Voortschrijdend gemiddelde: basis indicator binnen technische analyse

Maart 22, 2017 20:08

Het voortschrijdend gemiddelde behoort tot het fundament van technische analyse. De indicator bestaat uit een vloeiend lopende lijn die het gemiddelde van slotkoersen over een gespecificeerde periode berekend. Deze lijn kan gezien worden als een vertragende indicator en geeft een mogelijke richting van de koers weer (trend) op basis van eerdere slotkoersen.

Ondanks de vertraging elimineert het voortschrijdend gemiddelde heftige koersbewegingen, hierdoor laat de koers een meer vloeiende beweging zien. Daarnaast is het een efficiënt hulpmiddel bij het identificeren van steun- en weerstandsniveaus welke een potentiële trendomkeer kunnen signaleren. Men kan ook een handelsstrategie ontwikkelen enkel op basis van het voortschrijdend gemiddelde. In het algemeen wordt de indicator echter gebruikt als ondersteuning voor de handelaar. Een voorbeeld van een handelsstrategie gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde kunt u bekijken in de volgende webinar:

De meest voorkomende gemiddeldes binnen de technische analyse zijn het normale, exponentiële, vloeiend en gewogen voortschrijdend gemiddelde. Het normaal voortschrijdend gemiddelde (SMA) is het gemiddelde of de gemiddelde prijs in een bepaalde tijdreeks (bijvoorbeeld 50 dagen) en wordt berekend met behulp van het rekenkundig gemiddelde van een vast aantal opeenvolgende elementen in een tijdreeks (de koers op alle 50 dagen delen door 50).

De toepassing van de SMA kan als enigzins beperkt worden gezien doordat iedere meting in de tijdreeks eenzelfde gewicht heeft, ongeacht de volgorde. Echter, recente data kan een groter belang hebben dan oudere data en zou zodoende een grotere participatie binnen het geheel dienen te krijgen. Om dit toe te passen gebruikt het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) een gradatie van gewichten, hoe recenter de data des te zwaarder de participatie binnen het geheel.

Ondanks het toekennen van verschillende gradaties binnen een tijdreeks blijft er een significante foutmarge aanwezig, dit maakt de EMA niet geschikt voor lange-termijn analyses. Om deze foutmarge verder te verkleinen kan het vloeiend voortschrijdend gemiddelde (SMMA) geïmplementeerd worden, dit is een combinatie van de SMA en de EMA. Onderstaande formule geeft de berekening (ter informatie) weer. In de praktijk hoeft men zich natuurlijk geen zorgen te maken over deze berekening welke automatisch in het handelsplatform is geïntergreerd.

Berekening vloeiend voortschrijdend gemiddelde (SMMA)


Hoewel de SMMA nauwkeuriger is in vergelijking met de SMA en EMA maakt de vertragende indicator het tot een minder geschikt instrument voor technische analyse. Het gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA) geeft een groter gewicht aan recente data data in vergelijking met oude data en neutraliseert daarnaast de tijdsvertraging. De EMA (hieronder als bovenste weergegeven) en WMA (onderste) verschillen van het feit dat de gewichten die door de WMA gehanteerd worden stapsgewijs met dezelfde waarde afnemen binnen de gekozen tijdreeks/periode. De gewichten die door de EMA gehanteerd worden nemen exponentieel in waarde af.

Voorbeeld exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)

Voorbeeld gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA)

Naast het waarnemen van bepaalde koerspatronen zijn voortschrijdend gemiddeldes voor meerdere doeleinden te gebruiken. Met behulp van opwaartse en neerwaartse patronen in relatie met de koers en het voortschrijdend gemiddelde kan een trendomkeer worden gedetecteerd. Daarnaast geeft het de sterkte van het momentum aan in de gedefinieerde tijdsperiode, dit maakt het een essentieel hulpmiddel bij het analyseren van koerspatronen. Tenslotte identificeert het voortschrijdend gemiddelde de steun- en weerstandsniveaus van financiële instrumenten wat uiteindelijk de basis vormt voor technische analyse.

Ook kunnen zogenaamde crossovers, het moment waarop de koers zich van de ene naar de andere zijde van het voortschrijdend gemiddelde begeeft, als in- danwel uitstapstrategiën worden gebruikt. Een neerwaartse beweging onder het voortschrijdend gemiddelde suggereert een verzwakking in momentum en een begin van een neerwaartse trend. Een opwaartse beweging boven het voortschrijdend gemiddelde suggereert een versterking in momentum en een begin van een opwaartse trend (hieronder weergegeven).

Crossover- voorbeeld van in- en uitstap signalen

Een ander type crossover vindt plaats bij het gebruik van meerdere voortschrijdend gemiddeldes (hieronder weergegeven). Men spreekt van een neergaande trend wanneer het korte-termijn gemiddelde (geel) het lange-termijn gemiddelde (rood) neerwaarts doorkruist. Een opgaande trend wordt gedetecteerd wanneer het korte-termijn gemiddelde het lange-termijn gemiddelde opwaarts doorkruist.

Crossover- voorbeeld met verschillende voortschrijdend gemiddelden

We kunnen concluderen dat het voortschrijdend gemiddelde voor meerdere toepassingen is te gebruiken dan enkel het weergeven van het gemiddelde binnen een bepaald tijdsbestek. De indicator genereert geen voorspellende waardes, echter vormt het wel de basis voor veel technische analyses.