase van de trend we ons bevinden. We willen ons positioneren om optimaal te profiteren van impuls bewegingen
 3. Wachten de counter trend beweging af,
 4. Stappen in de markt zodra er bevestiging is dat de originele markttrend is hervat.

Op 13 juli om 10.00 lijkt prijs steun te vinden. Dit markeert het mogelijke einde van de neerwaartse counter trend prijsbeweging. We wachten echter op een signaal dat de uptrend is hervat. Prijs klimt vanaf dit punt op en vormt een nieuwe hogere piek en een hoger laagtepunt. Dit suggereert dat de reversal voorbij is en de originele trend zich voort zet. Op 13 juli rond 16.00 uur plaatsen we een long positie op EUR/USD.

Stel, we nemen een long (koop) positie op het 1.1082 prijsniveau. Onze strategie geeft in dat wij het laagste punt van de counter-trend beweging aanhouden als niveau om onze een stop-loss te plaatsen. Dit niveau vinden wij op het 1.1042 prijspunt en werd op 11 juli, rond 10.00 bereikt. We riskeren met deze stop-loss 40 pips.

Onze swing trading strategie houdt in dat wij inzetten op een risico-beloning ratio van minimaal 2:1. Het risico bedraagt 40 pips, dus plaatsen we de take profit 80 pips van het entry punt, op 1.1162. Deze prijs wordt op 14 juli tussen 14.00 en 15.00 uur aangetikt, wanneer prijs een nieuw hoogtepunt van 1.1164 bereikt. Uw limit order is hiermee gevuld en u kunt een winst van 80 pips bijschrijven. Hoe dit zich naar concrete resultaten vertaald?

Indien u een positiegrootte 0,01 lots had aangehouden zou dit een winst betekenen van EUR 8. Een positiegrootte van 0,1 lots komt uit op een winst van EUR 80, waar een order van een 1 lot EUR 800 op zou leveren. Wilt u echter een hoger winstdoel instellen, dan heeft u verschillende opties.

Swing trading wordt doorgaans toegepast op een langere termijn. Daarom richten sommige swing traders zich op hogere reward-to-risk ratio's, bijvoorbeeld van 3:1. Dit houdt in dat uw winstdoel drie maal de grootte van uw risico (stop loss) zou zijn. Als we dit toepassen op de gegevens van ons voorbeeld zouden wij een limit order op 120 pips van het entry niveau instellen. Anderszins zou u ervoor kunnen kiezen geen limit order te gebruiken, de markt te monitoren en de order te sluiten wanneer zij dit niveau bereikt.

Het is onmogelijk vooraf exact te bepalen hoelang een trendbeweging zal voortduren of hoe ver de markt zal bewegen. Sommige traders kiezen ervoor geen winstdoel in te stellen in de hoop zoveel mogelijk van de prijsbeweging mee te pakken. We weten echter dat prijzen zich niet in rechte lijnen ontwikkelen. Dit houdt in dat u, wanneer u voor deze aanpak kiest, prijs de ruimte moet geven voor retracements. Dit kan echter met zich mee brengen dat u een deel van uw ongerealiseerde winsten (tijdelijk, indien de trend vervolgt) opgeeft.

Laten we bekijken hoe dit in de praktijk uitgepakt zou hebben. We plaatsen de stop-loss op het laagste punt dat prijs in de afgelopen 20 perioden heeft aangetikt. Echter, als dit het laagste punt van de counter-beweging te buiten gaat houden we hetzelfde punt als voorheen aan. In dit geval is dat niet aan de orde en plaatsen we onze stop op 1.1097.

De onderstaande weergave toont dat, bij toepassing van deze strategie, onze stop-loss op 15 juli rond 16.00 uur geactiveerd zou zijn.

Swing trading grafiek - swing trading for dummies

Indien we de markt op het 1.1082 prijsniveau betreden, met een stop loss op 1.1097 zouden we een een winst van 15 pips gerealiseerd hebben. In dit geval komt de winst dus lager uit dan in ons eerste scenario. Bij een sterk momentum zal de prijs echter verder bewegen en zou toepassing van deze methode zeer gunstig uit kunnen vallen. Het scheelt dat men bij een hogere reward-to-risk ratio minder vaak winsten hoeft te behalen nu de marges ruimer zijn dan de risico's.

Laten we dit illustreren: wanneer u een risico-beloning ratio van 1:1 aanhoudt moet u op ten minste 50% van uw trades winst maken, wilt u op een positieve balans uitkomen. Streeft u een reward-to-risk van 2:1 na, dan is dit slechts 33%. Bij een 3:1 verhouding kunt u 3 van de 4 trades verliezen en nog quitte spelen. Dit is een belangrijk principe van risicomanagement. Zoals u heeft kunnen opmerken is risicomanagement een integrale factor in een swing trading strategie.

Stem uw risicomanagement regels af op uw swing trading strategies. Zowel een stop loss als een hogere reward-to-risk ratio kunnen u helpen uw risico af te bakenen. Weer andere swing traders kiezen ervoor een trailing stop toe te passen. Wij zullen hier in de volgende strategie een voorbeeld van geven.

Het is belangrijk dat u alle swing trading strategies en technieken eerst zelf uitprobeert. Wees consistent in uw toepassing en gebruik een ruime sample size. Het is raadzaam nieuwe strategieën en tools te testen op een gratis demo trading account. Op een demo account handelt u risicovrij, onder real time omstandigheden.

swing trading forex swing trading

Swing Trading Strategies - Counter Trend Swing Trading

Een belangrijk voordeel van Swing trading is dat men op zowel trend following als counter-trend bewegingen kan inspelen. Bij toepassing van counter-trend swing trading strategies gaan wij uit van dezelfde principes om de trend te identificeren:

 • Higher highs en higher lows duiden op een opwaartse (bullish) trend
 • Opeenvolgende lagere pieken en dalen kenmerken een neerwaartse (bearish) trend.

Zodra de trend is vastgesteld is ligt focus echter op de pauzes of correcties in de trend. Bijvoorbeeld, wanneer prijs een nieuw hoogtepunt heeft bereikt en hierna lijkt te falen dit te overtreffen. Een trend following swing trader zou afwachten tot hij bevestiging krijgt dat de originele trend continueert. Counter trend swing trading strategies zouden plaatsing van een short positie suggereren, om in te spelen op de reversal.

Let wel, de tendens is ' a trend in motion is likely to continue'. Dit houdt in dat de kans dat prijs zich tegen u keert relatief hoog is. Doorgaans zijn counter trend bewegingen korter en oppervlakkiger dan impulse moves. Bij toepassing van counter trend swing trading strategies is het extra belangrijk gedisciplineerd te zijn. Als blijkt dat de originele trend zich voorzet moet de swing trader bereid zijn te erkennen dat hij fout zat en zijn verlies trachten te beperken door de positie te sluiten.

Tot noch toe hebben we swing trading strategies in hun meest eenvoudige vorm besproken. U vraagt zich wellicht af hoe u de nauwkeurigheid van deze strategieën kunt verbeteren.

Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen:

Ongeacht of u een trend following of counter trend swing trading strategie toepast - uw handelsstrategie valt en staat met het correct identificeren van de markttrend. Professionele traders raadplegen altijd de hogere tijdsframe grafiek om de onderliggende trend vast te stellen. Deze techniek staat bekend als multiple timeframe analysis. In ons voorbeeld plaatsten we onze posities op de H1 EUR/ USD chart; om een beter gevoel voor de lange termijn trend te krijgen zouden we de dagelijkse of wekelijkse grafiek kunnen bestuderen.

Een andere manier om uw swing trading strategies te optimaliseren, is middels gebruik van technische indicatoren. Niet alleen kan u zo uw overwegingen onderschrijven, u kan uw swing trading signalen tevens verfijnen. Zo worden bepaalde Forex swing trading indicators gebruikt voor timing - om het entry of exit punt nader te specificeren.

Een counter trend swing trader die een verkoop positie overweegt zou zijn overwegingen kunnen staven met een indicator die hem inzicht in het marktsentiment geeft. Hij zou bijvoorbeeld de RSI Forex swing trading indicator kunnen gebruiken om te controleren of de markt als overbought aangemerkt kan worden.

Een voortschrijdend gemiddelde of moving average (MA) is een andere indicator die u hiervoor kan gebruiken. Met de MA kunt u in een oogopslag zien hoe de huidige prijs zich verhoudt tot de prijsontwikkeling over de rest van de gegeven periode. Laten we dit met een voorbeeld verduidelijken.

Trend Swing Trading Strategies Met Toepassing van Forex Swing Trading Indicators

Forex indicators for swing trading kunnen de trader helpen de beste trade mogelijkheden en timing te bepalen. Dit is een grafiek op uur-basis van GBP/USD.

swing trading in forex - swing trading for dummies

We gebruiken hier een eenvoudige methode ter identificatie van het marktsentiment. Het marktsentiment geeft de context. Het stelt de trend following trader in staat te bepalen welke marktbeweging in overeenstemming is met de algehele markttrend.

 • We zetten hiertoe twee moving averages/voortschrijdende gemiddelden (MA's) in, een korte en een langere.
 • Een swing trading signal voor een kooporder wordt afgegeven wanneer de korte (snellere) MA boven de lange kruist. Dit visualiseert een versnelling in trend.

Een MA biedt een grafische weergave van het rekenkundig gemiddelde van de marktprijs, over een bepaald aantal perioden. Dit gemiddelde past zich aan met elke nieuwe periode die wordt toegevoegd. We gebruiken de kruising van de korte en de langere termijn MA, om een signaal te genereren welke de richting van de trend bevestigd. De Swing trader verwacht hierop namelijk een prijs swing te zien in de richting van de kruising. Forex swing trading indicators kunnen op vergelijkbare wijze een indicatie geven voor het bepalen van het exit-niveau van een trade.

In de weergegeven grafiek, vertegenwoordigt de gestippelde rode lijn de 25 perioden (in dit geval uren) moving average. De gestippelde groene lijn vertegenwoordigt het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 100 tijds-units. Wanneer de rode lijn de groene lijn kruist suggereert dit een mogelijke prijsbeweging in de richting van deze kruising. Wanneer gebeurt dit? De rode lijn (kortere, 25 MA) kruist boven de groene lijn (langere, 100 MA) op 17 juni om 04:00.

Uitgaande van het signaal gegenereerd door deze Forex indicator for swing trading, zouden wij op dit punt onze kooporder plaatsen. Anticiperend op verdere prijsstijging. Let wel, de stijgende beweging is reeds begonnen voordat wij dit signaal hebben gekregen. Dit kenmerkt vele, van prijs afgeleide Forex swing trading indicators. Zij zijn 'lagging', wat inhoudt dat zij vertraagd reageren op prijsveranderingen.

Een ander voorbeeld. Stel, we besluiten een GBP/USD swing trading kooporder te plaatsen, op het prijsniveau van 1,4280. We plaatsen gebruiken in plaats van de eerder genoemde stop loss for swing trading een zogenaamde trailing stop. We stellen de eerste stop out level op 200 pips van het niveau van entry en houden een 'take profit' van 600 pips aan. De trailing stop verplaatst 200 pips, met de opwaartse beweging. Zoals u in de grafiek kunt zien, zet de prijsstijging inderdaad voort.

Onze limietorder, op 1,4880, werd uiteindelijk bereikt op 23 juni rond 13:00 toen prijs tot ongeveer 1,4959 toenam. De stijgende beweging continueert tot net boven 1,500, vroeg op 24 juni. In dit voorbeeld hebben we 600 pips verdient, wat een gezonde winst is voor een swing trading transactie die minder dan een week geduurd heeft.

Ten behoeve van ons voorbeeld echter, is de gekozen indicator van verwaarloosbaar belang. We wilden hiermee slechts het verloop van een swing trading positie schetsen, het tijdsbestek dat hiermee gemoeid is illustreren en tonen hoe een indicator meerwaarde kan hebben. Om een beter idee te krijgen van de effectiviteit van de gebruikte methode of Forex swing trading indicators is het raadzaam deze zelf nogmaals te testen, over een grotere sample.

swing trading cryptocurrency swing trading for dummies

Het Belang van Money Management In Swing Trading Strategies

Wat zou er echter gebeurd zijn als wij ons take profit of winstdoel hoger hadden ingesteld? Of als we geprobeerd hadden de prijsstijging te volgen zonder gebruik te maken van een take profit limietorder? Zoals u uit de grafiek kunt aflezen, heeft de prijsbeweging na de 1500 piek een andere wending genomen. We moeten altijd alert zijn op mogelijke prijsveranderingen of omkeringen. Ons voorbeeld geeft hier een perfecte illustratie van. De resultaten van alle swing trading strategies zijn sterk afhankelijk een adequaat swing trading money management systeem.

In geval van ons voorbeeld was het zo dat in de vroege uren van 24 juni de resultaten van de Brexit stemming bekend werden. Een daling van honderden pips in minder dan een minuut volgde. De waarde van de Britse pond kelderde enorm, wat een koersstijging van GBP/USD inhield.

Hadden wij geen automatische exit middels take profit ingesteld en onze positie behouden, dan zouden wij al onze winsten terug gegeven hebben. Daarnaast had onze stop loss swing trading, gezien de snelheid van de daling, slechts beperkt nut gehad. Als u zich in dergelijk geval aan de verkeerde kant van de koersverandering bevindt, kan goed swing trading money management u helpen de storm te doorstaan. Evenzo is het belangrijk dat uw positiegrootte is afgestemd op uw totale risicokapitaal.

Dit zijn slechts enkele kern-elementen van swing trading money management systeem. Laten we hier dieper op ingaan en bekijken hoe u deze principes in uw swing trading strategy kunt incorporeren.

swing trading strategies - forex swing trading - swing trading forex

Swing Trading Money Management Strategy

Succes in swing trading wordt gemeten in termen van winstgevendheid - consistente winstgevendheid. Swing trading strategies helpen u mogelijkheden voor het behalen van winsten te identificeren. Swing trading money management echter, ziet toe op trade- en risicomanagement ter behoud en bescherming van uw kapitaal De gouden regel van trading wijst op de maximalisatie van winsten en beperking van verliezen. Een Forex swing trading system is daarom niet compleet zonder swing trading money management.

Swing trading strategy

Positieve swing trading resultaten worden niet slechts bepaald door swing trading strategies. De 'bottom line' wordt in vergaande mate ingegeven door uw swing trading money management systeem. Succesvolle swing traders kunnen u vertellen dat risicomanagement belangrijker kan blijken dan zelfs 'gelijk hebben'. We zullen hier dieper op in gaan.

Om dit principe uit te kunnen leggen moet men twee aspecten in acht nemen. Allereerst, bij elke vorm van investering waaronder swing trading, moet men zich de vraag stellen wat de risico's zijn welke geassocieerd zijn met een bepaalde trade of investering. Niet alleen moet u zichzelf de vraag stellen welke verliezen u zich kunt veroorloven maar tevens wat uw risicotolerantie niveau is. Ware het dat de meeste swing traders zich bewust zijn van de risico's van trading, staan zij verassend weinig stil bij hoe zij dit concreet voor zichzelf invullen.

Risicobereidheid is hoogst persoonlijk. Wanneer men hier duidelijkheid over heeft, is het tevens makkelijker voor de trader om handelsbeslissingen te nemen. De plaatsing van uw stop loss bijvoorbeeld, zou uw swing trading risicomanagement strategie moeten reflecteren. Het helpt de trader de discipline op te brengen die vereist is om de trade volgens plan te executeren, vooral wanneer emoties zoals angst om te verliezen meespelen of wanneer men verblind is door winstpotentieel.

Risicomanagement kent tevens universele regels voor succes. Zo doet de swing trader er verstandig aan in zijn 'money management for swing trading' plan het percentage dat men per trade riskeert vast te stellen. Zo voorkomt de swing trader dat hij na een serie verliezende trades zijn totale kapitaal kwijt is. Een ander belangrijk element van risicomanagement is het eerder benoemde reward-to-risk ratio. Dit is het geheim waar vele swing trading professionals consistente winstgevendheid aan toe schrijven.

Streven naar een positieve risico-beloning verhouding betekent dat uw swing trading prestatie niet valt en staat met het aantal keer dat u 'gelijk heeft'. Laten we dit met een voorbeeld verduidelijken. Wanneer u x bedrag riskeert om potentieel hetzelfde te verdienen, kunt u dit vervatten in een reward-to-risk ratio van 1:1. U zal meer winnende dan verliezende trades moeten plaatsen om op een positieve balans uit te komen. Uitgaande van 10 trades, moet u in elk geval op 6 winst maken om niet in de rode cijfers te eindigen.

Wanneer u eventuele spreads, swaps en andere transactiekosten in overweging neemt, zouden afhankelijk van de hoogte, bijvoorbeeld 7 tot 8 van de 10 trades winners moeten zijn. Dit is voor elke swing trader op z'n minst intimiderend en zeker voor beginnende traders niet realistisch. Als u consistent winstgevende resultaten wilt behalen zal u potentiële trade mogelijkheden moeten filteren op een risico-beloningsratio van 1:2 of hoger.

Laten we nu dieper ingaan op de risico tolerantie en risico-spreiding elementen van swing trading money management.

swing trading forex - swing trading money management

Money Management for Swing Trading

Zoals eerder opgemerkt, voordat u begint met handelen moet u zich bewust zijn van uw risicotolerantie en aversie tegen volatiliteit. Hoe reageert u wanneer een trade zich tegen u keert. Voorbeeld: Uw kapitaal bedraagt € 20.000 en u verliest € 2.000, puur statistisch gezien verliest u 10% van uw kapitaal. Wat dit voor de individuele swing trader betekent is echter geheel subjectief. Betekent dit dat uw wereld instort of ziet u het als 'part of the game' en heeft u het vertrouwen dat het wel weer goed komt?

Hoewel dit voor iedereen verschillend is, lijkt het waarschijnlijk dat het voor allen enige reactie uitlokt. Waar de een het zich niet aantrekt en vrolijk verder trade, zal de ander het sentiment van dit verlies in zijn volgende swing trading handelsbeslissingen meenemen. De ene swing trader zal proberen zijn verlies 'terug te verdienen' en hiertoe wellicht (buitenproportionele) grote risico's nemen en de ander zal dusdanig risico avers en angstig zijn dat hij goede kansen aan zich voorbij laat gaan.

Wanneer men zich bewust is van zijn persoonlijke risicotolerantie blauwdruk kan men zijn swing trading risicomanagement regels hierop afstemmen. De risico averse swing trader kan ervoor kiezen niet 10 maar bijvoorbeeld maximaal 6% van zijn kapitaal te riskeren. Sommige swing trading professionals beginnen met een percentage van bijvoorbeeld 1 of 2% per individuele per trade, ze kunnen ervoor kiezen dit naar gelang hun prestatie bij te stellen.

Daarnaast behelst hun 'money management voor swing trading plan' doorgaans een maximum percentage van het totale kapitaal, dat zij op een bepaald moment over hun gehele portefeuille aan blootstelling tolereren. Evenzo zullen zij regels opnemen met betrekking tot diversificatie, ten behoeve van spreiding van risico over verschillende instrumenten en markten. Swing trading is zoals eerder opgemerkt bij uitstek geschikt voor toepasbaarheid op verschillende asset classes en markten met voldoende volatiliteit.

Diversificatie is een belangrijk wapen in het arsenaal van de swing trader. Als individuele 'kleine' swing traders hebben wij tevens het voordeel van flexibiliteit. Indien en wanneer marktomstandigheden veranderen, kunnen wij onze posities gemakkelijk liquideren en ons toeleggen op een strategie, tijdsframe of handelsstijl welke passend is voor de nieuwe marktcondities.

Swing trading is zoals elke vorm van trading of investering, risicovol. Scenario's zoals in ons GBP/USD voorbeeld kunnen voorkomen. Swing trading money management methoden stellen ons in staat ons geaccumuleerde kapitaal te beschermen. We zullen nu bespreken hoe men deze regels in zijn swing trading handelssysteem incorporeert en op praktische wijze toepast.

Praktische swing trading Money management tips

Laten we uitgaan van een maximum risico blootstelling percentage van 6% over het totaal van onze openstaande trades. Vervolgens moeten wij dit vertalen naar een risicopercentage per individuele trade. Dit zou kunnen betekenen dat u 6 swing trading posities van 1% op één bepaald ogenblik open kunt hebben. Wanneer uw swing trading strategy het openhouden van meer posities vereist, stelt u het risicopercentage per trade naar beneden bij.

Let wel, het genoemde percentage van 6% is slechts een voorbeeld. De meer risico tolerante swing trader of de meer ervaren swing trading professional kan een hoger percentage aanhouden. Vele swing traders beginnen met bepaald percentage en bouwen dit op naarmate hun vaardigheden en prestaties verbeteren. Het klinkt wellicht abstract, de principes van alledaags swing trading money management worden vanzelf duidelijker wanneer u zelf aan de slag gaat.

Stel voordat u een positie inneemt vast wat het maximale risico is dat u bereid bent voor deze trade te accepteren, bijvoorbeeld 1% of € 200. Check tevens hoe de bewuste trade uw algehele risico blootstelling beïnvloed. Voldoet deze trade aan uw regels van risicobeheer? Hoeveel transacties kunt u zich maximaal veroorloven zonder dat uw maximale risiconiveau wordt overschreden? Is uw portefeuille voldoende gediversifieerd?

Stel vervolgens uw stop loss for swing trading in om een mogelijk verlies te beperken. Uw take profit order beschermt gerealiseerde swing trading profits in gevallen zoals in ons GBP/USD voorbeeld. Een goed swing trading money management systeem kan het verschil maken tussen een positieve of negatieve bottom line.

swing trading - swing trader risicovrij demo account

Swing Trading - Conclusie

Swing trading is een trading stijl welke uitermate geschikt is voor toepassing in volatiele markten. Swing trading biedt regelmatig handelskansen. Hoewel swing trading geen passieve bezigheid is en u de swing trading charts zal moeten monitoren, zijn de eisen lang niet zo belastend als voor handelsstijlen met een korter tijdsbestek. Om vertrouwdheid met de karakteristieken van swing trading op te bouwen of uw swing trading strategies te testen, is het raadzaam een demo trading account te openen, zodat u risicovrij kunt ervaren, experimenteren en verbeteren! Download uw gratis demo account en start trading!

Links naar Andere Interessante Artikelen:

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 83% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.