Marge Trading en Margin Trading in Forex en CFD - Margin Call

Marge Trading en Margin Trading in Forex en CFD

Marge of in het Engels margin is één van de meest belangrijke begrippen in Forex en CFD trading.
Echter zijn er veel mensen die moeite hebben het begrip echt te begrijpen of het niet juist interpreteren. Daarom schrijven we dit artikel om je te helpen dit begrip en verwante begrippen beter te begrijpen.

Marge betekenis , wat is marge en wat is margin trading - definitie marge

Marge trading uitleg - De eerste vraag die we dienen te beantwoorden is: wat is marge en wat is margin trading ?
Margin trading betekent het handelen op / met marge. Definitie marge : Forex marge is een bedrag dat nodig is om open posities te kunnen aanhouden. De marge is geen transactie kosten maar is een deel van jouw equity / kapitaal op de rekening dat opzij wordt gezet en aangehouden als een Forex marge verplichting.
Wij waarschuwen je dat de handel op marge verschillende gevolgen kan hebben. Het kan zowel de handelservaring positief als negatief beïnvloeden, waarbij zowel winsten als verliezen mogelijk worden vergroot.

De broker berekent de marge automatisch bij het openen van een positie, dit wordt ook wel aangeduid als de initiële marge. De initiële marge is het minimale bedrag dat op de rekening dient te staan om een positie te kunnen openen.

Forex brokers nemen de initiële marge om zaken te kunnen doen en posities te kunnen openen in de interbancaire markt. De marge is min of meer een borg van de klant dat deze om kan gaan met de verliezen van een positie.

Een marge wordt vaak uitgedrukt als een percentage van de volledige onderliggende waarde van een positie.

Bijvoorbeeld, de meest gangbare Forex margevereisten zijn: 2%, 1% 0,5%, 0,25%. Deze percentages vertegenwoordigen het benodigde kapitaal op de rekening als een percentage van de handelspositie.
Hoe groter de onderliggende waarde van je handelspositie, hoe groter de vereiste marge. Gebaseerd op de margevereiste van jouw broker, kan je de maximale hefboom of leverage berekenen die je kan hebben op jouw handelsrekening.

Initiële Marge - Marge berekenen

De initiële marge is het initiële minimale bedrag wat op de rekening dient te staan om een bepaalde positie te kunnen openen. Marge berekenen voor de initiële marge kunnen we uitleggen met onderstaand voorbeeld.

Initiële marge berekenen voorbeeld :
- Hefboom / leverage: 1:500
- Contractgrootte 100.000 Euro (onderliggende waarde) = 1 Lot EUR/USD
- Marge van 0,2% = 0,2% x 100.000 = 200 Euro. Of alternatief: 100.000 / 500 = 200.

Met andere woorden, de handelaar heeft 200 Euro op de rekening nodig om een positie te kunnen openen van 1 Lot EUR/USD met een hefboominstelling van 1:500.

MetaTrader platform

Vrije Marge berekenen / Beschikbare marge berekenen Forex

De vrije marge of beschikbare marge is het bedrag van je kapitaal dat niet is aangehouden als marge voor huidige posities, en dat je nog kan gebruiken om nieuwe posities mee te openen. Vrije marge berekenen of beschikbare marge berekenen kunnen we uitleggen met onderstaand voorbeeld.

Vrije marge berekenen voorbeeld :

- Hefboom: 1:500
- Contractgrootte 100.000 Euro (onderliggende waarde) = 1 Lots EUR.USD
- Marge van 0,2% = 0,2% x 100.000 = 200 Euro. Of alternatief : 100.000 / 500 = 200.

De vrije marge wordt berekend door de marge van 200 Euro af te trekken van de equity.
In ons voorbeeld is de vrije marge 1.290,67, zie het voorbeeld plaatje van onze voorbeeld positie hier onder.

Voorbeeld marge berekening

Alle benodigde informatie om al onze marge en marge gerelateerde begrippen te berekenen staan in de rode rechthoeken.

Hoe bereken je marge en aan marge gerelateerde parameters?
Laten we alle parameters eens nalopen en narekenen. Voordat we de positie van 1 Lot EUR/USD openden hadden we een balans van 1.500 Euro op de rekening.
Zo lang er geen open posities zijn, is de balans gelijk aan de equity en de vrije marge. Je zal dan ook geen Marge en Marge niveau zien als er geen positie open staat.

- Balans = Equity = Vrije marge (in het geval er geen open posities zijn)
- Equity = Balans +/- het huidige resultaat van de openstaande positie (rechts in het scherm, in ons voorbeeld -9,33).
- Marge = Onderliggende waarde van de totale positie gedeeld door de gebruikte hefboom.
In dit voorbeeld openen we een positie van 1 Lot wat een onderliggende waarde heeft van 100.000 Euro. 100.000 Euro gedeeld door 500 (1:500) = 200 Euro.
- Vrije marge = Equity - Marge (1.490,67 - 200 = 1.290,67)
- Marge niveau = Equity / Marge (onafgeronde marge) x 100% (1.490,67 / 200) x 100% = 745,34%

Laten we voor de compleetheid nog even beredeneren waar de -9,33 vandaan komt aan de rechterkant.
Bij een positiegrootte van 1 Lot EUR/USD, vertegenwoordigt elke pip een waarde van 10 Dollar. Op het moment van het openen van de positie was de spread 1,1 pip (niet te zien op het plaatje). De spreadkosten voor het openen van de positie waren dus 1,1 x 10 Dollar = 11 Dollar. Op het moment van openen van de positie was de EUR/USD koers 1,17926. 11 Dollar gedeeld door 1,17926 geeft ons 9,33 Euro.

De vrije marge in Forex is dus het bedrag dat niet betrokken is bij openstaande posities en wat je kan gebruiken om eventueel meer posities mee te openen. De vrije marge is het verschil tussen equity en de marge. Wanneer de open positie(s) winst maken, zal de vrije marge stijgen (de equity neemt immers toe). Wanneer de open positie(s) in verlies staan zal de vrije marge dalen (de equity neemt af).

Er komen wel eens situaties voor wanneer je een aantal open posities hebt en ook tegelijkertijd een aantal pending orders. De markt wilt vervolgens een van de pending orders triggeren en uitvoeren, maar je hebt niet genoeg vrije marge op de rekening. De pending order zal niet worden getriggered en automatisch worden geannuleerd door het handelsplatform van de broker. Dat kan het soms doen laten lijken dat de broker gefaald heeft de order uit te voeren. Echter is dat is dit geval niet waar. Het is omdat de trader niet genoeg vrije marge beschikbaar had op de rekening.
Wanneer je nieuwe posities wilt openen maar dit niet kan doen omdat de vrije marge te laag is, kan je dat als trader zelf oplossen door andere openstaande posities (gedeeltelijk) te sluiten (de totale marge van alle openstaande posities zal dan kleiner worden). Of door extra geld bij te storten.
Stel dat we in ons bovenstaande voorbeeld 500 Euro zouden bijstorten op de rekening. Zowel de balans als de equity als de vrije marge zouden dan met 500 Euro stijgen. De marge blijft gelijk en het marge niveau zou stijgen met (500/200) x 100% = 250%.

Marge berekenen CFD

Hier voor hebben we een uitgebreid voorbeeld gezien hoe de marge te berekenen voor een Forex positie. Voor een CFD positie (afhankelijk van het type CFD) is dit net iets anders. We zullen twee type CFDs bespreken.

Marge berekenen index CFD - Marge DAX 30

We nemen als voorbeeld een positie van 1 CFD contract in de DAX 30.

In de contractvoorwaarden van de DAX 30 zien we dat de minimale marge 0,2% is. Dat komt overeen met een maximale hefboom van (1 / 0,2) x 100% = 1:500. Het is dus toegestaan voor dit instrument een positie te openen met de 1:500 hefboom. Dat doen we dan ook in dit voorbeeld.

Om de marge te berekenen voor 1 CFD contract nemen we de huidige koers van de DAX 30 in MetaTrader en delen deze door 500.

Marge berekenen index CFD

In dit voorbeeld zien we dat de marge 25,34 Euro is. Deze marge vinden we door de koers van de DAX 30 waarop de positie geopend is te delen door de hefboom die we gebruiken: 12.669,18 / 500 = 25,34 (25,33836) of 0,2% x 12.669,18 = 25,34. Met het vorige voorbeeld van de Forex EUR/USD positie gaan we er van uit dat je de vrije marge en het marge niveau nu wel zelf kan berekenen.

Laten we voor de compleetheid nog even beredeneren waar de -0,80 vandaan komt aan de rechterkant. Bij een positiegrootte van 1 contract DAX 30, vertegenwoordigt elk hele punt koersverandering (bijvoorbeeld van 12.669,18 naar 12.670,18) een waarde van 1 Euro (DAX is immers in Euro genoteerd).
De DAX heeft tijdens hoofdhandelsuren een vaste spread van 0,8 pip (niet te zien op het plaatje).
De spreadkosten voor het openen van de positie waren dus 0,8 x 1 Euro = 0,80 Euro.

Handel DAX 30

Marge berekenen Commodity CFD - Marge Goud

We nemen als voorbeeld een positie van 1 CFD contract in de Goud.

In de contractvoorwaarden van Goud zien we dat de minimale marge 0,2% is. Dat komt overeen met een maximale hefboom van (1 / 0,2) x 100% = 1:500. Het is dus toegestaan voor dit instrument een positie te openen met de 1:500 hefboom. Dat doen we dan ook in dit voorbeeld.

Om de marge te berekenen voor 1 CFD contract nemen we de huidige koers van Goud in MetaTrader en delen deze door 500.

Marge berekenen Goud CFD

In dit voorbeeld zien we dat de marge 219,64 Euro is. Deze marge vinden we door de koers van Goud waarop de positie geopend is te delen door de hefboom die we gebruiken: (1.289,560 / 500) x 100 = 257,912 of (0,2% x 1.289,560) x 100 = 257,912.
Wat belangrijk is met Goud en andere grondstof of energie CFDs zoals olie, is dat de eenheden anders worden gemeten. Voor Goud bestaat 1 contract uit 100 eenheden Troy Ounce. Vandaar dat we nog vermenigvuldigen met 100. Goud is Dollar genoteerd en het bedrag van 257,12 is dus een Dollar bedrag.
Op het moment van het openen van de positie was de EUR/USD koers ongeveer 1,17425. Delen we 257,912 door 1,17425 dan vinden we ongeveer de marge van 219,64.

Laten we voor de compleetheid nog even beredeneren waar de -19,59 vandaan komt aan de rechterkant.
Bij een positiegrootte van 1 contract Goud, vertegenwoordigt elk hele punt koersverandering (bijvoorbeeld van 1.289,560 naar 1.290,560) een waarde van 100 Dollar (Goud is immers in Dollar genoteerd). Elk hele punt koers verandering in Goud staat gelijk aan 100 pips. 1 pip heeft dus een waarde van 1 Dollar.

Op het moment van het openen van de positie was de spread 23 pips (niet te zien op het plaatje).
Op het plaatje kan je dit terugzien in het verschil tussen de prijs waarvoor wij de order hebben geopend, de ask prijs van 1.289.560 en de bid prijs op dat moment van 1.289.330. Dit verschil van 23 pips is als je het vergelijkt met een hele punt koers verandering dus eigenlijk 0,23. De spreadkosten voor het openen van de positie waren dus 0,23 x 100 Dollar = 23 Dollar. Je kan het ook beredeneren dat 1 pip in Goud (bijvoorbeeld van 1.289,560 naar 1.289,570) een waarde heeft van 1 Dollar. Dan krijgen we 23 x 1 Dollar = 23 Dollar.
Op het moment van openen van de positie was de EUR/USD koers ongeveer 1,17425. Delen we 23 Dollar door 1,17425 dan vinden we ongeveer de spreadkosten van 19,59 Euro.

Dit artikel gaat te ver om voor alle type CFD instrumenten rekenvoorbeelden te tonen, maar hopelijk begrijp je de achterliggende berekeningen. Zoals je ziet verschilt het per instrument soms hoe bepaalde parameters worden berekend. We hebben nu twee keer een CFD voorbeeld gezien waarbij de minimale marge 0,2% was en we dus gebruik konden maken van de maximale hefboom van 1:500. Dat is niet voor alle instrumenten het geval. Bij aandelen CFDs is de maximale marge 10%. Dit komt overeen met een maximale hefboom van (1/10) x 100% = 1:10. De marge vind je dus door te delen door 10. Ongeacht of je een hefboom hebt ingesteld van 1:500, zal de marge worden berekend met hefboom 1:10.

Wat is een Margin Call - Margin call betekenis en margin call definitie

Een margin call is misschien één van de grootste nachtmerries van Forex traders. Echter, helpt het meestal te voorkomen dat jouw handelsrekening in het negatieve komt te staan. Margin call - de totale of gedeeltelijk sluiting van openstaande posities wanneer het marge niveau onder de, door de broker vastgestelde, drempel komt. De drempel van de marge call wordt bepaald door de online broker en kan variëren van 30% tot 100%. De margin call verschilt ook soms per markt: aandelenbeurs, derivaten markt, de over the counter (OTC) markt of CFDs. Bij Admiral Markets ligt deze drempel op 30%.

Marge trading kan een winnende valutahandel strategie zijn, maar het is belangrijk om alle mogelijk risico's te begrijpen. Maak je vertrouwd met hoe margin accounts werken en dat je de bijbehorende voorwaarden begrijpt. Wanneer er ook maar iets niet duidelijk is, twijfel dan niet om vragen te stellen aan de broker.

Marges en het handelen op marge zijn soms onderwerp van discussie. Sommige traders vinden het handelen op marge gevaarlijk, anderen vinden het juist een geschikte manier om met relatief weinig inleg, grotere posities in te kunnen nemen met daarbij behorende grotere winsten en verliezen. Het omgaan op een bij jouw handelsstrategie passende manier met marge en de kracht van het hefboomeffect komt allemaal neer op oefenen (bijvoorbeeld met een demo rekening) en ervaring.
Wanneer je met marge handelt is het belangrijk dat je de regels en voorwaarden kent van jouw broker en dat je comfortabel en bekend bent met de bijbehorende risico's.

Winnende traders hebben in principe nooit margin calls. Wanneer je herhaaldelijk margin calls ontvangt, dan is de kans groot dat je meer met zogenaamd casino traden bezig bent en geen passende strategie hebt. Een margin call overkomt beginnende traders het meest en traders die zichzelf blootstellen aan te grote posities.

Forex en CFD Demo rekening

Margin call berekenen en margin call voorkomen

In ons Forex EUR/USD voorbeeld wordt de 30% bereikt wanneer het resultaat van de open positie -1.440 bedraagt, en de equity op de rekening 'nog maar' 60 Euro is. Marge niveau = Equity / Marge (onafgeronde marge) x 100% (60 / 200) x 100% = 30%. Vanaf dat moment treedt de margin call of zogenaamde stop out in werking. De positie zal automatisch gesloten worden om het margeniveau weer boven de 30% te krijgen. In het geval van meerdere open positie, zal het platform beginnen met het sluiten van de meest winstgevende positie. Mocht dat niet genoeg zijn dan zal het platform de positie sluiten die daarna het meest verliesgevend is, of alle verliesgevende posities sluiten.

Verschillende brokers zullen verschillende marge call niveaus hanteren. Zoals eerder genoemd ligt dit bij Admiral Markets op 30%. In het klantenportaal van Admiral Markets kan je instellen om een SMS te ontvangen van ons wanneer het marge niveau onder de 130% komt. Je hebt dan in de meeste gevallen nog zelf de mogelijkheid om posities te sluiten of saldo bij te storten, om een eventuele margin call / stop out te voorkomen. Uiteraard kan de markt ook weer in jouw voordeel gaan bewegen waardoor het margeniveau weer zal toenemen en er dus geen actie vereist is.

Om een eventuele margin call te voorkomen zijn goed Forex money management (om je handelsbalans gezond te houden en een positiegrootte te kiezen waarmee je een risico loopt wat bij je strategie past), het gebruik van een stop loss order, of andere risicomanagement gerelateerde voorzorgsmaatregelen, de beste manieren om te voorkomen dat je in de buurt komt van de margin call niveaus. Met onze MetaTrader Supreme Editie kan je op gedetailleerde wijze je positiegrootte bepalen aan de hand van meerdere parameters. Heel handig om een goed afgemeten positiegrootte te kiezen. Bijvoorbeeld als percentage van je equity.

Margin call mini terminal

Ook kan je diverse alarmen aanzetten (die je eventueel ook naar je email kan laten forwarden) die je waarschuwen wanneer parameters een bepaald niveau bereiken. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je equity onder een bepaald bedrag uitkomt, of meer toepasselijk voor dit onderwerp, wanneer je vrije marge bijvoorbeeld onder een bepaald bedrag komt. Hier onder zie je een voorbeeld van de vensters waar je in de Trade Terminal van MetaTrader Supreme Editie alarmen in kan stellen.

Marge level MetaTrader Supreme

In tijden van mogelijk verwachte verhoogde volatiliteit, bijvoorbeeld vlak voor gebeurtenissen of beslissingen met grote economische of politieke gevolgen, kan het zijn dat de broker tijdelijk verhoogde margevereisten instelt. Als er bijvoorbeeld in het weekend belangrijke verkiezingen plaatsvinden in een land wat een groot economisch zwaargewicht is, dan kunnen de margevereisten vlak voor het weekend tijdelijk worden verhoogd. Dit om te beschermen tegen mogelijk grote price gaps na het weekend op maandag wanneer de uitslagen bekend zijn en de markten weer open gaan. Veel brokers voeren deze verhoogde margevereisten ook in tijdens het weekend.

Admiral Markets kent ook tijdens het weekend tijdelijk verhoogde marge vereisten. De maximale hefboom wordt op vrijdag avond een uur voor de sluiting van de handelssessie van een instrument, teruggebracht naar 1:50. Afhankelijk van je huidige hefboominstellingen kan dit voor de marge een flinke impact hebben. Wanneer je normaliter met een hefboom handelt van 1:500, dan betekent de tijdelijke hefboom van 1:50 dat je gedurende die periode een tien keer hogere marge dient aan te houden.

In ons eerdere voorbeeld (zie nogmaals hier onder) zou dat betekenen dat vrijdag avond een uur voordat de handelssessie voor EUR/USD sluit, de maximale hefboom wordt teruggebracht naar 1:50. Onze vereiste marge wordt dan: 100.000 / 50 = 2000 Euro. Ons marge niveau zal daardoor zijn gezakt naar (1490,67 / 2000) x 100% = 74,53%. Alhoewel dit nog geen 30% is, komt het wel al gevaarlijk dicht in de buurt. Na het weekend wordt de hefboom automatisch weer teruggezet naar jouw normale instelling en zal het marge niveau weer omhoog gaan. Het spreekt voor zich dat je dus vlak voor weekenden of belangrijke nieuwsevents extra goed op je equity en marge moet letten om een margin call te voorkomen. Lees meer over beursdagen en beurs openingstijden.

Voorbeeld marge berekening

Forex trading marge - Conclusie

Zoals je begrijpt is marge of margin een begrip dat je echt goed moet begrijpen en moet weten hoe het werkt, omdat wanneer je dat niet doet het kan leiden tot een onaangenaam resultaat. Marge en alle daar om heen behorende begrippen zijn belangrijk en zeker voor een margin call of marge call is het belangrijk om te weten hoe je dit kan voorkomen. Ga pas handelen op een live rekening wanneer je uitgebreid met de werking van marge en de kracht van het hefboomeffect hebt geoefend op een demo rekening.

Forex en CFD live rekening

Trader Educatie