Admiraal Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
 • Hefboom tot:
  1:30 voor retail clienten,
  1:500 voor professionele cliënten
 • FSCS bescherming
 • Negatieve balans bescherming
DOORGAAN
Door het selecteren van een van deze toezichthouders/ondernemingen zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder/onderneming wilt zien, gelieve deze te selecteren.
Door het selecteren van een van deze toezichthouders/ondernemingen zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder/onderneming wilt zien, gelieve deze te selecteren.

Economische kalender en Forex kalender

Leestijd: 12 minuten

Economische kalender en Forex kalender

De beurzen en aandelenmarkten en de Forex markt fluctueren op basis van twee belangrijke factoren, namelijk het technische aspect van de markt en het fundamentele aspect ervan. Daarom begint een groot deel van de handelaren hun dag door te kijken naar een vorm van economische kalender of financiële agenda of beleggers agenda voor de komende sessie, om hun strategie op de best mogelijke manier toe te passen en voor te bereiden om de aankomende fundamentele aspecten mee te nemen.

Met de Forex kalender of economic calendar van Admiral Markets kan je Forex nieuws of valutahandel nieuws in een duidelijke economische agenda in realtime volgen en dus rekening houden met de fundamenten die de richting van de markt kunnen beïnvloeden of veranderen. Dit kan interessante handelsmogelijkheden met zich meebrengen, vooral vanwege de meestal toegenomen volatiliteit voor, tijdens, en na deze specifieke evenementen en aankondigingen.

Definitie Forex calendar

De economische agenda zal de aankondigingen en publicaties samenvatten die verwacht worden tijdens de volgende handelssessies. Dit zijn echt de fundamentele gegevens die de prijs van kleine en grote markten kunnen beïnvloeden. Daarom is het tijdschema voor economische statistieken en economisch nieuws en macro economische aankondigingen een van de eerste analysemethoden van de handelaar ten opzichte van de fundamenten van een economie.

Forex demo account

De economie kalender met economische data zal een handelaar informeren over:

 • Het tijdstip van publicatie of aankondiging.
 • De herkomst of gebied waar het nieuws vandaan komt. Op deze manier, als het USD/CAD valutapaar een van de paren is die jij verhandelt, zou je meer aandacht hebben voor de economische statistieken van Canada en de Verenigde Staten.
 • Het belang ervan, namelijk de mogelijk impact op de markten. Als de impact klein is, zal de prijs van de bijbehorende valuta waarschijnlijk geen significante impact hebben. Echter, in het geval van een belangrijke aankondiging, kan een hoge volatiliteit worden verwacht op het financiële instrument.
 • De aard of omschrijving van het economische nieuws. Bijvoorbeeld een speech van de voorzitter van de ECB, werkeloosheidscijfers van Japan, of BBP cijfer uit de Verenigde Staten.
 • De resultaten, onderverdeeld in vorige cijfers (indien het om cijfers of percentages gaat) samen met voorspellende statistieken over de verwachting van de cijfers, en de daadwerkelijke cijfers na de aankondiging van de economische data. Als we kijken naar werkeloosheidscijfers binnen de Eurozone zou er bijvoorbeeld 9% kunnen worden weergegeven als vorige waarde, een verwachte waarde van 8%. En uiteindelijk blijkt het werkelijke cijfers zelfs nog lager, bijvoorbeeld 7,5%.

Met al deze informatie kan de handelaar de financiële markten in realtime en in de nabije toekomst volgen, om daar zo mogelijk beter rekening mee te houden en op in te spelen.

Hoe gebruik je de economisch kalender ?

Economische aankondigingen en Forex nieuws om in de gaten te houden

De Admiral Markets calendar kan worden gevuld met nieuws uit allerlei soorten landen en regio's. En afhankelijk waar je in handelt kunnen verschillende soorten nieuws of aankondigingen interessant zijn voor jouw strategie of situatie. Dit kan dut per Forex trader verschillen.

Echter zijn er een aantal macro economische aankondigingen van financieel nieuws die over het algemeen altijd worden beschouwd als high impact op meerdere markten. Lijst met belangrijke economische aankondigingen:

Financiële agenda beurs - Beurs kalender Verenigde Staten

Met betrekking tot de Amerikaanse arbeidsmarkt zijn een aantal van de belangrijke economische indicatoren:

 • Het werkgelegenheidsrapport, dat nog steeds grote bewegingen in de markten kan veroorzaken, inclusief Forex.
 • Werkloosheidsclaims, waarin het aantal nieuwe claims wordt beoordeeld en het bijbehorende totaal wordt bijgewerkt.
 • De werkloosheidsgraad, die het aantal werklozen in het land vertegenwoordigt.
 • De NFP - Non Farm Payroll

Met betrekking tot de groei in de Verenigde Staten zijn een aantal belangrijke economische data van de Forex economic calendar :

 • BBP of bruto binnenlands product.
 • De indicatoren voor het meten van de productie die zichtbaar zijn in de economische aankondigingskalender zijn:
 • De ISM-index voor productie en niet-productie, die een indicator is van inflatie en arbeidsomstandigheden, om de gezondheid van de markten te vertalen.
 • De cijfers van de industriële productie is de productiecapaciteit die elke maand wordt gebruikt.
 • Orders van duurzame goederen vertegenwoordigen bestellingen bij productiebedrijven in het land.

Forex training

De consumentenbestedingen worden onder andere gemeten in de financial calendar door:

 • Retail sales, zijnde een maandelijkse maatstaf voor detailhandel verkoop. Deze publicatie is van directe invloed op de consumentenbestedingen en hun vertrouwen.

Voor onroerend goed en de bouwsector:

 • Woningen starten en bouwvergunningen.
 • Verkoop van nieuwe woningen.

Voor het bestuderen van prijzen:

 • Consumentenprijzen die een reeks goederen en diensten meten die door marktpartijen algemeen worden bestudeerd.
 • Producentenprijzen gerealiseerd met de prijzen van producenten van goederen.

Voor de detailhandel omvat de economische kalender markets:

 • De handelsbalans, die het verschil vertegenwoordigt tussen de invoer (import) en uitvoer (export) van goederen en diensten van het land.

Tot slot, agenda economische cijfers die verband houden met het monetaire beleid:

 • De rentevoet, die theoretisch een negatief effect zal hebben wanneer deze stijgt en positief wanneer het daalt voor het betreffende land en zijn valuta.
 • De inflatie, die de verandering in de prijsindex vertegenwoordigt. Deze indicator gaat hand in hand met de consumentenprijsindex, die veranderingen in de prijzen van consumentengoederen en -diensten in de loop van de tijd meet.
 • FED kalender - De notulen van de FOMC (Federal Open Market Committee), zijnde het verslag van de vergadering van het monetaire beleidscomité van de Federal Reserve.
 • Toespraken en beslissingen van de FED en over het monetaire beleid van de FED.

Macro economische kalender - belangrijke statistieken Eurozone

ECB kalender - Op het kalenderniveau van de ECB zijn de belangrijke aankondigingen:

 • Monetaire beleidsbijeenkomst (besluit over rentetarieven bijvoorbeeld) en toespraken van de Europese Centrale Bank en haar vertegenwoordigers.

Voor het bestuderen van prijzen:

 • De CPI index van de Eurozone geeft de schatting van de inflatie in het betreffende gebied. Deze indicator kan ook worden gedefinieerd per land, zoals Nederland, België of Duitsland enz.
 • De werkgelegenheidsindicatoren. Werkgelegenheid als Eurozone in totaal en ook weer per land. Waarbij de werkgelegenheidscijfers van de grotere economieën zoals die van Duitsland en Frankrijk meestal het zwaarste wegen.

De meetelementen van de activiteit en productie van de Eurozone bevinden zich eveneens in de economische kalender met:

 • Duitse productieorders gezien het feit dat Duitsland de grootste economie heeft in de Eurozone.
 • De IFO index meet het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie. Belangrijke barometer voor de Duitse economie en economische verwachtingen.
 • ZEW indicator (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) lijkt sterk op de IFO index maar op financiële sector gericht. Een cijfer van 0 geeft aan dat er meer positief gestemde analisten zijn dan negatief gestemde analisten.

Trade DAX 30

Economische agenda Verenigd Koninkrijk

Er is natuurlijk het cijfer voor economische groei gemeten met het BBP, het bruto binnenlands product. Maar ook de belangrijkste indicator van de prijzen, de CPI index (Consumer Price Index), die de inflatie van het land aangeeft. Op het niveau van de arbeidsmarkt beoordeelt het arbeidsmarktstatistiekenrapport de werkgelegenheid en de werkloosheidscijfers en omvat het de gemiddelde loonindex in Engeland. Ten slotte zal de PMI (purchasing managers index) index voor productie, constructie en diensten marktspelers in staat stellen de voortgang in deze drie belangrijke sectoren te volgen.

Investing kalender en Forex calendar - Trading kalender Japan

Naast de aankondiging van de indicator van het BBP van de prijsindexen, zullen de publicaties met betrekking tot Japan gerelateerd zijn aan het monetaire beleid van de BOJ (Bank Of Japan) met de publicatie van de rente en de notulen van de BOJ.

Kalender news trading Forex - Realtime handelen met economische statistieken

Kalender news trading Forex - Om de manier te definiëren om een economische aankondiging te verhandelen, moet het belang ervan in overweging worden genomen en moet het resultaat worden bestudeerd in relatie tot de verwachte consensus van de markt. Hier zijn enkele manieren:

Anticiperen op resultaten: hier zal de handelaar vooraf een positie innemen volgens de marktconsensus. Deze aanpak is niet aan te raden in day trading (korte termijn), maar kan worden benaderd in swing trading (middellange / lange termijn) met meer veiligheid.

Koop / verkoop scenario: deze benadering houdt geen rekening met de uitkomst van de publicatie, maar probeert alleen de liquiditeit te pakken die wordt veroorzaakt door een groot evenement op de economische agenda. De handelaar plaatst orders boven en onder de prijs om de beweging in te gaan op het moment van de aankondiging.

Pure monitoring van de resultaten: in dit geval wordt een trade ondernomen naar aanleiding van de resultaten om het effect van dit nieuws en in de richting van de fundamentals te volgen.

Wachten: zodra het effect van het nieuws is verwerkt in de koersen, kan je weer opnieuw handelen op de hervatting van de trend of handelen op een eventuele nieuwe trend of trend omkering.

Kalender Forex en financiële agenda beurs - Kunnen we enkel handelen op economisch nieuws?

Voor de handelaren die niet naar grafieken willen kijken en geen steun en weerstandsanalyses willen uitvoeren, of een trend bepalen op basis van technische analyse, is het goed mogelijk om te handelen puur op basis van de economische kalender en de bijbehorende nieuws events. Sommige Forex handelaren kijken zelfs nooit naar de grafieken en nemen alleen op basis van de economische indicatoren en hun resultaten een positie in op de markten en dit op een middellange of lange termijnhorizon op basis van het anticiperen op de resultaten of een fundamentele (nieuws gebaseerde) analyse. In dit geval zal de handelaar afhankelijk zijn van belangrijke of psychologische niveaus om zijn risico en doelen te bepalen. Het tijdschema van de economische cijfers vormt dan een essentieel element van het instrument van de fundamentele handelaar op middellange en lange termijn.

Forex trading account

Forex prognose en agenda economische cijfers - Hoe integreer ik de trade kalender Forex in mijn trading?

Het gebruik van de valutahandel kalender kan op diverse manieren.

Risicomanagement met economische statistieken

Inderdaad, een swing handelaar die bijvoorbeeld op de markten handelt met dagelijkse tijdsframes, zal zijn aandacht gericht hebben op de Forex kalender om te weten of zijn huidige posities, die al open zijn op de markten, blootgesteld zijn aan het risico van economische aankondigingen. En zo ja, hoeveel blootstelling. De economische week agenda stelt in staat zijn posities over een relatief lange periode te managen. Voor een valutahandelaar is de economische agenda Forex bijvoorbeeld van essentieel belang om van tevoren te weten wanneer de ECB haar rente tarief wijzigt of voor nieuws met betrekking tot quantitative easing (kwantitatieve geldverruiming) en meer in het algemeen voor beslissingen met betrekking tot monetair beleid.

Vind de juiste timing van het betreden van positie

De economische agenda kan helpen bij het ontdekken en vinden van de juiste timing voor intraday handelaren en de daghandelaar. Deze traders zullen specifieke tijden zoeken op de Forex, de indexen, grondstoffen of andere financiële markten om te profiteren van de sterke bewegingen van de volatiliteit veroorzaakt door de publicatie. In dit geval zal de economische kalender Forex hun dagelijkse sessies en beslissingen meer accuraat maken.

Valutahandel calendar - Beleggingsstrategie structureren: swing trading of scalpen

Een swingtrader die voor technische analyse kiest, zal eerder geneigd zijn de economische agenda te gebruiken om zijn blootstelling aan risico's te managen. Wat inhoudt dat hij uit de positie komt vóór de aankondiging, als de aankondiging verondersteld wordt een sterke impact te hebben, of helemaal geen positie in neemt op dat moment. Evenzo zal de fundamentele swing trader rekening houden met deze informatie om zijn portefeuille te beheren en mogelijk een trade te ondernemen op basis van de analyse van economische resultaten.

Dus de uitkomsten en implicaties van de economische kalender kunnen dus elke handelsstijl dienen.

Admiral Markets Calendar - Forex economische kalender direct in MetaTrader

Naast de zeer handige en praktische functionaliteit van de Forex kalender op onze website, biedt Admiral Markets je nog iets moois!

Met de unieke MetaTrader Supreme Editie plug-in voor MetaTrader, kan je Forex nieuws en economische aankondigingen direct in je handelsgrafiek in MetaTrader laten weergeven! Je kan zelfs een Forex calendar alarm instellen om je te waarschuwen voor een opkomend belangrijk economisch nieuws event.

Deze Forex chart calendar is zeer praktisch waardoor je niet hoeft te switchen tussen andere websites of schermen. Zie direct de events in je handelsgrafiek.

MetaTrader economische kalender

Op de afbeelding hier boven zie je geïntegreerde economische kalender in MetaTrader. De impact van het nieuws wordt weergegeven met de volgende kleuren:

- Groen is verwachte lage impact
- Geel is verwacht gemiddelde impact
- Rood is verwachte hoge impact met mogelijk veel volatiliteit

De Forex kalender indicator kan helemaal naar wens worden gepersonaliseerd. Laat bijvoorbeeld enkel gebeurtenissen zien met een hoge en medium impact, of laat alleen macro economisch nieuws zien uit een bepaald land of economische regio.

Stel alarmen in om je te waarschuwen voor opkomende aankondigingen, en pas de kleuren en lijn stijlen aan van de events.

Zie de YouTube video boven in dit artikel voor een uitgebreide uitleg van deze Forex economische kalender in MetaTrader. En lees verder eens onze Forex Gids 2019 waar je meer over Forex te weten kan komen, zoals hoe je onder andere meer uit de economische kalender haalt en hoe je deze combineert met andere trading tools.

Forex demo account

Trader Educatie

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 83% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.