Elliot Wave analyse deel 2: kenmerken, regels en richtlijnen

Mei 11, 2017 00:18

De Elliott wave analyse biedt de handelaar een methode waarmee markten en koersen kunnen worden doorzien. In ons vorige artikel over de wave analyse hebben we ook het gevaar genoemd: men neemt onvoldoende tijd om daadwerkelijk ervaring met de methode op te bouwen. Probeer de Elliot wave analyse dus stap voor stap te leren kennen en toe te passen. In dit artikel gaan wij dieper in op de materie van de verschillende waves, de psychologie achter deze bewegingen en hoe wij deze kunnen herkennen.

Individuele kenmerken van waves

De 5 waves binnen de Elliot wave theorie zijn een reflectie van de psychologie achter algehele marktbewegingen. Golven van optimisme en pessimisme komen en gaan, potentieel zelfs in een zeer rap tempo. Iedere wave staat voor een specifieke marktbeweging, in feite een eigen 'atmosfeer', welke we hier kort zullen toelichten.

Elliot Wave analyse- kenmerken van waves

Wave 1: De eerste wave is de start van een nieuwe trend. Aangezien de oude trend (licht rode pijlen aan de linkerkant) nog volop in beeld is kan de ontwikkeling van wave 1 (groene pijl) als voorzichtig worden bestempeld. Meestal is er een weerstand (rode box) of steun aanwezig welke een verdere ontwikkeling van de koers beperkt. Dit is tegelijkertijd een signaal voor terugval en het beginpunt van wave 2.

Wave 2: De tweede wave is een correctie van wave 1 en gaat nog mee met de oude trend. De bodem (of top) van wave 1 wordt niet gebroken.

Wave 3: Dit is de wave met het meeste momentum: de koersbeweging is zeer sterk en vindt nauwelijks correcties onderweg.

Wave 4: De vierde wave (zwarte pijl) heeft in het algemeen een lange tijdsspanne en laat voornamelijk een zijwaartse prijsbeweging zien.

Wave 5: De vijfde wave is minder dynamisch en bevat beginnende signalen (bijvoorbeeld divergentie) van een mogelijke trend omkeer.

Wave ABC / WXY: zijn correctief van karakter en kunnen zich snel ontwikkelen (ABC – oranje) of langzaam corrigeren (WXY).

Regels binnen de Elliot wave analyse

Men dient altijd met onderstaande regels rekening te houden:

Wave 2 mag niet voorbij het beginpunt van wave 1 bewegen.
Wave 4 mag niet binnen het koersverloop van wave 1 komen.
Wave 3 mag (qua lengte in pips) nooit de kortste van de drie impulsieve waves (1, 3, 5) zijn.

In de grafiek een praktijkvoorbeeld van deze regels.

Regels Elliot Wave analyse

Legenda:
De grootste waves zijn aangegeven in het zwart.
Subwaves zijn aangegeven in groen.
Subwaves binnen subwaves zijn paars.
De rechthoeken geven het begin- en eindpunt van waves aan.

Er zijn dus duidelijke punten/regels waarbinnen de huidige analyse ongeldig kan worden verklaard. Hierdoor weet de valutahandelaar direct of er een andere wave analyse van toepassing is. De wave regels zijn tevens een handig hulpmiddel voor het bepalen van een instapmoment of het plaatsen van een stop loss; deze kan men in het 'ongeldige gebied' plaatsen. Tot slot kan men meer tijd pakken voor het nemen van winst tijdens de derde wave.

Richtlijnen binnen de Elliot wave analyse

Alhoewel de Elliot wave analyse onder andere uit het toepassen van de eerder genoemde regels bestaat zijn er ook een groot aantal richtlijnen ter hulp en ondersteuning tijdens het forex handelen. Helaas kan men hier geen conclusies aan verbinden, zoals dat bij een regel wel mogelijk is, maar toch wil ik een aantal prominente noemen zodat men de Elliot wave analyse nog beter onder de knie krijgt:

  • Fibonacci punten gaan hand in hand met de wave analyse (zie ook onze webinar over Fibonacci). Wave 2 bijvoorbeeld is vaak een snelle en diepe correctie (oranje box) terwijl wave 4 vaak een langzame en ondiepe correctie heeft (2 paarse boxen).
  • De wave 4 binnen een grotere range zal vaak steun (omhooggaande trend) of weerstand (neergaande trend) vinden bij de wave 4 van een sub categorie (groene box).
  • Er is vaak een alternatie tussen waves. Een complexe wave W correctie verhoogd de kans dat 1 van de volgende correctieve waves simpeler en sneller is (rode boxen).
  • Waves 1 en 5 zijn, net als waves A en C, vaak gelijk aan elkaar.
  • Correctieve waves duren meestal langer en zijn moeilijker om te herkennen dan impulsieve waves (zie ook impulsieve en correctieve bewegingen).

Richtlijnen Elliot Wave analyse

Conclusie

Aan de hand van deze regels en richtlijnen heeft men de Elliot wave analyse beter benaderen. Neem echter wel de tijd om de methodiek onder de knie te krijgen, ervaring opbouwen is een must. Maak zelf eens een analyse en vergelijk deze met meer ervaren handelaren. Admiral Markets biedt dagelijks een gratis korte termijn wave analyse op de major valutaparen EURUSD, GBPUSD en USDJPY. Mocht u interesse hebben in een lange termijn Elliot wave analyse dan kunt u contact opnemen via info@admiralmarkets.nl.

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Svorcik handelt voor eigen rekening in de valutamarkt. Hij verzorgt ook samen met Elite Currensea de online educatie bij Admiral Markets.