Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
 • Leverage up to:
  1:30 for retail clients,
  1:500 for professional clients
 • FSCS protection
 • Negative balance protection
CONTINUE
Door het selecteren van een van deze toezichthouders zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder wilt zien, gelieve deze te selecteren.
Door het selecteren van een van deze toezichthouders zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder wilt zien, gelieve deze te selecteren.

Wat is Stop Loss? Toepassing Stop Loss in Trading Strategieën

stop loss

Er is een veelheid aan handelsinstrumenten beschikbaar. Het wordt vaak gezegd dat het belangrijk is stop-loss te gebruiken in Forex, maar wat betekenen stop loss en take profit eigenlijk? Zij vormen de belangrijkste elementen van risicomanagement. Een stop loss order dient ertoe verliezen te beperken. Het is een bericht die u naar uw broker stuurt met de opdracht een bepaalde verlies leidende positie te sluiten op vooraf ingegeven niveau.

Doordat het vooraf ingestelde orders betreft, kan het inzetten van een stop loss een bijzonder handig middel blijken om risico's te managen en emotionele handelsbeslissingen te verminderen. In dit artikel beschrijven wij hoe u de verschillende stop loss orders, trailing stops en take-profit orders op de juiste manier kunt gebruiken in Forex trading.

Stop Loss Trading

Stop loss is een van de basistermen van 'CFD-trading' en 'investeren in de aandelenmarkt'. Of u nu een beginnend forex-trader bent of een professioneel trader – op een gegeven moment zal u stop loss-orders nodig hebben. 'Stop loss' en 'take profit' zijn orders in de aandelenmarkt, die gebruikt worden in financieel risicomanagement en profit taking bij het handelen.

Lees verder voor duidelijkheid omtrent:

 • Wat is een 'Stop loss Trading'?
 • Typen van stop loss-orders op de aandelenmarkt
 • Hoe uw Stop loss op 'MetaTrader' te plaatsen
 • Een voorbeeld berekening van Stop loss order
 • Geavanceerde Stop loss

Stop loss Definitie - Stop Loss Betekenis toegelicht

Het woord stop loss komt van twee Engelse woorden – stop en loss. Het betekent simpelweg: het verlies stoppen. Het is derhalve een type order op de aandelenmarkt, in online trading, dat dient om het verlies te stoppen. Als u een stop loss gebruikt, weet u in principe vooraf wat uw maximale verlies is op de markt.

Stop loss (SL) is een automatische trading order, die gebruikt wordt door handelaren om de verliezen op het aandeel te beperken. Stop loss orders worden gebruikt in zowel de CFD handel in aandelen, grondstoffen, crypto's als forex. De definitie van een stop loss-order is het maximale verlies dat een investeerder wenst te nemen op een aandeel.

Uw Stop loss Kiezen - Soorten Stop-loss Orders

Er zijn meerdere categorieën van stop loss-orders. Stop loss orders worden geclassificeerd op basis van eventuele garantie van het uitvoeringsniveau, zijn er twee vormen stop loss te onderscheiden:

 • Gegarandeerd
 • Niet-gegarandeerd

De gegarandeerde stop loss is een order waarbij de broker het uitvoeringsniveau garandeert. Voor dit soort van stop-loss orders kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit vanwege het feit dat u beschermd bent tegen mogelijke price gaps. Deze kunnen inhouden de eerst beschikbare prijs op de markt het prijsniveau van uw stop overtreft. De broker zal het verschil zal betalen tussen uw stopniveau en de uitvoeringsprijs van de order op de markt. De gegarandeerde stop fungeert als verzekering – de broker laat u voor de gegarandeerde stop loss betalen en biedt u bescherming in het geval de marktprijs afwijkt van het stopniveau.

Tevens maken afhankelijk van de wijze van uitvoering, een onderscheid tussen:

 • Klassieke stop loss
 • Trailing-stop

Later in dit artikel zullen we in detail naar het verschil kijken tussen deze twee typen van orders. Bovendien, de broker kan u de uitvoering aanrekenen. In dit geval onderscheiden we:

 • Betaalde order
 • Gratis order

Daarnaast stellen sommige brokers eenminimumverschil tussen het prijsniveau van de instap en hetgestelde stopniveau. In dit geval kennen we:

 • Mét minimaal verschil
 • Zonder minimaal verschil

Deze verschillen zijn in meer of mindere mate relevant in de traders' afweging voor welke stop loss order hij kiest. De weging van de bovengenoemde aspecten is afhankelijk van uw trading stijl en strategie. bijvoorbeeld, in geval u een scalping trading strategie nastreeft, en trade aan de hand van de macro-economische kalender, dan raden wij u aan een broker te kiezen zonder minimaal verschil. Dit staat u toe om snel een positie in te nemen én te verlaten. Succesvol scalping valt of staat met de mogelijkheid een paar punten in de markt te pakken. Admiral Markets is een broker die werkt zonder minimaal verschil. Wij bieden u de mogelijkheid een normale stop loss of een trailing-stoporder in te zetten op onze platformen MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader.

Daarnaast bieden wij extra 'volatiliteit bescherming instellingen' die u kunt activeren in het Klantenportaal.

stop limit order trading

Plaatsing Stop Loss Order in Forex

Het eerste dat een trader dient na te gaan, is dat een stop loss op een logisch niveau wordt geplaatst. Hiermee wordt gedoeld op een niveau dat ons notificeert dat onze Forex voorspellingen niet langer geldig zijn. Tevens is van belang dat de plaatsing ook logisch is met het oog op de marktstructuur, die de context bepaald. Er zijn verschillende mogelijkheden om een trade op de juiste manier te beëindigen.

De eerste is om de markt uw vooraf gedefinieerde stop-loss te laten bereiken, welke u heeft bepaald toen u de trade plaatste. Een andere methode is dat u de trade monitort en manueel uw positie liquideert - wanneer 'price action' een signaal gegenereerd welke hiertoe aanzet.Hoewel het van belang is te weten hoe zelf u de stop loss en take profit in Forex kunt berekenen, Admiral Markets biedt hiertoe verschillende hulpmiddelen.

U moet zich er echter van bewust zijn dat 'handmatige' beëindiging veelal op emoties gebaseerd blijkt. Wanneer de markt tegen uw positie in beweegt en u geconfronteerd wordt met het risico tot verlies, zal u geneigd zijn de trade handmatig te beëindigen. Ondanks er geen op prijs-action gebaseerde reden is de trade te liquideren, is het waarschijnlijk dat de gewekte schijn dat de markt uw stop-loss level zal bereiken u verleid tot het maken van een emotionele beslissing.

Het eigenlijke doel van de stop-loss is om een handelaar te helpen in een trade te blijven, totdat de opzet van de trade en de oorspronkelijke directionele bias, niet langer geldig blijken. Professionele Forex-traders gebruiken stop-loss orders om hun trade executie volgens vooraf bepaald plan te doen verlopen. Het vooraf vaststellen van key-levels van support en resistance, kan de meest objectieve wijze zijn Forex signalen te genereren dat uw analyse niet correct blijkt.

Wanneer u plaatsing van uw stop loss order overweegt, dient u de meest logische, nabije niveau's te identificeren die prijs zou bereiken mocht uw verwachting verkeerd blijken en prijs de tegengestelde richting op beweegt. Het is een afweging tussen het beperken van een mogelijk verlies en de trade voldoende handelsruimte toestaan om om in het voordeel van de trader te bewegen. Prijs ontwikkelt zich doorgaans niet in een rechte lijn van het huidige punt A en het beoogde punt B.

Demo rekening metatrader 4

Stop-loss-traders willen de markt ruimte geven om te ademen, maar tegelijkertijd de stop-loss nauw genoeg plaatsen om hun verliezen te beperken en uit te stappen als de markt tegen hen beweegt. Dit is een van de belangrijkste afwegingen in het gebruik van stop-loss of take profit orders in Forex trading. Vele traders doen zichzelf tekort door hun een dusdanige grootte positie in te nemen dat zij zich genoodzaakt voelen hun stop-loss erg dicht op hun startpunt te plaatsen.

Maar de valkuil is, dat wanneer u om deze reden uw stop te dichtbij plaatst, u feitelijk uw voordeel verliest omdat de trade geen ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Feitelijk dient u de stop-loss plaatsing te bepalen op basis van uw Forex signalen en de huidige marktomstandigheden, niet op basis van het geld dat u verwacht te verdienen.

Kort gezegd, uw taak als trader is is om uw stop-loss plaatsing te definiëren voorafgaand aan het identificeren van uw positiegrootte. Bovendien moet uw stop-loss plaatsing worden bepaald door logica, laat hebzucht of angst u niet tot onnodige verliezen leiden. Een stop loss kan gemakkelijk worden ingesteld op MetaTrader 4, MetaTrader 5 of de MetaTrader webtrader, versie.

Handelen met Stop loss Orders op de Aandelenbeurs

Stop loss Follower – Trailing Stop loss MT4

Stop losses bestaan niet enkel om verliezen te voorkomen – ze kunnen ook worden toegepast om (een deel van de) winsten te beschermen. Een voorbeeld is de follower stop loss. Deze trailing stop kan worden gebruikt om de winsten te veilig te stellen Trailing stop is een stop loss-order die de reële marktprijs volgt. Als de trade winstgevend blijkt, plaatst u een trailing stop tussen het instappunt en de actuele koers.

De trailing stop of trailing stop loss, is een stop loss order die meebeweegt indien en wanneer de koers zich in uw voordeel ontwikkelt. Dit geeft de trade de ruimte te groeien wanneer de condities gunstig zijn terwijl het tegelijkertijd helpt verliezen te beperken wanneer de marktprijs van richting veranderd. In de onderstaande illustratie kunt u zien hoe een trailing stop (rood) meebeweegt met de koers van een buy positie.

Traling Stop Loss

In het voorbeeld wordt uitgegaan van EUR 20. Normaliter stelt u een trailing stop in op basis van het aantal pips. De trailing stop beweegt alleen mee als de prijs zich in positieve richting ontwikkeld, in dit voorbeeld is dat opwaarts. Daalt de prijs vervolgens, dan zal de trailing stop constant blijven en 'bevriezen' op het voorgaande niveau.Stel, we hadden in dit voorbeeld geen trailing stop maar een reguliere stop loss toegepast en deze ingesteld op het EUR 80 prijsniveau.

De positie had open gebleven tot dat het een eventuele take profit level (omgekeerde van een stop loss om winst veilig te stellen) had bereikt, de positie handmatig werd gesloten, of de koers naar EUR 80 was gezakt. Op dit punt had de stop loss ervoor gezorgd dat de positie werd gesloten. In geval van het laatste scenario zou u met een normale stop loss order EUR 30 minder voordelig af zijn dan met de trailing stop.

In het geval u een trailing stop gebruikt voor uw orders, wees dan verzekerd dat u het platform aan kan laten staan. Kan u het platform niet aan laten staan en u hebt een belangrijke trading activiteit, dan raden wij aan om een VPS-verbinding in te stellen. Dit is een virtuele server, waarmee u de benodigde constante verbinding kunt bewerkstelligen om de trailing stops geactiveerd te houden.

Met de Admiral Markets MetaTrader Edition Supreme is het mogelijk tegelijkertijd een reguliere stop loss én een trailing stop op dezelfde order uit te voeren. De eerst geactiveerde stop-loss zal de order sluiten. Dit geeft u zowel de veiligheid van een normale stop loss, als het voordeel van de MetaTrader follower stop loss.

Een andere variate is de limit order. Met een limit order kan u de positie gedeeltelijk verkleinen wanneer de winstdoelstellingen nog niet volledig behaald zijn en u een (tijdelijke) prijsverandering in tegengestelde richting verwacht. Dit is een combinatie van stop-loss en een zogenaamde take profit. De gedachte achter het instellen van een take-profit level is de trade te verlaten als u een respectabele winst heeft gemaakt.

stop loss limiet order forex

Plaatst uw Winstdoelen met behulp van Take Profit Limit Order

U wilt hiermee voorkomen dat u (een gedeelte van) uw winsten terug geeft wanneer de markt zich tegen u keert. De uitdaging is dat het counter-intuïtief voelt een trade te verlaten wanneer deze winstgevend is en het in uw voordeel beweegt. De menselijke vooringenomenheid is namelijk dat de trade zich in de gegeven richting zal voortzetten.

De ironie is, dat als u de trade niet verlaat op het moment dat het aanzienlijk in uw voordeel is, dit gewoonlijk betekent dat u een emotionele exit zult maken wanneer de handel zich tegen uw huidige positie keert. Daarom is raadzaam vooraf Forex stop-loss en take-profit niveaus te bepalen die respectabele winsten vertegenwoordigen. Professionele traders zetten in op een risico-rendementsverhouding van 1:2 - of groter indien beschikbaar.

Na het identificeren van de meest logische niveau voor plaatsing van onze stop-loss, richten wij onze aandacht op het vinden van een logische plaatsing van het take-profit level met inachtneming van de voor vernoemde risico-rendementsverhouding. Het is belangrijk om zich er vooraf van te verzekeren dat de trade vatbaar is voor een fatsoenlijke risico-beloningsratio en het inderdaad het te dragen risico waard is.

Analyseer de algemene marktomstandigheden en -structuur, de niveaus van weerstand en ondersteuning, de belangrijkste keerpunten in de markt, de uiterste bar waarden en andere technische elementen. Probeer te definiëren of er een sleutelniveau is dat een logisch take-profit punt zou kunnen voren, of dat er juist een sleutelniveau is dat de handelsweg naar een adequate winst blokkeert. De praktische toepassing van de stop-loss en take-profit in Forex is zowel emotioneel en technisch gezien misschien het gecompliceerde aspect van Forex trading.

Factoren waaraan gedacht moet worden bij het plaatsen van een stop loss

Het spreekt voor zich dat iedere trader beoogt winst te maken op zijn handelsactiviteit. Daarom moet u begrijpen dat handelen en investeren op de Forex markt een risicovolle onderneming kan zijn.Risicomanagement is een essentieel onderdeel van succesvol trading. Stop-loss en take profit zijn kern-elementen van trade management. Als u op zoek bent naar een simpele richtlijnen voor de beste plaatsing van uw stop loss order, stel uzelf de volgende vragen:

 • Wat is het maximale verlies dat ik accepteer op deze trade?
 • Wat is de normale en de huidige trading volatiliteit op het instrument dat ik verhandel?
 • Welk type stop loss order is beter geschikt voor mijn trading strategie: de trailing stop of de stop loss follower?
 • Wat is mijn trading strategie?

stop limit order forex

Deze vragen lijken voor de hand liggend maar veel beginnende traders gaan hier gemakkelijk aan voorbij. Zij handelen als zij het in een casino, hetgeen doorgaans verliezen ten gevolg heeft. Online trading is vergelijkbaar met traditionele handel: u investeert een bepaald bedrag en tracht een goede winst te maken. CFD-trading stelt u echter in staat het hefboomeffect te gebruiken. Ware dit vele voordelen kan hebben, kan het voor problemen zorgen indien u het mechanisme niet volledig begrijpt.

Om deze reden raden wij aan zeker bij gebruik van een hefboomstelling zeker een stop loss te gebruiken om en potentiële verliezen te beperken. Sommige traders zullen stoporders plaatsen gebaseerd op hun kapitaal en per trade uitgaan van een bepaald percentage van beschikbare fondsen. Andere traders zullen hun stop loss order plaatsen gebaseerd op een technische indicator. De voornaamste factoren om rekening mee te houden bij plaatsing van uw stop loss, zijn:

 • De tijdshorizon van uw investering (Scalping, Day Trading of Lange-termijn investering);
 • De markt of het instrument waarin u investeert (forex, indexen of aandelen);
 • De huidige en historische volatiliteit van het trading instrument waarin u investeert.

Trailing Stop toepassing op MAC

MetaTrader 4 en 5 voor MAC maken het plaatsing van stop-loss orders mogelijk, eenvoudigweg door:

Klik met uw rechtermuisknop op uw huidige order in de trade-sectie van het Terminal van uw handelsplatform.

stop loss order mac

Voorbeeld Stop loss DAX 30

DAX30-bestelling:

 • Prijs geregistreerd in DAX-aandeel 30 = 12.900 punten
 • Stop loss niveau = 10 punten
 • Prijs van de stop in DAX 30 = 12.890 punten

Voor een buy- of inkooporder, ligt de stop loss altijd lager dan de instapprijs van de trade.

Verkoop order DAX30:

 • Prijs geregistreerd in DAX-aandeel 30 = 12.900 punten
 • Stop loss niveau= 10 punten
 • Prijs van de stop in DAX 30 = 12.910 punten

Bij een sell- of verkooporder plaatst men de stop loss MT4 order altijd boven (of hoger) dan het prijsniveau van de instapprijs van de positie.

Welk risico loopt een trader zonder stop loss?

Een stop loss is een optionele risicomanagement tool die vele traders gebruiken in hun trading. De stop loss biedt eveneens uitkomst wanneer men de trade niet op elk moment kan monitoren. Traders die geen of een beperkte hefboomstelling gebruiken, kiezen er soms voor om zonder stop loss handelen. Wanneer u echter een hefboomfactor toepast, kunnen zowel winsten als verliezen vergroot worden. Toepassing van een stop-loss order kan de risico's enigszins beperken.

Een trading strategie zonder stop loss is een trading strategie waarbij de trader geen enkele vorm van stop gebruikt - of het nu een vaste stop is of een trailing stop. Het zijn normaal gesproken de korte termijn forex-trading strategieën waarbij geen stop loss wordt gebruikt.

Op een normale marktomstandigheden in de aandelenmarkt werkt een stop loss order zoals men zou verwachten. Wanneer u bijvoorbeeld een aandeel van $ 50 koopt en een stop loss registreert op $ 47,50, beperkt u een mogelijk verlies tot maximaal 5%.In een volatiele, snelle markt, wordt uw stop loss geactiveerd tegen de eerste beschikbare prijs. Deze kan een stuk hoger liggen dan uw beoogde stop-loss niveau van bijvoorbeeld $ 47,50.

Daarentegen, een stop loss kan ook geactiveerd worden bij een korte-termijn prijsfluctuatie van het financiële instrument. Een oplossing is om te kiezen voor een procentueel bepaald stop loss level, welke prijs ruimte toelaat voor dagelijkse fluctuaties, maar tevebs zoveel mogelijk neerwaarts risico beperkt Een passend procentueel stop loss niveau is sterk afhankelijk van het instrument en de volatiliteit in de betreffende markt.

Een 5%-stop loss level op een financieel instrument dat een geschiedenis heeft van verandering (of volatiliteit) van 10% in een week tijd, lijkt geen adequate strategie.Tevens zal u in dusdanig geval uiteindelijk geld verliezen op de commissies voor het uitvoer van uw stop loss.

Een ander nadeel is dat u de controle, over sluiting van uw trading order, uit handen geeft, Sluiting van uw order is nu afhankelijk van het automatische uitvoeringssysteem van uw handelsplatform. Gedurende volatiele marktcondities kan het raadzaam zijn zelf te blijven monitoren om een scenario waar uw stop-loss order, in geval van price gaps, pas (te) laat wordt geactiveerd, te voorkomen.

forex stop limiet order

De voor- en nadelen van stop loss

De vraag is of het gebruik van een stop loss goed is of niet, is door elke trader zelf te beoordelen. We zullen de voor- en nadelen van stop loss behandelen. Op een trading demo account kunt u zelf ervaren of het beter voor is om te handelen mét of zonder automatische stop loss order.

Voordelen

 • Het kan uw verliezen beperken;
 • Het helpt een financieel risico managementplan te creëren;
 • Het is praktisch in gebruik en eenvoudig in te stellen;
 • U hoeft de markt niet constant te monitoren;
 • Het kan helpen de emoties bij het trade-executie uit te sluiten;
 • Het is vaak gratis.

Nadelen

Wat zijn de grooste nadelen van gebruik van een stop loss?

 • Het kan voorkomen dat posities van de trader regelmatig worden gesloten en hij of zij steeds kleine sommen verliest, vanwege de normale volatiliteit van de onderliggende markt;
 • Bij de meeste online brokers wordt geen garantie op price-gaps geboden;
 • Het kan geld kosten.

Waar u misschien niet direct aan gedacht hebt:

 1. Stop loss orders beïnvloeden het succespercentage vast van uw strategie. Indien het stopniveau wordt bereikt, dan zal uw positie worden aangemerkt als een verlies;
 2. Stop loss stelt het winst/verlies-ratio van uw trades vast.
 3. Indien u een strakke stop ingesteld heeft, is slechts een kleine beweging in uw voordeel nodig om een ratio van 1:1 te hebben.

Uw Stop loss beheren in Scalping

Iedere trader zal een mening hebben over stop loss. Deze mening wordt vaak ingegeven door wat zijn of haar trading strategie is. Een scalping trader die de prijzen real-time volgt is erop ingesteld is elk moment in actie te komen. Deze trading stijl vereist dat de trader prijzen zelf constant volgt en waarschijnlijk weinig gebruikt maakt van stop loss orders.

De meer conservatieve trader daarentegen, kiest een stop loss voordat de order opent, om nauwkeurig onverwachte bewegingen in de markt te anticiperen en beheren. Dit kan nuttig zijn voor nieuws scalpers ofwel traders die scalpen op basis van macroadvertenties.

Stop Loss Plaatsing in Swing Trading

Indien u lange termijn handel beoogt (swing trading), kan het afhankelijk zijn van uw handelsschema of een stop-loss order toepast of de trade handmatig managed. U zal vooraf hebben bepaald wat het maximale verlies is wat u kan nemen. In het geval u voor langere periode geen toegang tot uw account heeft kan het plaatsen van een stoporder uitkomst bieden.

In dit geval zal de stop loss level niet nabij de huidige marktprijs worden ingesteld– zoals u wellicht bij een scalping order zou doen. U zal u stop order plaatsen op basis van het maximale verlies dat u accepteert op uw investering.

Stop loss in Day Trading

Indien u er een intraday of day trading strategie op nahoudt, of wanneer u niet in staat bent uw positie constant te volgen, zal de stop loss voor u waarschijnlijk essentieel blijken. Voor korte-termijn orders waarbij u niet constant de marktprijzen kan volgen, is het gebruik van een stop een verstandige en logische aanvulling op uw financieel risicomanagement strategie.

Wij raden aan een stop loss te gebruiken als u een beginnende trader bent. In de risicovolle omgeving van de financiële markten is het beter om voor de veilige weg te kiezen. De stop loss kan u beschermen tegen onnodige of buitensporige verliezen.

In day trading moet u uw stop definiëren aan de hand van het het risico percentage waarmee u handelt, de dagelijkse marktvolatiliteit, uw totale trading kapitaal en het maximale verlies dat u acceptabel acht. U zet dit af tegen uw verwachting van de evolutie van de marktprijs.

Technieken voor het Plaatsen van uw Stop Loss

Iedere trader kan zijn stop loss plaatsen met inachtneming van verschillende elementen, zoals:

 • Op een vast niveau;
 • Volgens een indicator;
 • Aan de hand van 'tijd';
 • Naar willekeur.

Het maakt niet uit hoe u beslist waar uw stop te plaatsen, het belangrijkste is dat uw strategie is getest en werkt op de lange termijn. U zou ervoor kunnen kiezen verschillende manieren van implementatie van stop loss en take profit levels te testen en aan de hand hiervan te besluiten wat het beste werkt voor u en uw algehele trading strategie.

trailing stop loss order

Stop loss met tijdslimiet

Het zal wellicht niet algemeen bekend zijn, maar een op tijd gebaseerde Stop loss kan worden toegepast op meer dan één Forex-strategie. Hierbij is het idee de stop loss te plaatsen op een referentie in tijd, zoals de pieken en dalen van de laatste bar. Als u handelt op de dagelijkse tijdsframe vertegenwoordigd de laatste bar de voorgaande dag.

Hieronder vind u een voorbeeld voor kopen en verkopen!

Bron: USD / JPY CFD, Chart M5, MT5 Admiral Markets, 09 and 06 April 2018

 • Het eerste beeld illustreert een long positie, gebaseerd op een sluit-signaal van een bullish Japanse kaars, boven de exponentiële moving average van 20, in een opwaartse trend met de MA 20 boven de MA 50.

De rode lijn vertegenwoordigd het stop loss niveau het dieptepunt, tussen 08:00 en 09:00.

 • Het tweede beeld toont een short positie, gebaseerd op een sluit-signaal van een bearish kaars, onder de exponentiële 20 moving average, in een neerwaartse Forex-trend, waar de MA 20 zich onder de MA 50 bevind.

De rode lijn illustreert de stop loss level gesitueerd boven de 19:00 en 20:00 bar.

Stop loss Tijdsperiode

Dir type van stop loss is bij uitstek geschikt voor toepassing in perioden van hoge volatiliteit. Aangezien het doel is om een snelle, scherpe beweging te vatten, is het logisch dat deze methode van stop loss de positie sluit als het te lang duurt voordat het scenario gerealiseerd wordt. Inwerkingtreding is gebaseerd op een vooraf vastgestelde periode.

Bron: USD / JPY CFD, Chart M5, MT5 Admiral Markets, April 05 and March 27, 2018

 • Het eerste beeld illustreert een long positie, gebaseerd op een sluitprijs signaal van een bullish kaars, boven de 'bovengrens' gevormd om 4:30 pm, in een opwaartse trend met de MA 20 boven de Ma 50.

De groene lijn vertegenwoordigd hier het niveau boven het punt waar de kaars zou moeten sluiten om de forex signalen voor stop loss in werking te doen treden. Dit vindt plaats tussen 16:30 en 17:15.

 • Het tweede beeld toont een long positie welke nooit in gang is gezet nu er geen bullish slotsignaal is tussen 16:30 en 17:15, boven de uiterste barrière gevormd om 4:30 pm. De groene lijn illustreert het niveau boven het punt waar de kaars zou moeten sluiten om een stop loss order in gang te zetten. Voor dit voorbeeld zou het voordelig zijn om dit type stop-loss toe te passen.

Bovenstaande leidt tot twee conclusies:

 1. De order wordt geannuleerd als het de forex signalen niet worden getriggered in de tussentijd;
 2. De vooraf vastgestelde stop loss wordt, wanneer geactiveerd, in werking gezet. De prijsontwikkeling is niet gunstig vóór 17:15.

Als de prijsverandering wel gunstig is, dan is het mogelijk de trade te laten lopen tot zij een hoger winstdoel bereikt of met een Stop Follower. De logica hierachter is dat hoe langer het duurt voordat een scenario zich concretiseert, des te waarschijnlijker het is dat zij verliest aan waarde of winstpotentieelDe voordelen hiervan zijn:

 • De stop loss order kan een positie sluiten boven de initiële stop, wat verliezen beperkt op de lange termijn!
 • We blijven enkel in posities wanneer en zolang de markt in ons voordeel beweegt, wat betekent dat de verliezen vroeg worden afgebroken en dat gunstige posities en winsten zich kunnen ontwikkelen. Dit optimaliseert het winst/verlies ratio en is toepasbaar op iedere Forex-strategie!

stop-loss take profit

Stop loss Orders en Trading gaps (kloven)

Een price gap is een kloof tussen de sluitprijs van de markt en daarop volgende openingsprijs van diezelfde markt. Bij valuta's kunnen we een gap over het weekend hebben: de eindprijs van de wisselkoers op vrijdagavond zou kunnen afwijken van de openingsprijs op zondagavond 23u00. We spreken over een price gap in de markt.

De aandelenmarkten sluiten en openen dagelijks, gedurende de werkweek. dit houdt in dat er iedere dag potentieel is voor het optreden van een price gap. De eindprijs de avond tevoren komt niet overeen met de openingsprijs de daarop volgende dag, op dezelfde markt. Een stop loss, welke bereikt wordt op de nieuwe prijs nadat de gap automatisch is geactiveerd door het trading systeem, en de aandelenmarkt wordt gesloten.

Bij Admiral Market kan u het sluiten van pending orders voorkomen met stop loss, via de 'Volatiliteit Bescherming Instellingen'. De meeste brokers voeren stoporders uit bij de eerste beschikbare marktprijs na de gap. In dit geval spreken we van een niet-verzekerde stop loss-order. Het komt zelden voor dat een broker stoporders op price gaps garandeert. Het is een vorm van verzekering die uw broker aanbiedt voor welke kosten in rekening worden gebracht.

Als klant moet u beoordelen of een gegarandeerde stoporder echt interessant is voor u: overstijgen de (potentiële) winsten de kosten van uitvoering van een gegarandeerde stoporder?

Gegarandeerde stop loss & niet-gegarandeerde stop loss

Standaard stop losses zijn vaak onverzekerd en vaak gratis. Er zijn echter brokers die ook voor onverzekerde stop losses kosten aanrekenen.

Wat is een gegarandeerde stop loss?

Een gegarandeerde stop loss is een zekerheidstelling die uw broker u aanbiedt. De broker brengt provisies in rekening voor deze gegarandeerde stop. Gegarandeerde stop loss orders werken hetzelfde als de normale stop loss, met dien verstande dat de gegarandeerde stop loss uw positie op vooraf ingesteld niveau sluit, ongeacht of de markt op dit prijsniveau trade. Een gegarandeerde stop limit order beschermd de trader tegen volatiliteit en price gapping.Een trader kiest voor de gegarandeerde stop limit order zodat hij of zij vooraf de uitvoeringsprijs op de markt kent.

Is de gegarandeerde stop constant gegarandeerd?

Niet helemaal. Veel brokers, die geld vragen voor deze soort van service, worden van iedere verantwoordelijkheid ontheven gedurende periodes van marktvolatiliteit en macro-economische aankondigingen. Raadpleeg dan de algemene voorwaarden van uw broker voor meer duidelijkheid omtrent toepasbaarheid van de gegarandeerde stop limit order.

Een voorbeeld van een exceptionele marktsituatie, waar er geen rekening werd gehouden met de gegarandeerde stop loss door van brokers, is de crisis van de Zwitserse franc in januari 2015. Om beter te begrijpen hoe de verschillende stop loss-orders werken, raden wij u aan deze zelf risicovrij uit te testen op een demo account.

forex limit order

Praktische Toepassing Stop Loss - Stop Limit Order Strategieën

Laten we ons nu verdiepen in praktische toepassing van de stop-loss in enkele trading strategieën. Als u een goede Forex stop-loss dan wel take-profit strategie wilt vinden, is dit een goed startpunt.

 • De eerste strategie wordt aangeduid als stop-loss plaatsing in de pin-bar-trading-formatie. De meest logische plek om uw stop-loss in een pin-bar opzet te plaatsen, is net voorbij de high of low van de pin bar tail.
 • De tweede strategie is plaatsing van de stop-loss order in een 'inside bar' formatie. De beste plek om uw stop limit order te plaatsen, in de inside bar-opstelling, is net buiten de high of low van de moederbar.
 • Het derde voorbeeld van een stop loss/take profit strategie, is de plaatsing van een stop limit order, in counter-trend price action opzet. In een counter-trend trade set up, is het uw taak de stop-loss te plaatsen net voorbij de hoogste of de laagste waarde van de formatie, welke een potentiële trendverandering aangeeft.
 • Het volgende voorbeeld is de stop loss order in het zogenaamde range of zijdelings bewegende markt. De trader ziet vaak dat price action-formaties met een hoge waarschijnlijkheid tot breakout, zich vormen langs de uiterste grenzen van een bepaalde range. In dergelijke gevallen willen traders hun limiet net buiten de grens van de range plaatsen, of de op high of low van de opzet die wordt verhandeld.

Als we bijvoorbeeld een pin-bar-opzet boven aan een range hebben, die precies onder het weerstandsniveau van het range ligt, dan willen we onze stop limit order een beetje hoger plaatsen. We plaatsen de stop limit order in dit geval net boven het weerstandsniveau van de trading range, in plaats van de stop limit lukraak boven high te van de pin bar te plaatsen.

Het volgende voorbeeld is plaatsing van het stop-loss limiet in een trending markt. Wanneer een trending markt een retracement beweging maakt dan wel zich terugkeert naar een niveau binnen de trend, hebben we gewoonlijk twee opties. De eerste optie is dat we de stop loss order net boven de high of de low van het patroon plaatsen. De tweede mogelijkheid is dat we het betreffende niveau gebruiken en onze stop limit er net onder te plaatsen.

Laten we ter afsluiting bekijken hoe wij in een trending markt breakout play de stop limit plaatsing inzetten. In een trending markt zullen we de markt regelmatig zien pauzeren en consolideren op een zijwaartse manier, nadat de trend een krachtige beweging heeft gemaakt. Dergelijke consolidatieperioden leiden meestal tot grote breakouts in de richting van de voorgaande trend. Positionering gedurende deze breakout-trades kan lucratief zijn.

Er zijn over het algemeen twee opties voor plaatsing van de stop limit order bij een breakout-trade in de richting van de originele trend. Allereerst, u kunt uw stop-loss in de buurt van het 50% -niveau van het bereik van het consolidatiepatroon plaatsen. U zou de stop limit order tevens aan de andere kant van de price action-opzet kunnen plaatsen. Test onze voorbeelden en plaats een efficiënte stop loss order met behulp van onze MetaTrader 4 Supreme Edition, de software add-on die handelen gemakkelijk maakt.

Conclusie Stop Loss Orders

De vraagt reist, is het mogelijk winstgevend te handelen zonder stop-loss? Het is mogelijk maar niet voor alle traders weggelegd en zeker niet voor beginners. Elke trade moet vooraf beoordeeld worden als een zakelijke deal. Het is essentieel om het risico en de beloning van de deal af te wegen en te beslissen of het de moeite waard is.

Bij Forex trading dient u rekening te houden met de inherente risico's van trading, de mogelijke beloning en de waarschijnlijkheid en praktische uitvoerbaarheid, met het oog op de context van de marktstructuur. Het instellen van stop loss orders en take-profit levels kan de trader ondersteunen in zijn trade executie en risicomanagement, hetgeen zijn of haar trading prestaties en winst/verlies ratio positief kan beïnvloeden.


Gerelateerde Artikelen

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons CFD's, aandelen en EFT's verhandelen.

Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 83% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.