Admiraal Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
 • Hefboom tot:
  1:30 voor retail clienten,
  1:500 voor professionele cliënten
 • FSCS bescherming
 • Negatieve balans bescherming
DOORGAAN
Door het selecteren van een van deze toezichthouders/ondernemingen zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder/onderneming wilt zien, gelieve deze te selecteren.
Door het selecteren van een van deze toezichthouders/ondernemingen zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder/onderneming wilt zien, gelieve deze te selecteren.

Hoe werkt Forex - Forex Trading en Beleggen in Valuta’s

Leestijd: 26 minuten

Beginnende Forex traders hebben vaak moeite om de juiste antwoorden te vinden op vragen zoals wat is Forex trading, Hoe werkt Forex trading ofwel hoe werkt handelen in valuta's en talloze variaties hierop.

Wilt u beginnen met Forex trading? Laten we stil staan bij de opzet en structuur van de Forex markt, de belangrijkste karakteristieken van valutahandel en hoe u kunt beginnen met handelen in valuta's.

Hoe werkt Forex - wat is forex trading - forex uitleg - wat is trading forex handel forex uitleg forex wat is dat

Om u een goed antwoord te kunnen geven op wat is Forex trading en hoe werkt Forex trading zullen we de volgende punten moeten aanstippen:

 1. Wat is Forex en wat is Forex trading
 2. Hoe werkt Forex trading ofwel hoe werkt valutahandel/hoe werkt beleggen in valuta's
 3. Wie zijn de belangrijkste spelers in de Forex markt en wat is de positie van de individuele Forex trader
 4. Uitleg Forex Trading transacties
 5. Starten met valutahandel - uitleg Forex analyse & Forex strategy
 6. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten vande fundamentele en technische benadering van Forex marktanalyse?
 7. Hoe werkt Forex trading- Wat gebeurt er precies wanneer een Forex handelaar een valutahandel trade plaatst?
 8. Aan de slag met Forex Trading - Hoe werkt online Forex trading? Hoe u het beste Forex trading platform kiest

Laten we bij het begin beginnen.

Wat is Forex? Definitie Forex Markt & Forex Trading Uitleg

De Forex markt of de valutamarkt, is waar valutaparen, zoals EURUSD of GBPUSD, worden verhandeld. Beleggen in valuta's staat ook wel bekend als Forex trading. De Forex markt is een over-the-counter (OTC) markt waar Forex traders valutaparen kunnen kopen en verkopen. Forex of valuta's, in tegenstelling tot de meeste andere verhandelbare activa, zijn zowel economische instrumenten als ook economische indicatoren - zij geven een beeld over de economische verhoudingen tussen.

Voor de meest basale Forex trading uitleg zullen we landen vergelijken met bedrijven - in dit geval zouden Forex valuta's hun aandelen zijn. De prestaties van een bedrijf worden gereflecteerd in de waarde van hun aandeel. Hoe sterker het aandeel ofwel de valuta in de Forex markt; hoe groter de verkoopwaarde. Bij een Forex trading transactie echter, wisselt men 1 unit van een bepaalde valuta tegen x aantal units van een andere valuta. Het aantal fluctueert op basis van de waardeverandering.

Laten we dit verhelderen met een Forex trading voorbeeld.

wat is forex trading - hoe werkt forex trading - hoe werkt beleggen - hoe werkt forex trading - wat is forex trading beleggen in valuta hoe werkt beleggen forex trading uitleg

Wat is Forex Trading? Uitleg Valutahandel

Het antwoord op de vraag hoe werkt Forex is niet compleet zonder valutaparen te bespreken; het valutapaar is een sleutelbegrip van Forex trading. Laten we wederom het EUR/USD-paar als voorbeeld nemen. De Euro wordt in dit geval de basisvaluta genoemd. De Amerikaanse dollar is hier de Forex counter valuta. De waardering van de basisvaluta tegenover die van de counter valuta geeft ons de waarde van een Forex paar.

Wat is Forex Trading - Uitleg Forex Paren en Prijsbepaling

Wanneer we EURUSD en andere Forex valutaparen op ons Forex trading platforms bekijken, zien wij twee getallen. De getallen vertegenwoordigen de door de bank gestelde vraag- en biedprijs. Deze waarden worden uitgedrukt als EUR/USD 1,1234 / 1,1240. Deze quote geeft aan dat wij met één Euro, 1,1240 US dollar kunnen kopen. Tegelijkertijd kunnen we één euro verkopen voor 1,1234 US dollar. Het zal u wellicht zijn opvallen dat banken valuta's inkopen voor een lagere prijs, maar de verkoop van Forex valuta tegen marginaal hogere kosten geschiedt.

Wilt u valutahandel begrijpen? Dan dient u te weten wat de belangrijkste krachten die de prijsstellingen van valuta's bepalen. We beginnen bij de basis - zoals voor elk ander te verhandelen instrument wordt de prijs ingegeven door de vraag en het aanbod.

Wat is Forex & hoe werkt Forex Trading? Beleggen in Valuta's - Vraag en Aanbod

Het economisch basisbeginsel van prijsvorming is dat op een vrije concurrerende markt, prijs wordt bepaald en verklaart aan de hand van het vraag & aanbod model. Dit principe ligt ook aan de grondslag van hoe Forex werkt. De prijs van een goed of dienst wordt vastgesteld op het punt waar de door de collectieve consumenten gevraagde hoeveelheid in evenwicht is met de door de producenten aangeboden hoeveelheid. We ervaren dit, in gesimplificeerde vorm, allen dagelijks.

Stel; u heeft een bepaalde hoeveelheid appels nodig, en gaat naar de markt. Er is een verkoper met het juiste, door u benodigde aantal appels. U onderhandelt met de marktkoopman, bereikt overeenstemming over de prijs, plaatst uw bestelling en handelt de transactie af door de betaling te voldoen. Vraag en aanbod zijn in perfecte balans, er is sprake van een markt equilibrium. De volgende dag bent u weer op pad, met hetzelfde doel. Dit keer zijn er twee verkopers die uw product, in de juiste hoeveelheid aanbieden.

Dit betekent dat het aanbod groter is dan de vraag. Concurrentie tussen de verkopers zal de prijs drukken, nu beiden zich ervan bewust zijn dat u voor de goedkopere (verder identieke) appels zult kiezen. Er wordt een nieuwe prijs vastgesteld op basis van overaanbod. In een tegengesteld scenario, waar er meer gegadigden zijn voor de koop van appels dan dat er appels beschikbaar zijn, geldt een zogenaamd vraag-surplus. De prijs zal op basis hiervan naar boven bijgesteld worden.

Dit is niet anders voor valutahandel - de Forex marktwerking werkt op dezelfde manier met dien verstande dat valuta's in dit geval de te verhandelen goederen zijn. Laten we dit in meer detail bekijken.

Wat is Forex & hoe werkt Forex Trading? Forex Marktwerking en Prijsvorming

Zoals gezegd, in de economie is vraag en aanbod een model dat de prijsvorming in een vrije, concurrerende markt, zo ook de Forex markt, bepaalt. Wanneer een valuta wordt gekocht, ontstaat er meer vraag op de markt, waardoor de prijs omhoog gaat. Elke keer dat een valuta wordt verkocht, wordt een overschot aan aanbod gecreëerd, waardoor de waarde van de valuta daalt.

De impact van elke aan- of verkoop op de Forex markt wordt ingegeven door het handelsvolume van de betreffende Forex trading transactie. De filosofie van de evenwichtsprijs raakt de kern van hoe Forex trading werkt. Immers, alle economische gebeurtenissen over de hele wereld hebben een impact op de Forex markt.

De beantwoording van de vraag wat is Forex gaat echter dieper als men daadwerkelijk wilt begrijpen hoe de markt beweegt. De Forex markt en valutahandel worden beïnvloed door verschillende factoren:

 • Rentetarieven
 • Inflatie
 • Politieke en economische gebeurtenissen en natuurrampen
 • Economische groeicijfers
 • Vraag en aanbod van een Forex valutapaar

hoe werkt valutahandel - valutahandel uitleg - uitleg forex - hoe werkt de valutamarkt -wat is forex trading beleggen in valuta hoe werkt beleggen forex trading uitleg

Wat is Forex & hoe Werkt Forex Trading? Handelen op de Forex Markt

Waar voorgaande voor velen wellicht een overbodig en kinderlijk voorbeeld lijkt, is het goed om dit in gedachten te houden voor uw begrip van de Forex markt en Forex trading. Om de vraag hoe werkt Forex of hoe werkt valutahandel adequaat te beantwoorden moeten we allereerst duidelijkheid hebben omtrent de vraagstelling wat is Forex trading. U kunt EUR/USD niet kopen of verkopen, op dezelfde wijze als u dat kan met appels of aandelen van een bedrijf.

Dit komt omdat het EUR/USD Forex valutapaar niet in fysieke vorm bestaat. De individuele valuta's bestaan, maar niet als een Forex paar. Een FX trader speculeert en plaatst orders over toekomstige prijsbewegingen op de valutamarkt, zonder daadwerkelijk bezit te nemen van de Forex valutaparen. Op de Forex markt wordt winst gerealiseerd door de waardevermindering of vermeerdering van een bepaalde valuta ten opzichte van een andere valuta.

Houdt in gedachten:

 1. Forex Traders kopen of verkopen nooit fysieke valuta of Forex valutaparen.
 2. Hoe Forex trading werkt is dat elke valutamarkt transactie hzowel een koop- als verkooporder inhoudt.
 3. De impact van een order op de Forex markt is afhankelijk van het handelsvolume van de bewuste trade. Hoe groter de order, des te groter het effect op de prijs.

Wat is Forex & Hoe werkt Valutahandel? Beschikbare Forex Paren

Een Forex trading uitleg, of valutahandel uitleg begint bij een overzicht van de meest populaire instrumenten die voor valutahandel beschikbaar zijn. Combinaties van 's werelds meest verhandelde valuta's - de Amerikaanse Dollar, de Euro, de Pound Sterling, de Japanse Yen en de Zwitserse Frank maken de 'Major Forex Currency pairs' op: EURUSD, GBPUSD, USDJPY en USDCHF.

Andere ruim verhandelde Forex trading valuta's zoals: de Nieuw-Zeelandse Dollar, de Canadese Dollar en de Australische Dollar gekoppeld met de Amerikaanse Dollar vormen een tweede groep Forex valutaparen. De NZDUSD, USDCAD en AUDUSD Forex paren zijn minder populair dan de eerste groep maar genieten redelijke liquiditeit.

Overige Forex combinaties worden in valutahandel "exotische valutaparen" genoemd en vertegenwoordigen minder dan 10% van alle Forex transacties.

Hoe werkt valutahandel - De belangrijkste spelers op de Forex Markt

Het volgende element in de uiteenzetting aangaande wat is Forex trading is een beschrijving van de belangrijkste spelers op de valutamarkt. We onderscheiden:

 • Nationale- en Centrale banken - hun monetaire beleid en handelsbeslissingen hebben grote impact op Forex valutaprijzen
 • De grootste internationale, private banken
 • Grote multinationals
 • Kleinere banken, particuliere beleggingsfondsen, hedgefunds en instituties
 • Kleine spelers - Forex brokers, kleine commerciële banken
 • Individuele (retail) beleggers en Forex traders

De grote spelers, waaronder nationale banken & institutionele beleggers, kunnen het evenwicht op de Forex markt sterk beïnvloeden en onder omstandigheden, zelfs verstoren. Nationale banken bijvoorbeeld, kunnen verregaande onevenwichtigheid veroorzaken door te variëren met de levering of het aanbod van hun valuta. Kleinere spelers, zoals retail Forex traders hebben op individuele basis minder invloed, maar doen er als collectief zeker toe. We komen zo bij de kern van onze valutahandel uitleg.

De constant veranderende vraag en aanbod van valuta's is wat prijzen stuurt en Forex trading charts vorm geeft. De filosofie van prijs-balans vormt de basis van de Forex trading uitleg. Wees u zich ervan bewust dat vrijwel alle economische gebeurtenissen in de wereld die de vraag naar en het aanbod van enige assets beïnvloeden, relevant zijn voor Forex prijsvorming.

Met besef van de context, waarin de Forex markt vrijwel alle internationale handelsbetrekkingen, monetaire beleidsveranderingen en economische omstandigheden omvat is het vanzelfsprekend dat de Forex trading koersen continu in beweging en verandering zijn.

Zelfs het schijnbaar verwaarloosbare voorbeeld van appels kan relevant zijn; wanneer een appelverkoper failliet gaat kan dit handelsbetrekkingen beïnvloeden, wat het aantal transacties tussen een appel-importerende en exporterende landen zal veranderen. Dit zal op haar beurt de vraag en het aanbod van de betrokken Forex valuta's bepalen. Afhankelijk van de schaalgrootte, zal de impact in meer of mindere mate een prijsverandering ingeven. Traders die Forex begrijpen, weten dat vraag en het aanbod van valuta's zeer dynamisch is.

hoe werkt beleggen - wat is forex trading - hoe werkt forex - wat is forex trading - beleggen in valuta hoe werkt beleggen forex trading uitleg

Hoe werkt Forex Markt Deelname - Starten met Valutahandel

De meeste eerdergenoemde marktdeelnemers hebben directe toegang tot de Forex markt interbank; de markt waar valuta uitwisseling plaatsvindt. Er geldt een drempelbedrag voor directe deelname. Het is de grote spelers toegestaan direct te handelen in Forex, simpelweg omdat zij over de benodigde middelen beschikken. Direct handelen in Forex of direct Forex trading betekent dat men zonder tussenkomst van een tussenpersoon, transacties kan sluiten.

De koopkracht van de gemiddelde individuele Forex trader is dusdanig klein dat zij alleen via Forex brokers of een bank kunnen deelnemen aan valutahandel. Hoe werkt valutahandel voor deze zogenaamde retail Forex traders? Zij opereren de Forex markt door gebruik te maken van een handelsrekening en hefboomwerking. We zullen later in dit artikel toelichten hoe men een handelsrekening kan openen, en gebruik kan maken van de trading server van een Forex broker.

Hoe werkt Valutahandel - De Positie van de Individuele Forex Trader

Inzicht in hoe werkt beleggen of hoe werkt Forex trading; de achterliggende structuur en de schaalgrootte van de Forex markt zal u een idee geven van de mogelijkheden die handelen in Forex ofwel valutahandel biedt. In uw zoektocht naar een antwoord op de vraag hoe werkt valutahandel moet u daarnaast uw eigen positie overwegen. Als individuele traders zijn wij de kleinste spelers en hebben wij om die reden een unieke positie.

Een Forex trading uitleg is echter onvolledig als het niet tevens het bewustzijn stimuleert, dat voorzichtigheid geboden is. Als individuele trader is uw positie in de Forex markt zoals gezegd relatief klein en dus weinig impact vol. Starten met valutahandel begint met goed begrip van de drijvende krachten in Forex handel - dit vormt de leidraad voor elke handelsbeslissing en uw Forex strategy.

Een goede Forex trading strategie weerspiegelt dit gegeven. Een individuele Forex trader kan de markt niet sturen, maar heeft wel de flexibiliteit om snel in te spelen op bestaande trendbewegingen. Doe hier uw voordeel mee.

Hoe werkt valutahandel - Invloed van Beleidsmakers op Forex Handel

In een Forex uitleg of valutahandel uitleg kan de rol die beleidsmakers bij centrale banken spelen niet onderbelicht blijven. Zij kunnen op vrij directe wijze Forex trading prijzen beïnvloeden. De beleidsmakers zijn de belangrijkste besluit nemers bij de geldvoorziening en bepalen in feite de prijs of prijsverandering van de betreffende valuta.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld betreft de rentetarieven die door de nationale bank van elk land ter wereld worden vastgesteld. Aangezien de Amerikaanse Dollar, Euro, de Britse Pond en de Japanse Yen de meest verhandelde valuta's ter wereld zijn; zijn de Federal Reserve Bank (FED), de Europese Centrale Bank (ECB), de Bank of England (BoE) en de Bank of Japan (BoJ) respectievelijk de belangrijkste spelers op de Forex markt.

Wanneer rentetarieven door de nationale bank worden verhoogd, is het duurder voor de Forex marktdeelnemers om die valuta te lenen. Dit zorgt er direct voor dat er minder units van de betreffende Forex valuta beschikbaar zijn. De vraag blijft gelijk maar het beschikbare aanbod is nu dus minder. Dit houdt in dat er een tekort aan de valuta is, hetgeen de wisselkoers omhoog duwt. Dit lijkt in de eerste instantie positief, uit de hogere wisselkoers zou men namelijk kunnen afleiden dat de nationale munteenheid sterk is.

De realiteit is echter veel genuanceerder. De hogere wisselkoers betekent minder geld om mee te spelen voor zakelijke ontwikkelingen en investeringen, minder bestedingen door huishoudens en uiteindelijk een langzamer tempo van economische groei. Op de langere termijn echter, vertraagt dit de inflatie alsmede de groei van schulden. Handelsbetrekkingen en transacties vormen de basis van wat Forex handel is. Begrijpen hoe de economie Forex trading prijzen beïnvloedt, zal u helpen valutahandel te begrijpen.

In een alternatief scenario van verlaagde rentetarieven, kunnen marktdeelnemers meer geld lenen. Er wordt als zodanig een overschot van de geldvoorraad van deze valuta gecreëerd, wat de prijs van de munteenheid drukt. Hoe valutahandel werkt is dat dit op de korte termijn bedrijfsuitbreidingen en investeringen stimuleert. het brengt daarnaast hogere huishoudelijke bestedingen en een groeiende economie met zich mee. Dit klinkt wenselijk, maar is dat het ook?

Wilt u valutahandel begrijpen dan moet u zich tevens bewust zijn van de lange termijn gevolgen - welke in dit geval minder rooskleurig zijn. Hoe meer geld men leent, hoe meer geld men verschuldigd is. Dit opgehoogde bankkrediet zal op gegeven ogenblik afgelost moeten worden, wat een financiële crisis zou kunnen veroorzaken. Dit verschijnsel staat bekend als de macro economische cyclus en komt voor in alle kapitalistische economieën.

De nationale banken proberen voortdurend de balans of (on)balans te compenseren door periodiek de rente te verhogen of te verlagen. Dit wordt aangeduid als de micro economische cyclus. Deze cycli worden gereflecteerd in de Forex markt.

Wat is Forex, Hoe werkt beleggen, valutamarkt - wat is forex trading beleggen in valuta hoe werkt beleggen forex trading uitleg

Valutahandel Begrijpen? Hoe werkt Forex Trading en Hoe werkt beleggen - Analyse is de sleutel

Waar men met het thema Forex uitleg en centrale vragen zoals hoe werkt Forex trading of hoe werkt valutahandel naartoe wilt werken is een praktisch toepasbaar antwoord. Analyse is niet alleen de sleutel tot succes in beleggen in valuta's en Forex handel, het is het enige middel dat ons enig bruikbaar inzicht kan geven in economische cycli en patronen. De twee voornaamste scholen van Forex marktanalyse zijn fundamentele analyse en technische analyse.

Uitleg Forex en hoe werkt Forex Trading - Geluk en/of Forex Analyse

Hoeveel Wat is Forex trading boeken of artikelen over hoe werkt beleggen of hoe werkt Forex u ook leest, handelen in valuta is een praktische vaardigheid. Forex trading gaat een theoretische Forex uitleg of valutahandel uitleg te buiten. Succesvol Forex trading komt neer op praktische vaardigheid en acties. Een gebrek aan voorbereiding is een belangrijke reden waarom zovele ambitieuze valuta handelaren opgeven of falen voordat ze het antwoord op de vraag hoe werkt Forex trading kunnen achterhalen.

Vele aspirerende traders zijn gelokt met het idee dat trading een vrijwel totaal passieve bezigheid is. Als gevolg van dergelijke marketing beginnen nieuwkomers met weinig of geen voorbereiding of training. Deze Forex traders koesteren de hoop of zelfs de verwachting dat ze met een inleg van een paar honderd euro, in een paar beslissende klikken een fortuin kunnen genereren. Ze beginnen hoopvol, maar er is onvoldoende fundament en ontoereikende kennis om consistente resultaten te behalen en door te zetten na een tegenvallend resultaat.

Iedere trader moet accepteren dat er een inherent risico is verbonden aan Forex trading. Er is altijd een onzekere factor die de mogelijkheid tot het maken van winst belichaamd maar tevens tot het leiden van verlies. Hoewel het absoluut mogelijk is met uw laptop vanaf een strand in het Caribisch gebied uw Forex trading posities te managen, gaan velen voorbij aan de notie van voorbereiding. Het is voorbereiding in de vorm van Forex analyse wat de kansen op succes in uw voordeel beïnvloed.

Hoe Werkt Forex Handel - Wat is Forex Fundamental Analysis

Fundamentele analyse is de oudste vorm van prijsvoorspelling. Het evalueert de verschillende elementen van een economie - haar huidige fase in de cyclus, relevante gebeurtenissen, toekomstige prognoses en het gewicht van andere aspecten die mogelijk impact op de Forex markt hebben. Impact wordt gewaardeerd in termen van invloed op vraag en aanbod. Fundamentele analyse kan worden uitgevoerd op nationale of wereldwijde schaal.

Echter, in het huidige geglobaliseerde klimaat is geen enkele nationale economie een compleet onafhankelijke entiteit. Wilt u valutahandel begrijpen en de bewegingen kunnen voorspellen, dan is een globale benadering het meest geschikt. Deze vorm van Forex analyse vereist begrip van de internationale economie en richt zich op de identificatie van factoren die nog niet op de Forex markt zijn ingecalculeerd. Het nadeel is dat de grote hoeveelheid informatie een element van onzekerheid kan creëren.

Het kan lastig zijn om een punt van volledigheid van informatie te bepalen. In de dynamische Forex markt kan het tevens moeilijk blijken om de snelheid van ontwikkelingen bij te houden. De toekenning van gewicht van een nieuwsfeit en de impact op Forex handel laat veel ruimte voor interpretatie. De correctheid hiervan kan sterk afhankelijk zijn van de Forex trader's begrip van hoe werkt valutahandel.

Daarnaast komt de meest accurate interpretatie vaak voort uit ervaring in de Forex markt - waaraan het beginnende Forex traders ontbreekt. De Fundamentele school van analyse werkt het beste voor beleggingen in valuta en langlopende Forex trading posities. Het voordeel van de fundamentele Forex analyse is namelijk dat, wanneer het correct wordt gedaan, het inzicht kan geven in de mogelijke prijsbewegingen over een langere periode.

De Forex marktbewegingen worden gestuurd door mensen, fundamentele analyse geeft ons inzicht in de feiten waarop zij hun beslissingen baseren. Fundamentele analyse vindt echter het beste toepassing in combinatie met technische analyse.

Hoe werkt Forex Handel - Wat is Forex Technical Analysis

Technische Forex marktanalyse richt zich op twee variabelen - de tijd en de prijs. Beide elementen zijn strikt kwantificeerbaar en niet voor meervoudige interpretatie vatbaar. De resultaten zijn vaak meer objectief. De gouden regel van technische analyse is dat alle informatie die van belang is voor, of invloed heeft op de Forex markt prijzen, al is ingecalculeerd. Analyse van de grafieken van de verscheidene Forex valutaparen geeft inzicht in de prijsbewegingen en de Forex trend.

Prijsanalyse biedt een visuele weergave van het antwoord op de vraag hoe werkt valutahandel. De Forex markt is dynamisch, aan de hand van technische analyse kan de trader zijn Forex strategie afstemmen op de huidige Forex marktcondities. In de afgelopen decennia heeft technische analyse veel terrein gewonnen en is thans de geprefereerde vorm van analyse van veruit de meeste Forex traders.

Technische analyse biedt een veelheid aan technische hulpmiddelen, Forex trading indicatoren en strategieën. Het stelt de valuta handelaar in staat te ontdekken hoe Forex handelen werkt zonder noodzakelijkerwijs de oorzaken van vraag en aanbod te hoeven doorgronden. Het stokpaardje van technische analyse is dat de focus ligt op de realiteit. Technische analyse is gericht op wat er nu gebeurd in de Forex markt vs. waarom dit gebeurd en wat men hieruit kan afleiden - wat meer past bij fundamentele Forex markt analyse.

De technische valutahandelaar tracht patronen in prijs te identificeren en de voorwaarden voor de toepassing hiervan te onderscheiden. Forex trading tools helpen de condities voor het projecteren van een bepaald Forex prijs patroon te herkennen. Aan de hand hiervan kan de valuta handelaar een voorspelling doen over de tendens van de Forex markt prijs. Technische analyse kan worden gebruikt voor zowel korte- als lange termijn handelsdoeleinden - zowel beleggen in valuta als swing trading of intra day Forex trading.

Omdat alle beschikbare informatie reeds is verdisconteerd in de prijs(patronen), is het de enige vorm van analyse die geschikt blijkt voor extreem korte termijn Forex trading, zoals scalping. Scalpers maken hun winst aan de hand van de dagelijkse volatiliteit en snelle besluitvorming.

Hoe werkt Forex Handel - Wat is Forex' Best Analysis Methode

Het uitgangspunt van technische Forex markt analyse is dat alle informatie die beschikbaar is, al is meegewogen. Om deze analyse in de juiste context te plaatsen en praktisch toe te kunnen passen, moet men kunnen onderschrijven dat de Forex marktprijsvormingen uit het verleden in de toekomst effect zouden kunnen hebben. Patronen hebben namelijk de neiging zich te herhalen. Echter, wanneer informatie onbekend, onderschat of overschat is, kan het zijn dat de markt zich corrigeert en de vorming van het patroon wordt onderbroken of aangepast.

Dit is waar fundamentele analyse waarde toevoegt, het geeft inzicht in de beweegredenen en het Forex marktsentiment. Wanneer deze context een valuta handelaar bekend is, kan hij de bewegingen interpreteren in het licht van het grotere plaatje - wat een meer accuraat beeld geeft. De combinatie van deze benaderingen van Forex analyse is het geheim achter het mysterie Hoe werkt beleggen in valuta's? Wat is beleggen? Beleggen is een lange termijn vorm van Forex trading.

De genoemde combinatie heeft echter tevens meerwaarde voor kortere termijn Forex trading.

hoe werkt forex trading - wat is forex - forex trading indicators -wat is forex trading beleggen in valuta hoe werkt beleggen forex trading uitleg

Forex begrijpen en valutahandel begrijpen - Hoe werkt Forex in de Praktijk: Oefenen

Door Forex analyse tracht men de patronen van de markt te herkennen en de condities te isoleren die van onderscheidend belang lijken voor toepassing van dit patroon - ofwel herhaling in de toekomst.

Zoals eerder aangehaald, antwoorden op vragen zoals Wat is Forex of Wat is valutahandel' en des te meer hoe werkt beleggen ofwel Hoe werkt Forex trading komen voort uit ervaring. Gaandeweg creëert de handelaar Forex trading best practices en vormt hij op basis hiervan een passende Forex trading strategy.

Admiral Markets biedt een gratis demo trading account voor risicovrij Forex trading in realtime. Men krijgt alle voordelen van Forex trading ervaring - een beter begrip van de dynamiek van de Forex markt, hoe werkt Forex, hoe werkt de valutamarkt en de mogelijkheid om te experimenteren met Forex strategieën, zonder enige risico's. Op een demo account handelt men uitsluitend met fictief geld. Het wordt ten zeerste aanbevolen eerst op een demo rekening te handelen, oefenen, en fouten te maken voordat men de overstap maakt naar een live rekening.

Forex begrijpen en Valutahandel begrijpen - Hoe werkt Forex in de Praktijk: Handelsschema

De valutamarkt is gedecentraliseerd, handelsactiviteit vindt 24 uur per dag, wereldwijd plaats, gedurende de sessies op de verschillende beurzen. Forex trading is een begrip dat verwijst naar de handel op de valutamarkt door de verschillende spelers die beleggen in valuta. Overheden participeren in Forex handel, banken en bedrijven beleggen in valuta's en Forex trading is tevens toegankelijk voor individuen.

Beleggen in valuta's ofwel Forex trading is beschikbaar voor elke Forex trader die een computer en internetverbinding heeft. De rationele van Forex trading is eenvoudig. Een Forex handelaar koopt een valutapaar in de hoop dat de prijs zal stijgen. De valutahandelaar verkoopt het paar wanneer hij denkt dat de waarde zal dalen. Prijsvorming in de valutamarkt geschiedt, zoals gezegd, op basis van vraag en aanbod. Bij Forex trading of in Forex handel wordt de waarde van een valuta afgezet tegen een andere valuta.

De waarde van een valuta wordt gemeten en uitgedrukt aan de hand van het aantal units van een andere valuta waarvoor 1 unit van de basis-valuta ingewisseld kan worden. De gegeven prijs noemt men de Forex quote. Er zijn altijd twee getallen in een Forex prijsquote - de bid of biedprijs en de ask ofwel vraagprijs. De ask / vraagprijs wordt gebruikt bij het kopen van een valuta, terwijl de bid / biedprijs wordt gebruikt voor verkoop. Ongeacht het financiele instrument, de vraagprijs ligt ten alle tijden hoger dan de biedprijs.

Na een vakantie koopt de bank uw buitenlandse valuta terug tegen een lager tarief dan wat u zou betalen voor inkoop van deze vreemde valuta. Zelfs wanneer u dit gelijktijdig zou doen. Het verschil tussen de bied- en de vraagprijs is de Forex spread. Over het algemeen geldt, hoe meer liquiditeit, hoe kleiner de spread. Zowel bied- en vraagprijzen zijn, tijdens Forex trading hours, realtime voor alle marktdeelnemers beschikbaar.

Forex begrijpen en Valutahandel Begrijpen - Hoe werkt Forex in de Praktijk: Uw Broker Keuze

Individuele valutahandelaren ontvangen quotes van Forex brokers maar weten soms niet per se hoe online Forex Trading werkt. Het is namelijk zo dat Forex brokers quotes van hun liquiditeit aanbieders - de banken- ontvangen. De broker verstrekt op haar beurt deze gegevens in realtime aan de handelaar.

Dit gebeurd via de handelsrekening. Verschillende Forex brokers berekenen zeer uiteenlopende spread- en transactiekosten. Het is van cruciaal belang dat u kiest voor een betrouwbare Forex broker. Let bij het kiezen van uw Forex Broker ook op de kwaliteit van orderuitvoering en eventuele beschermingsmaatregelen.

Naast verstrekken van marktprijzen dient uw Forex Broker tevens duidelijkheid over de geldende kosten te verschaffen. Admiral Markets biedt volledige transparantie met betrekking tot voornoemde kosten. Dit is met name van belang wanneer de Forex handelaar gebruik wilt maken van de flexibiliteit die de Forex markt biedt wat betreft handelstijden. Buiten de meest actieve handelsuren wijken de spread kosten van de meeste Forex brokers af van de gebruikelijke tarieven. Transparantie is noodzakelijk om ten alle tijden weloverwogen valutahandel beslissingen te nemen.

Hoe u de beste Forex Broker kiest? Lees ons artikel 'Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2019'. Een goede Forex broker biedt bovendien toegang tot superieure handelssoftware. We zullen hier in de volgende paragraaf dieper op ingaan.

Wees er tevens op bedacht dat Forex brokers doorgaans verschillende rekeningtypen bieden die verscheidene handelsstijlen accomoderen. Handelsvoorwaarden en kosten kunnen ook per rekeningtype verschillen, wat bepaalde opties bijzonder geschikt maakt voor een bepaald type Forex trading stijl.

hoe werkt forex - forex trading uitleg - wat is forex trading - wat is forex trading beleggen in valuta hoe werkt beleggen forex trading uitleg

Forex begrijpen en valutahandel begrijpen - Hoe werkt Forex in de Praktijk - Valutahandelsplatform

Forex handel kan eenvoudig online door gebruik van Forex trading software. MetaTrader is het meest gebruikte Forex trading platform. Door middel van enkele simpele muisklikken kan men Forex trading orders plaatsen. Wanneer de Forex trader bijvoorbeeld een kooporder EUR/USD plaatst, wordt een deel van zijn rekening balans gebruikt om de basisvaluta van het Forex valutapaar te kopen en gelijktijdig de quote valuta van het paar te verkopen. In dit geval koopt de Forex trader de Euro en verkoopt hij de Amerikaanse Dollar.

Forex brokers, op hun beurt, plaatsen overeenkomstige orders in hun eigen systeem. Dit type Forex brokers is bekend als Market Maker Forex broker. Een andere optie is dat uw Forex broker de order direct doorstuurt naar de Forex interbank-markt, de zogenaamde ECN executie. Door valutahandel via een Forex broker te organiseren, hoeft de Forex trader zelf geen bezit te nemen van de in- of verkochte valuta. De valutahandelaar plaatst zijn order bij de broker en wacht, afhankelijk van zijn Forex strategie, totdat de verkochte of aangekochte valuta in waarde groeit of afneemt, ten opzichte van het ver- of ingekochte.

Wanneer de Forex trader tevreden is met de geaccumuleerde winst, sluit hij de long EUR/USD order. De broker voert een set tegenovergestelde transacties uit - verkoopt Euro's en koopt Dollars. De concepten van koop en verkoop in Forex handel kunnen in eerste instantie verwarrend zijn, aangezien in elke valutahandel transactie één valuta wordt uitgewisseld voor een ander. Het betekent dat bij elke transactie altijd wordt gekocht en verkocht.

Voor een beginnende handelaar kan het makkelijker zijn om aan een valutapaar te denken als een abstract financieel instrument waaraan de markt een prijs toekent. Het appel voorbeeld kan hierbij als referentie worden gebruikt.

Hoe werkt Forex in de Praktijk - Zelf aan de Slag!

Voordelen valutahandel of Forex trading zijn onder andere: u heeft de vrijheid om zelf te bepalen waar u Forex trading activiteiten ontplooit, wanneer u valutahandel bedrijft en hoeveel tijd u besteedt aan beleggen in valuta. CFD beleggen is toegankelijk voor Forex traders onafhankelijk van economische cycli en een eventuele crisis. Wanneer men Forex trading baseert op degelijke analyse kan de valuta handelaar in zowel op- als neergaande trends winstgevende transactie mogelijkheden identificeren.

De Forex trader leert prijs patronen herkennen en kan hier potentieel zijn voordeel mee doen. Waarom beleggen in Forex?

 • Flexibel handelsschema - de Forex markt is 24 uur per dag, 5 dagen per week geopend en beschikbaar voor zowel beleggen in valuta's als Forex trading.
 • De Forex markt is de meest liquide markt ter wereld
 • Forex trading spreads en overige broker kosten zijn doorgaans lager dan in andere markten.
 • Forex trading kan simpelweg online met behulp van een handelsrekening van een Forex broker

Dit artikel is slechts uw eerste stap om de basisprincipes van Forex te begrijpen. Verdiep u verder door zelf Forex trading te ervaren. Wij raden u aan een risicovrij demo account te openen om vertrouwdheid met de dynamiek van de Forex markt op te bouwen en uw vaardigheden als Forex trader verder te ontwikkelen. Admiral Markets biedt een gratis demo account voor risicovrij Forex trading in realtime.

hoe werkt forex - forex trading uitleg - wat is forex trading - wat is forex trading beleggen in valuta hoe werkt beleggen forex trading uitleg

Links naar Andere Artikelen Forex Trading:

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 83% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.